Maj 2023, Numer 5 (827)


SPIS TREŚCI

 

Jerzy Buchacz, Zbigniew Szymański, Halina Olejniczak, Teresa Buchacz
Nowelizacja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów
Współczesne wyzwania techniczne, ekonomiczne i środowiskowe

Przemysław Kędzierski
Pomiar zdolności do elektryzacji pyłu w instalacji

 

ENERGETYKA I PRODUCENCI

Robert Nader, Hubert Nowikow, Grzegorz Matusiak, Michał Włodarczyk, Emiliano Sammartino
MV Substation Inspection and Cleaning in Live Working Technology

 

Grzegorz Golański, Justyna Owczarek, Paweł Wieczorek, Marcin Maternicki, Jacek Grodzicki
Nowoczesne stale martenzytyczne dla energetyki

Bogumił Dudek, Stefan Gierlotka
Nowe problemy w bezpieczeństwie elektrycznym

 

HISTORIA ELEKTROENERGETYKI POLSKIEJ
doniosłe wydarzenia – znamienite postaci

Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj, Przemysław Sadłowski
Początki przemysłu maszyn elektrycznych w Polsce do 1939 roku i powstanie fabryki w Żychlinie

 

OKIEM OBIEŻYŚWIATA

Stefan Gierlotka
Energetyka w Chile

 

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił Dudek
Idiotokracja

 


STRESZCZENIA

 

Jerzy Buchacz, Zbigniew Szymański, Halina Olejniczak, Teresa Buchacz
Nowelizacja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów.
Współczesne wyzwania techniczne, ekonomiczne i środowiskowe
W artykule przedstawiono najważniejsze zmiany w treści Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów, które zostały wprowadzone w wyd. 2022 r. Omówiono również przyczyny nowelizacji spowodowane zmianami w aktach normatywnych i przepisach, stosowaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych oraz wprowadzaniem nowych metod pomiarowych i potrzebą dopasowania wymagań do zmieniającej się populacji transformatorów oraz czynników ekonomicznych i środowiskowych.
Słowa kluczowe: transformator, instrukcja eksploatacji, nowelizacja, badania i pomiary, olej izolacyjny, analizy laboratoryjne

 

Przemysław Kędzierski
Pomiar zdolności do elektryzacji pyłu w instalacji
W artykule przedstawiono badania nad określeniem stopnia zagrożenia elektrycznością statyczną podczas przepływu i tarcia pyłu o rurę wykonaną z tworzywa sztucznego. Rura została wykonana z poliwęglanu, tworzywa sztucznego dobrze się elektryzującego. Do rury wprowadzano pyły. Ruch pyłu napędzany był pompą. Badano napięcia elektrostatyczne na metalowych elektrodach wykonanych w kilku miejscach rury i instalacji doprowadzania pyłu. Dodatkowo odprowadzano na kondensator ładunek elektrostatyczny zgromadzony na instalacji podczas elektryzacji.
Słowa kluczowe: elektryzacja, pył, elektrostatyka

 

Grzegorz Golański, Justyna Owczarek, Paweł Wieczorek, Marcin Maternicki, Jacek Grodzicki
Nowoczesne stale martenzytyczne dla energetyki
W artykule na podstawie badań własnych oraz dostępnych danych literaturowych przedstawiono charakterystykę nowoczesnych stali martenzytycznych zawierających 11-12%Cr, tj. stali Thor 115 i Super VM12. Scharakteryzowano skład chemiczny, obróbkę cieplną, mikrostrukturę oraz właściwości użytkowe analizowanych stopów.
Słowa kluczowe: stale martenzytyczne, Thor 115, Super VM12, właściwości

 

Bogumił Dudek, Stefan Gierlotka
Nowe problemy w bezpieczeństwie elektrycznym
Przybliżono tematykę potencjalnych nowych zagrożeń, na które mogą być narażeni pracownicy zajmujący się eksploatacją nowych źródeł energii elektrycznej – napędów samochodów elektrycznych, fotowoltaiką i turbinami wiatrowymi. Omówiono różne czynności obsługi i zagrożenia zawodowe występujące podczas użytkowania tych urządzeń. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania standardów BHP odnoszących się do wymienionych prac.
Słowa kluczowe: eksploatacja nowych źródeł energii elektrycznej, napędy samochodów elektrycznych, fotowoltaika, turbiny wiatrowe, nowe zagrożenia

 

Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj, Przemysław Sadłowski
Początki przemysłu maszyn elektrycznych w Polsce do 1939 roku i powstanie fabryki w Żychlinie
W artykule zaprezentowano zarys początków i rozwoju przemysłu maszyn elektrycznych, który miał miejsce na terenie zaborów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do 1918 r.) i II Rzeczypospolitej Polskiej (do 1939 r.). Podjęto próbę charakterystyki ważniejszych zakładów wytwarzających maszyny elektryczne, tak prądu stałego, przemiennego, jak i transformatory. Szczególny nacisk położono na założoną w 1921 r. fabrykę w Żychlinie, która już w okresie międzywojennym stała się jedną z największych w Polsce.
Słowa kluczowe: przemysł, maszyny elektryczne, Żychlin, historia elektrotechniki

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close