Styczeń 2024, Numer 1 (835)


SPIS TREŚCI

 

PARTON SEP W ROKU 2024

Janusz Nowastowski
Twórca przemysłu elektrotechnicznego w odrodzonej Bydgoszczy inż. Stefan Ciszewski

 

Waldemar Jędral
Transformacja polskiej energetyki w aspekcie neutralności klimatycznej.
Artykuł dyskusyjny

Anna Gorczyca-Goraj
Mały atom, wielka sprawa – krok w ewolucji czy rewolucja w polskiej energetyce

Bogumił Dudek
Topika, erystyka i retoryka w komunikacji społecznej procesów inwestycyjnych w energetyce
(toposy: energetyka wiatrowa i jądrowa oraz oszczędzanie energii)

 

SEP. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE

Piotr Szymczak, Ryszard Łukaszuk, Michał Cichowicz
Konferencja poświęcona wydaniu monografii
„Michał Doliwo-Dobrowolski i trójfazowy prąd przemienny”

 

Marcin Szega
Z prac Komisji Energetyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.
Zebranie w dniu 16 listopada 2023 r.

 

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił Dudek
Superpozycja i splątanie

 

 


STRESZCZENIA

 

Waldemar Jędral
Transformacja polskiej energetyki w aspekcie neutralności klimatycznej.
Artykuł dyskusyjny
Europejski Zielony Ład z pakietem Fit for 55 i nowymi regulacjami w zakresie transportu samochodowego zmierzają do osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. W artykule omówiono realne szanse dokonania w tym czasie transformacji energetycznej w Polsce, uwzględniając konieczność transformacji również innych dziedzin gospodarki, całkowicie eliminującej paliwa kopalne. Oszacowano zapotrzebowanie na energię elektryczną (e.e.) również innych użytkowników, tj. transportu i ciepłownictwa, po transformacji. Zbudowanie w Polsce źródeł odnawialnych (OZE) o największych możliwych do osiągnięcia mocach lądowych farm wiatrowych (80 GW), morskich farm wiatrowych (20 GW) i farm fotowoltaicznych (92,5 GW), nawet wsparte magazynami energii o wielkich pojemnościach (3500-4000 GW) i elektrowniami jądrowymi o mocach 15-20 GW, może nie sprostać zapotrzebowaniu. Konieczne będzie radykalne ograniczenie ilości e.e. pobieranej z sieci poprzez znaczny wzrost efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych w całej gospodarce oraz powszechne instalowanie i eksploatowanie przez wszystkich użytkowników rozproszonych OZE, wykorzystujących energię wiatru, słońca i wody oraz energię geotermalną. Należy także znacznie ograniczyć marnotrawienie wielkich ilości e.e. i ciepła.

Anna Gorczyca-Goraj
Mały atom, wielka sprawa – krok w ewolucji czy rewolucja w polskiej energetyce
Komisja Europejska zaprezentowała zbiór inicjatyw określonych jako Europejski Zielony Ład (European Green Deal) [1] wskazując kierunek rozwoju krajom członkowskim, a mianowicie w 2050 roku Europa ma być pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Z tą ambicją świat polityki kreuje wizję nowoczesnej polityki klimatycznej, jak również przemysłowej. Firmy zużywające dużo energii potrzebują zielonej energii elektrycznej, jeśli chcą, aby ich procesy produkcyjne były neutralne dla klimatu. Transformacji energetycznej towarzyszy również dynamiczny rozwój sieci elektroenergetycznej, zarówno na poziomie przesyłowym, jak i dystrybucyjnym. Sieci stanowić mają centralny interfejs dla zastosowań energetycznych, które do tej pory opierały się głównie na paliwach kopalnych, zarówno w transporcie drogowym, ciepłownictwie, jak i w procesach przemysłowych. Polska nie może dłużej opierać swojej energetyki na węglu. Konieczna jest dywersyfikacja wytwarzania energii, czyli wprowadzenie różnorodnych źródeł energii, przy założeniu ich niskoemisyjności. Polityka klimatyczna UE nie jest jedyną motywacją, chodzi także o względy czysto ekonomiczne związane z polskim górnictwem. Aby sprostać wymaganiom i zmianom w energetyce europejskiej w Polsce planuje się rozwój energetyki atomowej i to w wydaniu „dużego” i „małego” atomu. W artykule przedstawiono różnice między tymi technologiami, z naciskiem na podkreślenie potencjału małych reaktorów modułowych (Small Modular Reactors, SMR).

Bogumił Dudek
Topika, erystyka i retoryka w komunikacji społecznej procesów inwestycyjnych w energetyce
(toposy: energetyka wiatrowa i jądrowa oraz oszczędzanie energii)
Polska transformacja energetyczna to nowe źródła wytwarzania, przebudowa i wzmacnianie infrastruktur krytycznych oraz sieci przesyłowej i dystrybucyjnych, nowa jakość w energetyce przemysłowej. Pojawianie się nowych zjawisk gospodarczych wymaga także współpracy ze społecznościami lokalnymi i społeczeństwem, dla którego i z którym procesy lokalizacji inwestycji powinny być konsultowane. W trosce o polepszanie komunikacji społecznej przedstawiono przykładowe toposy (Mity i Fakty, Najczęściej zadawane pytania) stosowane w informacjach o energetyce wiatrowej i jądrowej oraz oszczędzaniu energii. Wskazówki dotyczą rangi topiki, erystyki i retoryki, w której mamy historyczne osiągnięcia, należy po nie sięgać także współcześnie.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close