Kwiecień 2020, Numer 4 (790)

Julian WIATR
Ochrona przeciwporażeniowa w sieci o układzie zasilania IT

BIULETYN ECOLU

Wojciech MAJKA, Charles Danny FOSTER, Paweł GAWRON, Krystian RUTKOWSKI
Czyszczenie pianą chemiczną układów przepływowych turbin parowych bez demontażu jako skuteczna i efektywna ekonomicznie metoda utrzymania wysokiej sprawności termodynamicznej turbin podatnych na zanieczyszczenia osadami transportowanymi z parą wodną

Thanh Nguyen CONG, Paweł GAWRON, Wojciech MAJKA
Technologia chemicznego czyszczenia pianą aktywną jako alternatywa dla chemicznego czyszczenia roztworami, czyszczenia hydrodynamicznego oraz czyszczenia nabojami skrobiącymi

Paweł GAWRON
Konserwacja postojowa urządzeń w świetle nowych wytycznych

Bogumił DUDEK
BHP – nowe Rozporządzenie Ministra Energii z 2019 roku
– wejście w życie odroczone do 26 września 2020 r.

ENERGETYKA NA ŚWIECIE

Jacek M. DUBRAWSKI
Algieria – kraj, w którym przyszłość planów energetycznych wydaje się być nie do końca jasna

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił DUDEK
Sprawy sercowe

 

Streszczenia:

Julian WIATR
Ochrona przeciwporażeniowa w sieci o układzie zasilania IT
Układ zasilania IT znajduje zastosowanie w podziemiach kopalń, przemyśle chemicznym oraz wszędzie tam, gdzie wymaga się zwiększonej pewności zasilania z jednoczesną minimalizacją zagrożeń pożarowych. Jest stosowany na wszystkich jednostkach latających i pływających. Problematyka ochrony przeciwporażeniowej w układzie IT wymaga zrozumienia istoty stosowania oraz specyfiki pracy tego układu.
Słowa kluczowe: układ zasilania IT, ochrona przeciwporażeniowa

Wojciech MAJKA, Charles Danny FOSTER, Paweł GAWRON, Krystian RUTKOWSKI
Czyszczenie pianą chemiczną układów przepływowych turbin parowych bez demontażu jako skuteczna i efektywna ekonomicznie metoda utrzymania wysokiej sprawności termodynamicznej turbin podatnych na zanieczyszczenia osadami transportowanymi z parą wodną
W przypadku zarówno energetyki wytwarzającej energię elektryczną i cieplną (elektrownie, elektrociepłownie), jak również energetyki pracującej na potrzeby napędzania maszyn procesowych (zakłady chemiczne), jednym z istotnych zagadnień są problemy z czystością układów przepływowych turbin parowych i zespołów turbin gazowych w sekcji kompresora. Prezentowane w artykule czyszczenie chemiczne pianą układów przepływowych turbin parowych i kompresorów turbin gazowych jest jedną z praktyk utrzymania ruchu, dającą wymierne korzyści w krótkim czasie. Metoda ta nie wymaga demontażu (otwierania) turbiny, przez co gwarantuje znaczne oszczędności zarówno finansowe jak i terminowe w porównaniu z konwencjonalnymi metodami czyszczenia. Artykuł prezentuje możliwości technologii oferowanej w Polsce i na świecie przez Ecol Sp. z o.o. z Rybnika i jej spółki zależnej – Ecol North America LLC z Orlando, USA. W minionych kilku latach wyczyszczono tą metodą wiele turbin parowych w elektrowniach na całym świecie. Zaprezentowano metodykę prowadzenia procesu oczyszczania oraz zdjęcia i przykłady z realizacji.
Słowa kluczowe: turbiny parowe, układy przepływowe, czyszczenie pianą chemiczną, Ecol Sp. z o.o., Ecol North America, LLC

Thanh Nguyen CONG, Paweł GAWRON, Wojciech MAJKA
Technologia chemicznego czyszczenia pianą aktywną jako alternatywa dla chemicznego czyszczenia roztworami, czyszczenia hydrodynamicznego oraz czyszczenia nabojami skrobiącymi
Osadzanie się cząstek zanieczyszczeń z czynnika chłodzącego w kondensatorach turbinowych oraz innych wymiennikach ciepła jest główną przyczyną zmniejszenia sprawności wymiany ciepła, jak również może być przyczyną problemów eksploatacyjnych, związanych z procesami korozyjnymi, zachodzącymi pod powierzchnią osadów. Stopniowy wzrost zanieczyszczenia powierzchni osadami, w krytycznych przypadkach prowadzący do całkowitego zatkania się rur wymiennika, oprócz efektu izolacyjnego utrudniającego wymianę ciepła, prowadzi do znaczącego wzrostu oporów przepływu i związanych z tym strat energetycznych na przesyle czynnika chłodzącego. Dla bardzo dużych wymienników ciepła, jakimi są m.in. skraplacze turbinowe bloków energetycznych, straty związane z obecnością ponadnormatywnej ilości osadów eksploatacyjnych na powierzchniach wymiany ciepła w bardzo znaczący sposób wpływają na ogólną sprawność wytwarzania energii. Stąd konieczność ciągłego utrzymywania właściwego stopnia czystości powierzchni wymiany. Istniejące technologie oczyszczania powierzchni wymiany ciepła można podzielić na realizowane w trybie on-line, jak ciągłe oczyszczanie rur kulkami oraz technologie oczyszczania stosowane w okresach postojów remontowych. Każda z tych technologii, oprócz oczywistych zalet, ma charakterystyczne ograniczenia. Poszukiwanie nowych technologii opartych na bardziej ekonomicznych i efektywniejszych rozwiązaniach jest kierunkiem działań wartym uwagi.
Słowa kluczowe: wymienniki ciepła, osady eksploatacyjne, technologie oczyszczania powierzchni wymiany ciepła

Paweł GAWRON
Konserwacja postojowa urządzeń w świetle nowych wytycznych
Odstawienie urządzeń czy bloku energetycznego do postoju, szczególnie postoju długotrwałego, jest ważnym zagadnieniem decydującym o pewności ruchowej. Pewność ta zdecydowanie spada, kiedy mamy do czynienia z odstawieniem bez konserwacji. Kwestie związane z doborem reżimu optymalnego są przedmiotem wielu opracowań, norm i wytycznych. Część z nich uwzględnia głębokie zmiany, jakie zaszły na rynku energii i związany z tym inny tryb pracy głównych urządzeń wytwórczych. Nowe wytyczne to odejście od pracy w podstawie, z równomiernym obciążeniem na rzecz pracy w głębokiej regulacji, również największych jednostek wytwórczych, z ciągłą zmianą wartości charakterystycznych pracy bloku. Ciągłe zmiany parametrów wydajnościowych niosą za sobą problemy związane z utrzymaniem stabilnych parametrów fizykochemicznych w obiegach korygowanych chemicznie. Stabilność ta jest jednym z warunków odpowiedzialnych za minimalizację zagrożenia korozyjnego. W artykule scharakteryzowano wytyczne VGB PowerTech VGB-R 116.
Słowa kluczowe: blok energetyczny, konserwacja postojowa urządzeń, wytyczne VGB PowerTech VGB-R 116

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close