Lipiec 2022, Numer 7 (817)


SPIS TREŚCI

 

Herbert Leopold Gabryś
Elektroenergetyka w Polsce 2022 … z wyników i wyzwań 2021 roku

 

Olaf Stolzenburg, Andrzej Kolonko
Zastosowanie płynnych gruntów przy układaniu kabli energetycznych

 

ENERGETYKA I EKOLOGIA

Andrzej Rozwadowski
Badanie składu chemicznego popiołów z węgla i biomasy w aspekcie ich wykorzystania jako nawozu mineralnego oraz zawartości pierwiastków ekotoksycznych

 

ENERGETYKA I ENERGETYKA JĄDROWA

Bogdan Zając, Grzegorz Olszewski, Marcin Kowal, Marcin Konior
Zamknięte źródła promieniotwórcze stosowane w badaniach nieniszczących (NDT) produkcji Ośrodka Radioizotopów POLATOM Narodowego Centrum Badań Jądrowych

 

ENERGETYKA I CIEKAWE KSIĄŻKI

Efektywność energetyczna i ekologiczna.
Poradnik metodyczny w zakresie analiz termodynamicznych i termoekologicznych
Autorzy: Andrzej Ziębik, Wojciech Stanek, Marcin Szega

 

35. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB®2022
odbędą się w dniach 13-15 września 2022 364

 

SEP. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE

X Katowickie Dni Elektryki pod patronatem medialnym Energetyki

 

ENERGETYKA – NAUKA – PRZEMYSŁ

Bogumił Dudek
Prace pod napięciem na ICOLIM’2020 w Turynie z dwuletnim poślizgiem pandemicznym

 

 


STRESZCZENIA

 

Herbert Leopold Gabryś
Elektroenergetyka w Polsce 2022 … z wyników i wyzwań 2021 roku
Pierwsze półrocze 2022 roku w skali problemów szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego skłania do refleksji co do słuszności polityki klimatyczno-energetycznej UE. Przede wszystkim co do tempa zmian, ale i wobec wyzwań propozycji z pakietu FIT FOR 55. W artykule podano dane charakteryzujące produkcję w elektrowniach cieplnych zawodowych na węglu kamiennym i brunatnym. Podkreślono, że bez przychodów ze spełnienia obowiązku mocowego elektrownie te wykazałyby stratę. Podano także kilka spostrzeżeń dotyczących wyników elektrociepłowni, elektrowni wiatrowych i wodnych. Zwrócono uwagę, że przybyło prawie 400 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych. Większa sprzedaż energii elektrycznej z większej produkcji przy wyższych cenach dała znacznie lepsze niż w 2020 roku wyniki finansowe elektroenergetyki w Polsce. Wynik łączny na działalności energetycznej sektora energetyki za 2020 rok to prawie cztery razy więcej niż przed rokiem. Miniony rok przyniósł przestrogę: nie wolno zapominać o ubezpieczeniu energetycznym kraju w nadziei, że dostawy paliw i energii z zewnątrz są stabilne i na zawsze.
Słowa kluczowe: działalność energetyczna sektora energetyki za 2020 rok, wyniki finansowe elektroenergetyki w Polsce, bezpieczeństwo energetyczne

 

Olaf Stolzenburg, Andrzej Kolonko
Zastosowanie płynnych gruntów przy układaniu kabli energetycznych
Na awaryjność linii kablowych wpływa wiele czynników, wśród których w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się stosunkowo niska jakość układania kabli w gruncie. Jakość tę można poprawić w różny sposób. Najnowszym rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie opatentowanej technologii płynnego gruntu – stabilizującego termicznie (PG-ST) o oryginalnej nazwie RSS® Flüssigboden TS. W artykule opisano tę metodę oraz pozytywny wpływ płynnego gruntu na środowisko oraz na klimat. Opisano mechanizm odprowadzania ciepła przez płynny grunt i alternatywne rozwiązania materiałowe dla płynnego gruntu stabilizującego termicznie.
Słowa kluczowe: kable energetyczne, sposób układania, technologia płynnego gruntu – stabilizującego termicznie

 

Andrzej Rozwadowski
Badanie składu chemicznego popiołów z węgla i biomasy w aspekcie ich wykorzystania jako nawozu mineralnego oraz zawartości pierwiastków ekotoksycznych
W artykule porównano składy chemiczne 11 popiołów otrzymanych w warunkach laboratoryjnych z różnych gatunków węgla, biomasy roślinnej oraz makulatury. Na podstawie tego porównania oceniono możliwość utylizacji popiołów w rolnictwie jako nawozów mineralnych. Oceniono również obciążenie środowiska naturalnego pierwiastkami ekotoksycznymi, które deponowane były w popiele w trakcie spalania tych paliw. Badania wykazały, że popioły pochodzące z biomasy, dzięki wysokiej zawartości fosforu i potasu, mogą być wykorzystywane w rolnictwie jako tanie, wieloskładnikowe nawozy mineralne. Porównując ich składy chemiczne ze składami komercyjnych nawozów mineralnych można stwierdzić, że są one wystarczająco bogate w składniki odżywcze i wolne od nadmiernej ilości pierwiastków szkodliwych. Badania prowadzone w celu porównania emisji do otoczenia pierwiastków ekotoksycznych wykazały, że paliwa z biomasy podczas spalania osadzają w popiele generalnie mniej pierwiastków szkodliwych niż stałe paliwa kopalne. Zdarzyły się jednak przypadki paliw z biomasy, dla których emisja całkowita wszystkich analizowanych pierwiastków ekotoksycznych była niewielka, ale niekiedy w przypadku pojedynczego pierwiastka wyraźnie większa niż dla paliw węglowych. W takich sytuacjach substytucja paliwa węglowego paliwem z biomasy jest problematyczna.
Słowa kluczowe: węgiel, biomasa, popiół, nawóz mineralny, pierwiastki ekotoksyczne

 

Bogdan Zając, Grzegorz Olszewski, Marcin Kowal, Marcin Konior
Zamknięte źródła promieniotwórcze stosowane w badaniach nieniszczących (NDT) produkcji Ośrodka Radioizotopów POLATOM Narodowego Centrum Badań Jądrowych
W artykule przedstawiono ogólny zakres produkcji Ośrodka Radioizotopów POLATOM Narodowego Centrum Badań Jądrowych, ze szczególnym podkreśleniem produkcji zamkniętych źródeł izotopowych. Omówiono rodzaje kapsuł, sposób ich wytwarzania i napełniania. Omówiono również niektóre problemy pojawiające się podczas produkcji jak i eksploatacji zamkniętych źródeł promieniowania.
Słowa kluczowe: zamknięte źródła promieniowania, defektoskopy izotopowe, POLATOM

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close