Luty 2022, Numer 2 (812)


SPIS TREŚCI

 

Herbert Leopold GABRYŚ
Elektroenergetyka w Polsce 2022
– jak jest i co nas czeka, wybrane z prognoz i wyników

Marek KRZYSZTAŁOWICZ
Naftowe górnictwo morskie.
Krótki, subiektywny zarys historii

 

BIULETYN ENERGOPOMIARU

Andrzej KOCHANIEWICZ, Rafał CZEKALSKI, Robert CHOLEWA
Modelowanie numeryczne i optymalizacja innowacyjnych układów wodorowych

Tomasz SŁUPIK
Narzędzia na czas transformacji energetycznej
– możliwości oceny postępów w dążeniu do neutralności klimatycznej

 

ENERGETYKA I PRODUCENCI

Nowa generacja rozdzielnic od Schneider Electric.
W SM AirSeT gaz SF6 zastąpiono czystym powietrzem

 

ENERGETYKA NA ŚWIECIE

Jacek M. DUBRAWSKI
Chiny – wielki kraj z jeszcze większymi problemami

 

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił DUDEK
SEP w Tarnowie

 


STRESZCZENIA


Herbert Leopold Gabryś

Elektroenergetyka w Polsce 2022 – jak jest i co nas czeka, wybrane z prognoz i wyników
W artykule podano bilans energii za rok 2021 w porównaniach z rokiem 2020. Stwierdzono m. in. że w minionym roku nastąpiła większa konsumpcja energii elektrycznej w kraju. Eksport energii elektrycznej sięgnął wyżyn sprzed lat, a import zmalał znacząco. Generacja w kraju znacząco się zwiększyła, do tego z węgla w skali, jakiej dawno nie było. Z prezentowanego w artykule najnowszego raportu World Energy Outlook 2021, okazanego przez IEA w Paryżu w grudniu 2021 roku, a zwłaszcza scenariusza Ogłoszonych Polityk STEPS (Stated Policies Scenario) wynika, że handel gazem przypomniał swoją siłę rażenia w geopolitycznej grze potentatów. W różnych częściach świata w różnej skali. A głód na energię elektryczną gospodarek świata wymusił sięganie po generację z paliw stałych, głównie z węgla. Bo potencjał źródeł węglowych przede wszystkim w mocach zainstalowanych jest nadal niezbędny do ubezpieczenia niestabilnej, a dynamicznie rosnącej generacji z OZE. Światowa gospodarka próbuje wracać do stanów sprzed pandemii. Ceny paliw i energii elektrycznej powalają wiele branż. A na horyzoncie zagrożenia z konfliktu militarnego na naszej wschodniej granicy.
Słowa kluczowe: elektroenergetyka w Polsce, bilans energii za rok 2021, powrót do generacji z paliw stałych

 

Marek Krzyształowicz
Naftowe górnictwo morskie. Krótki, subiektywny zarys historii
W artykule opisano metody morskich poszukiwań ropy naftowej oraz metody wykonywania wierceń. Podkreślono, że samo odkrycie złoża stanowi dopiero początek operacji. Podano, w jaki sposób prowadzi się poszukiwania, ocenia się, jak duże jest odkryte złoże, jak wiele surowca będzie można z niego uzyskać i jak wydobyte materiały będzie można bezpiecznie przetransportować w pobliże rafinerii. Wymieniono i scharakteryzowano pływające obiekty oceaniczne, a więc: platformy wiertniczo-wydobywcze, platformy półzanurzalne, statki wiertnicze, zbiornikowce do przewozu ropy surowej, zbiornikowce specjalne oraz statki ratownicze.
Słowa kluczowe: naftowe górnictwo morskie, metody poszukiwań ropy naftowej, pływające obiekty oceaniczne

 

Andrzej Kochaniewicz, Rafał Czekalski, Robert Cholewa
Modelowanie numeryczne i optymalizacja innowacyjnych układów wodorowych
W artykule opisano proces modelowania numerycznego kogeneracyjnego układu wodorowego zasilanego głównie energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii (OZE). Zamodelowany w środowisku informatycznym układ kogeneracyjny w przyszłości – jako instalacja demonstracyjna – będzie miał za zadanie zasilać w ciepło wyodrębnioną grupę odbiorców oraz produkować energię elektryczną sprzedawaną do sieci elektroenergetycznej. Proces modelowania numerycznego obejmuje budowę, integrację i optymalizację pracy poszczególnych komponentów technologicznych, takich jak: elektrolizer, magazyn wodoru, silnik kogeneracyjny, sezonowy magazyn ciepła oraz kocioł gazowy. Do przeprowadzenia procesu modelowania numerycznego wykorzystywane jest dedykowane oprogramowanie TRNSYS. W artykule przedstawiono pierwszy etap prac badawczo-rozwojowych, które obecnie są realizowane przez Energopomiar w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”.
Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, układ kogeneracyjny, elektrociepłownia, OZE, magazyn wodoru, sezonowy magazyn ciepła

 

Tomasz Słupik
Narzędzia na czas transformacji energetycznej – możliwości oceny postępów w dążeniu do neutralności klimatycznej
Transformacja energetyczna nabiera tempa, a towarzyszące jej aspekty makroekonomiczne w postaci cen surowców energetycznych i uprawnień do emisji CO2 znacząco utrudniają analizę scenariuszy zarówno dla okresu przejściowego, jak i dla stanu docelowego. Zgodnie z polityką Unii Europejskiej dążenie do neutralności klimatycznej wymaga działań w takich obszarach jak technologie nisko- i zeroemisyjne, energia ze źródeł odnawialnych, gospodarka o obiegu zamkniętym, efektywność energetyczna. Są one sukcesywnie opisywane nowymi aktami prawnymi, mającymi za zadanie stworzenie odpowiednich ram prawnych wspierających stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych. W dobie cyfryzacji biegnącej równolegle z transformacją energetyczną tworzone są nowe metody i narzędzia informatyczne, które umożliwiają systematyczne opisywanie postępów w dążeniu do neutralności klimatycznej. Ich zadaniem jest także wspieranie optymalizacji procesów przemysłowych. W artykule skrótowo opisano modułową strukturę systemu informatycznego opracowanego w Energopomiarze, który służy wsparciu służb eksploatujących instalacje energetyczne i przemysłowe. Przedstawione doświadczenia dotyczą implementacji systemów TKE® (Technicznej Kontroli Eksploatacji) pracujących na większości bloków energetycznych w KSE oraz SAI (System Analiz Inżynierskich), który ma szersze zastosowanie w przemyśle.
Słowa kluczowe: transformacja energetyczna, neutralność klimatyczna, gospodarka o obiegu zamkniętym, efektywność energetyczna, ślad środowiskowy, ślad węglowy, ślad wodny, metoda kosztu termoekologicznego, System Analiz Inżynierskich, zrównoważony rozwój

 

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close