Prenumerata

 

Gwarancje dla Czytelników i Prenumeratorów

 • Gwarantujemy, że artykuły zamieszczone w naszym czasopiśmie mają charakter naukowo–techniczny i omawiają problemy autentycznie spotykane w praktyce energetycznej;
 • Gwarantujemy, że artykuły są opiniowane przez specjalistów energetyków;
 • Gwarantujemy niezmienną cenę netto przez cały okres prenumeraty;
 • Gwarantujemy pokrycie kosztów przesyłek pocztowych czasopisma do prenumeratorów;
 • Gwarantujemy zwrot pieniędzy w przypadku odwołania prenumeraty zwykłej. Zamówienie można odwołać przez odesłanie otrzymanego egzemplarza czasopisma bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymanie pierwszego egzemplarza;
 • Gwarantujemy przesłanie bezpłatnego numeru okazowego po wypełnieniu zgłoszenia w Internecie pod adresem www.elektroenergetyka.pl

 

A oto wszystko co powinniście Państwo wiedzieć o prenumeracie miesięcznika:

Prenumeratę można rozpocząć w każdym, dogodnym dla Państwa momencie na okres kwartału, półrocza lub roku. Polecamy także prenumeratę wieloletnią oraz nową formę – prenumeratę elektroniczną!

W celu zamówienia prenumeraty wystarczy wykonać jedną z czterech łatwych czynności:

 • wypełnić krótki formularz znajdujący się na stronie internetowej, albo
 • wysłać do nas list, lub
 • po prostu zatelefonować do nas,
 • dokonać wpłaty przelewem na konto:
  Stowarzyszenie Elektryków Polskich – COSiW,
  Zakład Wydawniczy ENERGETYKA ul. Jordana 25, 40-952 Katowice
  Bank Millenium S.A. I Oddział w Katowicach
  28 1160 2202 0000 0000 6003 0981
  podając swój dokładny adres, okres prenumeraty i liczbę zamówionych egzemplarzy oraz NIP.

 

Cennik prenumeraty Energetyki na 2024 rok

Cena egzemplarza – 33 zł (w tym 8% VAT)

Ceny prenumeraty zwyczajnej wynoszą:

 • kwartalna – 99 zł (w tym 8% VAT),
 • półroczna – 198 zł (w tym 8% VAT),
 • roczna – 396 zł (w tym 8% VAT).

 

Cennik prenumeraty elektronicznej Energetyki na 2024 rok

Cena e-egzemplarza – 28 zł (w tym 8% VAT)

Ceny e-prenumeraty wynoszą:

 • kwartalna – 84 zł (w tym 8% VAT),
 • półroczna – 168 zł (w tym 8% VAT),
 • roczna – 336 zł (w tym 8% VAT).

Ceny e-prenumeraty – ze zniżką 80% – tylko dla prenumeratorów wersji papierowej*:

 • kwartalna – 17 zł (w tym 8% VAT),
 • półroczna – 34 zł (w tym 8% VAT),
 • roczna – 67 zł (w tym 8% VAT).

* na okres identyczny z okresem prenumeraty papierowej.

 

Prenumerata zwyczajna (papierowa) możliwa jest także po cenach ulgowych. Prenumerata ulgowa jest tańsza o 30% i przysługuje studentom, uczniom szkół średnich (niezależnie od typu uczelni czy szkoły) i członkom stowarzyszeń naukowo-technicznych. Prosimy o przesłanie dokumentu (np. w postaci cyfrowej lub pocztą) potwierdzającego ten fakt, z pieczęcią koła SNT lub uczelni czy szkoły. Rabat 30% na wersję papierową nie przysługuje dla prenumeraty łączonej (wersja papierowa + e-prenumerata ze zniżką 80%).

Oferujemy również prenumeratę złotówkową ze zleceniem wysyłki za granicę. Jej cena jest dwukrotnie wyższa od ceny prenumeraty zwyczajnej, a zlecający powinien podać dokładny adres odbiorcy za granicą.

W 2006 roku oficyna nasza wprowadziła specjalną ofertę prenumeraty. Jest to tak zwana prenumerata wieloletnia. Polega ona na tym, że czasopismo nasze zamawia się jednorazowo, a następnie prenumerata jest przedłużana z roku na rok niejako automatycznie, aż do czasu zadeklarowania przez Prenumeratora rezygnacji. Jeżeli skorzystają Państwo z tej oferty nie tylko nie trzeba będzie pamiętać o corocznym odnawianiu prenumeraty, ale można uzyskać od nas 12% bonifikaty. Jeżeli postanowią Państwo skorzystać z naszej oferty i będą chcieli zamówić prenumeratę wieloletnią prosimy o zapoznanie się z tekstem umowy (do pobrania). Po jej wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie dwóch egzemplarzy pod nasz adres.

Informacji na temat kolportażu i prenumeraty udziela także redakcja.

Ze względów bezpieczeństwa skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się zamówienie zostanie anulowane.

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie; 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Lewandowski. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z nim pod adresem: iod@sep.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki prenumeraty „Energetyki” oraz w celach informacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Panią/Pana zgody.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close