Wrzesień 2022, Numer 9 (819)


SPIS TREŚCI

 

Wojciech Kostowski, Marcel Barzantny
Efektywność energetyczna i środowiskowa wybranych metod wykorzystania wodoru

 

BIULETYN ENERGOPOMIARU

Patrycja Żupa-Marczuk
Taksonomia UE w ujęciu technicznych kryteriów kwalifikacyjnych

Rafał Czekalski
Magazynowanie i transport wodoru

I Konferencja Energopomiaru „Energetyczna transformacja w praktyce”

 

ENERGETYKA I EKOLOGIA

Barbara Sznyrowska
Wybrane zagadnienia struktury, właściwości i zastosowania nieorganiczno-organicznych perowskitów halogenkowych

 

WIELCY WYNALAZCY, ELEKTRYCY I ELEKTROTECHNICY POLSCY

Piotr Rataj, Jerzy Hickiewicz
Robert Gülcher (1850-1924)
wybitny pionier elektrotechniki z Bielska-Białej i jego przedsiębiorstwa

 

ENERGETYKA I OCHRONA ODGROMOWA

Konrad Sobolewski, Emilia Sobieska, Przemysław Sul
Ochrona przepięciowa instalacji fotowoltaicznej – analiza przypadku

 

OKIEM OBIEŻYŚWIATA

Stefan Gierlotka
Energetyka w Uzbekistanie

 

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił Dudek
PODSTAWY. Dziesięć kluczy do rzeczywistości

 

 


STRESZCZENIA

 

Wojciech Kostowski, Marcel Barzantny
Efektywność energetyczna i środowiskowa wybranych metod wykorzystania wodoru
W artykule przedstawiono przegląd wybranych metod zastosowania wodoru pochodzącego ze źródeł odnawialnych – rozważono finalne zastosowanie w energetyce, w transporcie indywidualnym i zbiorowym, w przemyśle oraz w gazownictwie poprzez zatłaczanie do sieci gazu ziemnego. Ocenie podlegała sprawność i systemowa efektywność łańcucha wodorowego z uwzględnieniem magazynowania pod ciśnieniem zależnym od sposobu wykorzystania finalnego. Sprawność procesu waha się od 24% (wykorzystanie wodoru w turbinach gazowych) do 60,8% (wykorzystanie w przemyśle lub gazownictwie), jednak w tym drugim przypadku produkowany nośnik podlega jeszcze dalszej konwersji energii. Porównując procesy zastąpione (np. zasilanie samochodów spalinowych, produkcja wodoru z reformingu) uzyskuje się ranking efektywności systemowej, w którym najkorzystniej wypada motoryzacja indywidualna (efektywność 144,8%, czyli mniejsza energochłonność względem obecnych paliw), w dalszej kolejności przemysł i transport autobusowy. Każdy z wariantów wykorzystania wodoru zapewnia także oszczędność emisji CO2, najwyższą dla motoryzacji indywidualnej i energetyki, a najmniejszą w przypadku zatłaczania wodoru do sieci gazu ziemnego.
Słowa kluczowe: produkcja, magazynowanie i zagospodarowanie wodoru, metody zastosowania wodoru, efektywność energetyczna, oszczędność emisji CO2

 

Patrycja Żupa-Marczuk
Taksonomia UE w ujęciu technicznych kryteriów kwalifikacyjnych
Taksonomia UE to mechanizm, który pozwala ustalić czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo. Jest to jedno z narzędzi służących do przeprowadzenia transformacji klimatycznej Unii Europejskiej oraz wzmocnienia procesu dekarbonizacji. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie wybranych zagadnień technicznych dotyczących branży energetycznej. Zwrócono uwagę na istotne i często problematyczne kwestie techniczne, występujące podczas oceny zgodności z taksonomią. Zostały także opisane warunki uznania atomu i kopalnych paliw gazowych za paliwa przejściowe.
Słowa kluczowe: taksonomia UE, zrównoważony rozwój, transformacja energetyczna, zmiany klimatu, techniczne kryteria kwalifikacji, neutralność klimatyczna

 

