Prenumerata

Gwarancje dla Czytelników i Prenumeratorów

 • Gwarantujemy, że artykuły zamieszczone w naszym czasopiśmie mają charakter naukowo–techniczny i omawiają problemy autentycznie spotykane w praktyce energetycznej;
 • Gwarantujemy, że artykuły są opiniowane przez specjalistów energetyków;
 • Gwarantujemy niezmienną cenę netto przez cały okres prenumeraty;
 • Gwarantujemy pokrycie kosztów przesyłek pocztowych czasopisma do prenumeratorów;
 • Gwarantujemy zwrot pieniędzy w przypadku odwołania prenumeraty zwykłej. Zamówienie można odwołać przez odesłanie otrzymanego egzemplarza czasopisma bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymanie pierwszego egzemplarza;
 • Gwarantujemy przesłanie bezpłatnego numeru okazowego po wypełnieniu zgłoszenia w Internecie pod adresem www.elektroenergetyka.pl

 

A oto wszystko co powinniście Państwo wiedzieć o prenumeracie miesięcznika:

Prenumeratę można rozpocząć w każdym, dogodnym dla Państwa momencie na okres kwartału, półrocza lub roku. Polecamy także prenumeratę wieloletnią oraz nową formę – prenumeratę elektroniczną!

W celu zamówienia prenumeraty wystarczy wykonać jedną z czterech łatwych czynności:

 • wypełnić krótki formularz znajdujacy się na stronie internetowej, albo
 • wysłać do nas list, lub
 • po prostu zatelefonować do nas,
 • dokonać wpłaty przelewem na konto:
  Stowarzyszenie Elektryków Polskich – COSiW,
  Zakład Wydawniczy ENERGETYKA ul. Jordana 25, 40-952 Katowice
  Bank Millenium S.A. I Oddział w Katowicach
  28 1160 2202 0000 0000 6003 0981
  podając swój dokładny adres, okres prenumeraty i liczbę zamówionych egzemplarzy oraz NIP.

 

Cennik prenumeraty Energetyki na 2020 rok

Cena egzemplarza – 29 zł (w tym 8% VAT)

Ceny prenumeraty zwyczajnej wynoszą:

 • kwartalna – 90 zł (w tym 8% VAT),
 • półroczna – 178 zł (w tym 8% VAT),
 • roczna – 348 zł (w tym 8% VAT).

 

Cennik prenumeraty elektronicznej Energetyki na 2020 rok

Cena e-egzemplarza – 21 zł (w tym 8% VAT)

Ceny e-prenumeraty wynoszą:

 • kwartalna – 66 zł (w tym 8% VAT),
 • półroczna – 128 zł (w tym 8% VAT),
 • roczna – 252 zł (w tym 8% VAT).

Ceny e-prenumeraty – ze zniżką 80% – tylko dla prenumeratorów wersji papierowej*:

 • kwartalna – 16 zł (w tym 8% VAT),
 • półroczna – 26 zł (w tym 8% VAT),
 • roczna – 50 zł (w tym 8% VAT).

* na okres identyczny z okresem prenumeraty papierowej.

 

Prenumerata zwyczajna (papierowa) możliwa jest także po cenach ulgowych. Prenumerata ulgowa jest tańsza o 30% i przysługuje studentom, uczniom szkół średnich (niezależnie od typu uczelni czy szkoły) i członkom stowarzyszeń naukowo-technicznych. Prosimy o przesłanie dokumentu (np. w postaci cyfrowej lub pocztą) potwierdzającego ten fakt, z pieczęcią koła SNT lub uczelni czy szkoły. Rabat 30% na wersję papierową nie przysługuje dla prenumeraty łączonej (wersja papierowa + e-prenumerata ze zniżką 80%).

Oferujemy również prenumeratę złotówkową ze zleceniem wysyłki za granicę. Jej cena jest dwukrotnie wyższa od ceny prenumeraty zwyczajnej, a zlecający powinien podać dokładny adres odbiorcy za granicą.

W 2006 roku oficyna nasza wprowadziła specjalną ofertę prenumeraty. Jest to tak zwana prenumerata wieloletnia. Polega ona na tym, że czasopismo nasze zamawia się jednorazowo, a następnie prenumerata jest przedłużana z roku na rok niejako automatycznie, aż do czasu zadeklarowania przez Prenumeratora rezygnacji. Jeżeli skorzystają Państwo z tej oferty nie tylko nie trzeba będzie pamiętać o corocznym odnawianiu prenumeraty, ale można uzyskać od nas 12% bonifikaty. Jeżeli postanowią Państwo skorzystać z naszej oferty i będą chcieli zamówić prenumeratę wieloletnią prosimy o zapoznanie się z tekstem umowy (do pobrania). Po jej wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie dwóch egzemplarzy pod nasz adres.

Informacji na temat kolportażu i prenumeraty udziela także redakcja.

Ze względów bezpieczeństwa skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się zamówienie zostanie anulowane.

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie; 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Lewandowski. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z nim pod adresem: iod@sep.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki prenumeraty „Energetyki” oraz w celach informacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Panią/Pana zgody.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij