Konferencja Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej

Henryk Majchrzak

Konferencja Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej
„Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Krajowym Systemie Energetycznym”

Jednym z kluczowych wyzwań, przed którym stoi większość krajów świata oraz podmiotów sektora energetycznego jest ograniczenie wpływu procesów przetwarzania energii paliw kopalnych, w tym wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, na zmiany klimatu. W ramach tego procesu konieczne jest zwiększenie udziału energii odnawialnej we wszystkich sektorach gospodarki, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla (CO2) i co najważniejsze ograniczenie kosztów dostawy energii finalnej do jej końcowych odbiorców. Bardzo ważne jest również rozwijanie i wdrażanie nowoczesnych technologii poprawiających efektywność energetyczną procesów i ostatecznie redukujących zużycie energii końcowej. Wszystkie te działania powinny również prowadzić do koniecznej poprawy konkurencyjności działalności gospodarczej podmiotów. Działania nakierowane na ochronę klimatu nie powinny powodować negatywnych skutków ekonomicznych w obrębie procesów gospodarczych, co w konsekwencji mogłyby prowadzić do odwrotnych niż zamierzone efektów środowiskowych. To złożone zagadnienie wymaga poszukiwania równowagi w ramach obszarów obejmujących: środowisko, bezpieczeństwo dostaw energii i jej powszechną dostępność, efektywność działalności gospodarczej.

 

Zobacz: 2/2024 Energetyki.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close