Rafał Czekalski
Magazynowanie i transport wodoru
Wykorzystanie wodoru jako paliwa pociąga za sobą konieczność jego magazynowania i transportowania. W artykule dokonano przeglądu możliwości magazynowania i transportowania wodoru, a także wskazano główne wyzwania techniczne w tych procesach.
Słowa kluczowe: wodór, magazynowanie, wodór w energetyce, zielony ład, neutralność klimatyczna, transformacja energetyczna

 

Barbara Sznyrowska
Wybrane zagadnienia struktury, właściwości i zastosowania nieorganiczno-organicznych perowskitów halogenkowych
Perowskity, czyli grupa związków o wzorze ogólnym ABX3, posiadają zdefiniowaną strukturę krystaliczną i właściwości półprzewodnikowe. Szerokie widmo absorpcji światła widzialnego oraz wysoka sprawność konwersji energii sprawiają, że perowskity są nie tylko tematem wielu prac naukowych, ale zyskują również zainteresowanie w branży ogniw słonecznych. Perowskitowe ogniwa półprzewodnikowe są uważane za konkurencję dla powszechnie stosowanych ogniw krzemowych. Podstawowe i najbardziej powszechne metody wytwarzania tych ogniw umożliwiają relatywnie tanią produkcję, a właściwości optoelektryczne materiału w połączeniu z atrakcyjnymi fizycznymi cechami konstruowanych urządzeń fotowoltaicznych stanowią zachętę do dalszego rozwoju tej technologii w celu jej komercjalizacji. Przed tym etapem należałoby jednak wyeliminować z ich struktury szkodliwy dla środowiska ołów, a także poprawić trwałość kryształów perowskitowych. Jednym z proponowanych rozwiązań jest enkapsulacja ogniwa, znacznie ograniczająca wpływ czynników zewnętrznych na stabilność perowskitu. Szeroki zakres potencjalnych zastosowań oraz zrealizowane projekty pilotażowe sugerują przełom w technologii paneli fotowoltaicznych i dalszy rozwój branży.
Słowa kluczowe: perowskity halogenkowe, enkapsulacja ogniwa, panele fotowoltaiczne

 

Piotr Rataj, Jerzy Hickiewicz
Robert Gülcher (1850-1924) wybitny pionier elektrotechniki z Bielska-Białej i jego przedsiębiorstwa
W artykule przedstawiono życiorys i najważniejsze osiągnięcia pochodzącego z Białej wynalazcy i przemysłowca Roberta Gülchera (1850-1924), uważanego w latach 80. XIX wieku za jednego z najwybitniejszych elektrotechników w Europie. Omówiono jego najważniejsze wynalazki, np. oryginalny i cieszący się dużym uznaniem system oświetleniowy z przełomu lat 70. i 80. XIX wieku, umożliwiający równoległe połączenie wielu lamp łukowych z jednym źródłem energii elektrycznej, złożony z automatycznie regulującej się lampy łukowej i dynamomaszyny prądu stałego. Opisano krótko dzieje firm założonych przez Gülchera, fabryki The Gülcher Electric Light & Power Co., Ltd. w Londynie oraz R.J. Gülcher (od 1894 r. występująca pod nazwą Gülcher & Schwabe, a od 1906 r. już tylko Schwabe) w Bielsku-Białej (ta ostatnia istnieje do dzisiaj pod nazwą Indukta).
Słowa kluczowe: lampy łukowe, Bielsko-Biała, historia elektrotechniki, Robert Gülcher

 

Konrad Sobolewski, Emilia Sobieska, Przemysław Sul
Ochrona przepięciowa instalacji fotowoltaicznej – analiza przypadku
Ze względu na możliwość wykonania instalacji fotowoltaicznej w różnej konfiguracji względem instalacji odgromowej, częstym problemem praktycznym jest właściwy dobór ograniczników przepięć. Coraz częściej pojawiającym się pytaniem ze strony wykonawców jest pytanie o maksymalne odległości między polem modułów a falownikiem, dla których należy instalować dodatkowe ograniczniki przepięć w rozdzielnicy przy polu modułów. W artykule opisano analizę realizacji ochrony przepięciowej instalacji fotowoltaicznej. Przedstawiona metoda wykazuje dużą zbieżność wyników z modelem obwodowym poddanej analizie instalacji.
Słowa kluczowe: instalacja fotowoltaiczna, ochrona przepięciowa, dobór ograniczników przepięć

 

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close