Luty 2024, Numer 2 (836)


SPIS TREŚCI

 

Herbert Leopold Gabryś
Elektroenergetyka w Polsce 2024 – wybrane z wyników i wyzwań

 

BIULETYN ENERGOPOMIARU

Rafał Czekalski, Andrzej Kochaniewicz
Wychwyt i zagospodarowanie dwutlenku węgla jako elementy dekarbonizacji energetyki i przemysłu – stan wiedzy i perspektywy rozwoju

Piotr Plis
Model energetyczny dla m.st. Warszawy w perspektywie 2050 roku – techniczne aspekty modelu opartego na koncepcji elektroprosumeryzmu

 

ENERGETYKA – NAUKA – PRZEMYSŁ

Henryk Majchrzak
Konferencja Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej
„Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Krajowym Systemie Energetycznym”

 

OKIEM OBIEŻYŚWIATA

Stefan Gierlotka
Energetyka w Birmie

 

ENERGETYKA I CIEKAWE KSIĄŻKI

Bogumił Dudek
60 lat pracy pod Wysokim Napięciem

 


STRESZCZENIA

 

Herbert Leopold Gabryś
Elektroenergetyka w Polsce 2024 – wybrane z wyników i wyzwań
Artykuł powstał na podstawie danych zawartych w raporcie Międzynarodowej Agencji Energii w Paryżu IEA WORLD ENERGY 2023 (WEO2023). Z autorskimi osądami i odniesieniami. W wariantowych rozważaniach jest okazaniem drogi dla polityki klimatyczno-energetycznej naszej unijnej wspólnoty. Niezmiennie ambitnej i konsekwentnej. Konsekwentnej mimo dramaturgii zdarzeń ostatnich kilku lat, a zwłaszcza kilkunastu ostatnich miesięcy. Choć ceny paliw kopalnych zmniejszyły się nieco po szokowym wzroście w 2022 roku, to rynki energii pozostały niestabilne. Ceny nadal są napięte i wrażliwe. Ciągłym walkom na Ukrainie towarzyszy obecnie groźba długotrwałego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Nastroje makroekonomiczne są negatywne. Taki stan rzeczy istotnie wpływa na prognozy przyszłości elektroenergetyki globalnej. Widoczny jest w wynikach z ostatnich lat. Co nieco różnie w różnych regionach świata. Ale w tendencjach zmian choć z różną dynamiką podobnych. To specyficzny, wart zauważenia obraz wyzwań dla energetyki, także w Polsce.

 

Rafał Czekalski, Andrzej Kochaniewicz
Wychwyt i zagospodarowanie dwutlenku węgla jako elementy dekarbonizacji energetyki i przemysłu – stan wiedzy i perspektywy rozwoju
W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy w zakresie problematyki wychwytu oraz zagospodarowania dwutlenku węgla. W pierwszej części skupiono się na przeglądzie dostępnych metod wychwytu CO2 oraz zwrócono uwagę na metody, które mają największe szanse na komercyjne wdrożenie w przemyśle cementowym, rafineryjnym, hutniczym, papierniczym oraz energetyce. Wykonano obliczenia modelowe w celu określenia wpływu instalacji wychwytu CO2 na wskaźniki pracy bloku na przykładzie bloku gazowo-parowego klasy 600 MW. Analiza integracji wychwytu CO2 z blokiem gazowo-parowym miała na celu określenie energochłonności procesu i wpływu na wskaźniki energetyczne bloku. Uzyskane wyniki obliczeń porównano z wynikami podobnych analiz (różnych bloków energetycznych zasilanych paliwami kopalnymi) dostępnymi w publikacjach naukowych. Dla analizowanego modelu bloku gazowo-parowego zintegrowanego z wychwytem CO2 dokonano próby oszacowania nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji CCS (bez uwzględnienia kosztów transportu CO2 oraz kosztów zmiennych). W drugiej części artykułu przedstawiono kwestię zagospodarowania CO2. W tym kontekście rozpatrywane były dwie opcje, tj. zatłaczanie pod ziemię (geologiczne składowanie) oraz utylizacja poprzez konwersję w inny wartościowy produkt. W końcowej części artykułu skupiono się na najistotniejszych barierach dla rozwoju wychwytu i utylizacji CO2, która wynika przede wszystkim z braku precyzyjnych regulacji prawnych, bardzo wysokich kosztów ekonomicznych oraz ograniczeń o charakterze technicznym.

 

Piotr Plis
Model energetyczny dla m.st. Warszawy w perspektywie 2050 roku – techniczne aspekty modelu opartego na koncepcji elektroprosumeryzmu
W niniejszym artykule przedstawiono model transformacji sektora energetycznego funkcjonującego w Warszawie w kierunku neutralności wobec klimatu, która powinna być osiągnięta w perspektywie 2050 roku. Model ten bazuje na koncepcji elektroprosumeryzmu, w myśl której wszystkie potrzeby energetyczne na końcowych rynkach energii (energia elektryczna, ciepło, sektor transportu) są zaspokajane z wykorzystaniem energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych (OZE). Przedstawiono techniczne aspekty opisujące przyszły model energetyczny m.st. Warszawy.

 

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close