Marzec 2024, Numer 3 (837)


SPIS TREŚCI

 

Marek Pronobis
Kierunki modernizacji kotłów pyłowych w krajowym systemie energetycznym

Julian Wiatr
Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych

Bogumił Dudek
Rozważania na temat zagrożeń elektrycznych we współczesnych żywiołach

 

ENERGETYKA – NAUKA – PRZEMYSŁ

Bogumił Dudek, Marek Jaworski, Edward Ziaja
Historia konferencji ELSAF przed zbliżającą się XXV edycją w 2025 roku

 

SEP. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE

Karol Adamiak
Kodeksy etyczne – za i przeciw

 

ELEKTROENERGETYCY POLSCY

Piotr MOLSKI (1945 – 2023)

 

FELIETONY NA CZASIE

Bogumił Dudek
Arkadia i dystopia

 


STRESZCZENIA 

Marek Pronobis
Kierunki modernizacji kotłów pyłowych w krajowym systemie energetycznym
Potrzeba eliminacji paliw kopalnych z sektora energetycznego wymaga nie tylko technicznych, lecz także politycznych decyzji o dużym znaczeniu ekonomicznym. Do ich podjęcia potrzebna jest analiza oparta na zweryfikowanych danych. W artykule pokazano, dla warunków polskich, analizę tego rodzaju w odniesieniu do modernizacji kotłów pyłowych polegającą na zastąpieniu węgla paliwami o mniejszym śladzie węglowym (CFP). Problemem jest jednak wybór właściwego paliwa, ponieważ obliczenie CFP na podstawie udziału CO2 w spalinach wylotowych opisuje tylko tzw. ślad bezpośredni, wynikający ze spalenia paliwa. Ślad pośredni, wynikający z procesów towarzyszących wydobyciu i dostarczeniu paliwa do kotła, jest często pomijany. W artykule wyznaczono całkowity CFP paliw stałych oraz gazu ziemnego i zielonego amoniaku. Z uwagi na ekologiczne zalety stałej biomasy Agro pokazano możliwe rozwiązania modernizacji krajowych kotłów pyłowych na spalanie tego typu paliw.

 

Julian Wiatr
Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych
Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektycznej oraz zachowania wymaganego poziomu ochrony przeciwporażeniowej. Brak szczegółowych wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Niniejszy artykuł stanowi próbę wypełnienia luki w tym zakresie.

 

Bogumił Dudek
Rozważania na temat zagrożeń elektrycznych we współczesnych żywiołach
Starożytne żywioły: woda, ogień, powietrze i ziemia legły u podstaw ukształtowanego w epoce industrializmu opanowania zagrożeń elektrycznych podczas powodzi, pożarów, wichur, trzęsień ziemi w sposób adekwatny do postępujących osiągnięć nauki i praktyki. Współczesne żywioły: grawitacja, elektromagnetyzm, oddziaływania słabe i silne stanowią nowe wyzwania dla weryfikacji opanowania zagrożeń elektrycznych, z koniecznością ich identyfikacji i oceny ryzyka w coraz bardziej złożonych procesach pracy. Rozwój sztucznej inteligencji, automatyzacja i robotyzacja, telekomunikacja i informatyzacja (w dodatku to wszystko w cieniu pandemii i wojny) daje nowe impulsy do rozważań miejsca i sposobów świadczenia pracy.

 

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close