Kwiecień 2022, Numer 4 (814)


SPIS TREŚCI

 

Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka, Artur Polak
Diagnostyka on-line izolatorów przepustowych WN

Mariusz Niekurzak
Development Directions of Low and Zero Emission Sources in the Transformation of the Energy Sector in Poland Based on the Scenario Method Based on Intuitive Logic

 

ENERGETYKA I ENERGETYKA JĄDROWA

Krzysztof Rzymkowski
Ochrona systemów informatycznych obiektów jądrowych

 

ENERGETYKA I PRODUCENCI

Przemysław Sękowski
Czyste powietrze zamiast SF6 – innowacyjna rozdzielnica SM AirSeT od Schneider Electric

 

Wojciech Radomski, Marek Orłowski
Rozstrzygnięto Konkurs Osobowość Roku 2021

 

ELEKTROENERGETYCY POLSCY

Iwona Gajdowa
Mgr inż. Jerzy Kurzak (9 października 1947 – 28 grudnia 2021)

 

ENERGETYKA I OCHRONA ODGROMOWA

Robert Ziemba
Obliczenia parametrów uziemień na potrzeby ochrony odgromowej

Renata Markowska, Zofia Wróbel
Bezpieczna eksploatacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym
a ryzyko uszkodzeń powodowanych wyładowaniami atmosferycznymi

 

 


STRESZCZENIA

 

Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka, Artur Polak
Diagnostyka on-line izolatorów przepustowych WN
Przedstawiono budowę izolatora przepustowego z izolacją papierowo-olejową umieszczoną w cylindrze porcelanowym. Po wielu latach eksploatacji wyładowania niezupełne w układzie izolacyjnym powodują zwęglenia wewnętrznych warstw papieru. Jeśli degradacja izolacji nie zostanie zauważona i izolator nie zostanie wymieniony, to kończy się zwarciem na izolatorze i pożarem izolatora, a niekiedy pożarem transformatora. Parametrem diagnostycznym stosowanym standardowo on-line jest pomiar tgδ między punktem pomiarowym P i kołnierzem K. Wykazano, że tgδ nie informuje w sposób dostateczny o stanie technicznym izolatora przepustowego. Polecanym parametrem diagnostycznym on-line izolatora jest prąd upływu I mierzony w obwodzie rezystancji Rm włączonej między punkty P-K. Korzystne jest sumowanie sygnałów prądowych z izolatorów trzech faz. Sumowanie należy realizować na transformatorku pomiarowym. Pomiar prądu sumarycznego I0 jest prosty w realizacji i wolny od zakłóceń.
Słowa kluczowe: izolator przepustowy, tgδ, prąd upływu

 

Mariusz Niekurzak
Development Directions of Low and Zero Emission Sources in the Transformation of the Energy Sector in Poland Based on the Scenario Method Based on Intuitive Logic
Each country creates its own scenarios for the development of the energy sector, which aim to identify different directions of development that are feasible and, moreover, support the formulated policy objectives. Therefore, the aim of the article is to analyze the economic, social and environmental effects of three different scenarios for the development of the energy sector in Poland. Each of them assumes basing the sector on a different mix of generation sources – from the dominance of coal-fired power plants, through diversification with the participation of nuclear energy, to the dominance of renewable energy sources (RES). The author reviewed possible options for the development of the Polish energy sector based on the draft Polish energy policy prepared by the government administration. The article estimated the potential for the use of domestic energy carriers until 2050 and compared the impact of each of the three scenarios on the country’s energy security and economy based on the strategic document of Poland’s Energy Policy. The text is an attempt of a critical assessment of opportunities and threats related to the possible implementation of individual scenarios and the scale of necessary investments. The results can serve as a starting point for understanding Poland’s restraint in achieving zero emissions and contribute to the discussion about the direction of development of the Polish energy sector.
Słowa kluczowe: renewable energy sources, energy transformation, greenhouse gases, energy policy, nuclear energy

 

Krzysztof Rzymkowski
Ochrona systemów informatycznych obiektów jądrowych
W artykule przedstawiono podstawowe zalecenia ochrony informacji w obiektach jądrowych. System bezpieczeństwa jądrowego opiera się na koordynacji różnych działań zabezpieczających: ochrony fizycznej, analizie przewidywanych zagrożeń i zbieraniu o nich informacji, bezpośrednich zabezpieczeń systemów informatycznych, doborze zaufanego personelu. Dynamiczny rozwój technik informatycznych, oprogramowania i sprzętu, szczególnie jego miniaturyzacja, wymuszają na użytkownikach ciągłą modernizację systemów informatycznych i związaną z tym modernizację systemów ochrony danych.
Słowa kluczowe: obiekty jądrowe, systemy informatyczne, ochrona informacji

 

Robert Ziemba
Obliczenia parametrów uziemień na potrzeby ochrony odgromowej
W artykule opisano badania symulacyjne układów uziomowych, zwracając szczególną uwagę na efekt pozornego skracania się tych uziomów w warunkach przebiegów szybkozmiennych. Umiejętność wyznaczania efektywnych rozmiarów uziomów jest ważna z punktu widzenia projektowania skutecznych, ekonomicznie uzasadnionych urządzeń piorunochronnych. Wykorzystany w artykule stosunkowo wolny udar prądowy, odpowiadający pierwszemu wyładowaniu głównemu dodatniemu w wyładowaniu piorunowym, pozwolił określić naturę zjawisk występujących przy przebiegach szybkozmiennych, a jednocześnie pozwolił na skrócenie czasu obliczeń komputerowych. Stwierdzono, że aby właściwie ocenić zagrożenie urządzeń technicznych należy przeprowadzić podczas projektowania urządzenia piorunochronnego pełną analizę czasowo-częstotliwościową układu biorąc pod uwagę zakładane graniczne parametry prądu piorunowego, który może wpływać do jego elementów, w tym również do systemu uziemienia.
Słowa kluczowe: ochrona odgromowa, układy uziomowe, obliczenia parametrów prądu piorunowego

 

Renata Markowska, Zofia Wróbel
Bezpieczna eksploatacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym a ryzyko uszkodzeń powodowanych wyładowaniami atmosferycznymi
W artykule przedstawiono wyniki analizy ryzyka strat powodowanych wyładowaniami atmosferycznymi dla obiektu wyposażonego w cyfrowe urządzenia SRK. Wskazano na konieczność przeprowadzenia analizy ryzyka. Obliczenia wykonano za pomocą własnego arkusza kalkulacyjnego, adaptując procedurę zarządzania ryzykiem według PN-EN 62305-2:2012 do obiektu kolejowego. Przeanalizowano ryzyko strat piorunowych oraz różne sposoby obniżenia tego ryzyka za pomocą środków ochrony w postaci ograniczników przepięć i ekranowania okablowania miedzianego oraz poprzez zastosowanie okablowania światłowodowego. Rozwiązania ochrony przed skutkami wyładowań piorunowych dla rozważanych przypadków linii miedzianych i światłowodowych można uznać za równoważne pod względem funkcjonalnym. O wyborze okablowania światłowodowego powinny zadecydować inne jego istotne zalety oraz rachunek ekonomiczny.
Słowa kluczowe: urządzenia sterowania ruchem kolejowym, bezpieczna eksploatacja, rozwiązania ochrony przed skutkami wyładowań piorunowych

 

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close