Czasopismo

CZASOPISMO ENERGETYKA

ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ

ISSN 0013-7294

Czasopismo Energetyka istnieje od 1947 roku. Jest ogólnokrajowym miesięcznikiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, najliczniejszej organizacji twórczej o charakterze naukowo-technicznym, zrzeszającej inżynierów i techników elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa lub pozazawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką.

Energetyka jest poświęcona problemom wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej, budowy elektrowni, elektrociepłowni i linii elektroenergetycznych, komputeryzacji systemu elektroenergetycznego i restrukturyzacji elektroenergetyki. Od 2005 roku po połączeniu z miesięcznikiem “Gospodarka Paliwami i Energią” rozszerzony został obszar zainteresowania czasopisma o problemy gospodarki paliwowo-energetycznej.

 

Czasopismo zostało odznaczone:

 • Złotą Odznaką “Zasłużony dla energetyki”,
 • Złotą Odznaką Honorową SEP,
 • Medalem SEP im. Profesora Stanisława Fryzego.

 

W czasopiśmie jest podejmowana tematyka dotycząca:

  • problemów technicznych wytwarzania, przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej,
  • nowoczesnych technik wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej,
  • organizacji i ekonomicznych podstaw działania firm energetycznych,
  • działalności przedsiębiorstw szerokiego zaplecza energetyki zawodowej i przemysłowej,
  • strukturalnego reformowania polskiego przemysłu energetycznego,
  • taryfikacji energii elektrycznej i innych nośników energii,
  • przeglądu zagranicznych rozwiązań organizacyjnych i technicznych firm energetycznych.

 

Energetyce tłumaczymy mechanizmy reformy energetyki polskiej, nawet takie, które inni ukrywają, publikujemy informacje o faktach i wydarzeniach z dziedziny elektroenergetyki polskiej i światowej, przypominamy nie tylko wybitne postacie polskich inżynierów i techników energetyków, lecz także polskie firmy energetyczne. Wiele miejsca poświęcamy dyskusjom między fachowcami na wszelkie temat związane z technicznym i organizacyjnym funkcjonowaniem energetyki zawodowej i przemysłowej. Przywracamy dyskusji fachowej jej znaczącą wartość dla rozwoju polskiej myśli technicznej i gospodarczej.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij