Czasopismo

CZASOPISMO ENERGETYKA

ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ

ISSN 0013-7294

Czasopismo Energetyka istnieje od 1947 roku. Jest ogólnokrajowym miesięcznikiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, najliczniejszej organizacji twórczej o charakterze naukowo-technicznym, zrzeszającej inżynierów i techników elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa lub pozazawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką.

Energetyka jest poświęcona problemom wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej, budowy elektrowni, elektrociepłowni i linii elektroenergetycznych, komputeryzacji systemu elektroenergetycznego i restrukturyzacji elektroenergetyki. Od 2005 roku po połączeniu z miesięcznikiem “Gospodarka Paliwami i Energią” rozszerzony został obszar zainteresowania czasopisma o problemy gospodarki paliwowo-energetycznej.

 

Czasopismo zostało odznaczone:

 • Złotą Odznaką “Zasłużony dla energetyki”,
 • Złotą Odznaką Honorową SEP,
 • Medalem SEP im. Profesora Stanisława Fryzego.

 

W czasopiśmie jest podejmowana tematyka dotycząca:

  • problemów technicznych wytwarzania, przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej,
  • nowoczesnych technik wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej,
  • organizacji i ekonomicznych podstaw działania firm energetycznych,
  • działalności przedsiębiorstw szerokiego zaplecza energetyki zawodowej i przemysłowej,
  • strukturalnego reformowania polskiego przemysłu energetycznego,
  • taryfikacji energii elektrycznej i innych nośników energii,
  • przeglądu zagranicznych rozwiązań organizacyjnych i technicznych firm energetycznych.

 

Energetyce tłumaczymy mechanizmy reformy energetyki polskiej, nawet takie, które inni ukrywają, publikujemy informacje o faktach i wydarzeniach z dziedziny elektroenergetyki polskiej i światowej, przypominamy nie tylko wybitne postacie polskich inżynierów i techników energetyków, lecz także polskie firmy energetyczne. Wiele miejsca poświęcamy dyskusjom między fachowcami na wszelkie temat związane z technicznym i organizacyjnym funkcjonowaniem energetyki zawodowej i przemysłowej. Przywracamy dyskusji fachowej jej znaczącą wartość dla rozwoju polskiej myśli technicznej i gospodarczej.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close