Kierunki modernizacji kotłów pyłowych w krajowym systemie energetycznym

Marek Pronobis

Potrzeba eliminacji paliw kopalnych z sektora energetycznego wymaga nie tylko technicznych, lecz także politycznych decyzji o dużym znaczeniu ekonomicznym. Do ich podjęcia potrzebna jest analiza oparta na zweryfikowanych danych. W artykule pokazano, dla warunków polskich, analizę tego rodzaju w odniesieniu do modernizacji kotłów pyłowych polegającą na zastąpieniu węgla paliwami o mniejszym śladzie węglowym (CFP). Problemem jest jednak wybór właściwego paliwa, ponieważ obliczenie CFP na podstawie udziału CO2 w spalinach wylotowych opisuje tylko tzw. ślad bezpośredni, wynikający ze spalenia paliwa. Ślad pośredni, wynikający z procesów towarzyszących wydobyciu i dostarczeniu paliwa do kotła, jest często pomijany. W artykule wyznaczono całkowity CFP paliw stałych oraz gazu ziemnego i zielonego amoniaku. Z uwagi na ekologiczne zalety stałej biomasy Agro pokazano możliwe rozwiązania modernizacji krajowych kotłów pyłowych na spalanie tego typu paliw.

Zobacz: 3/2024 Energetyka.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close