Czerwiec 2020, Numer 6 (792)

ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.

Adam KWIATKOWSKI
Ekoinwestycje Enei Elektrowni Połaniec

Zygmunt KOLENDA
Zużycie energii podczas światowej pandemii Covid-19

 

BIULETYN PRO NOVUM

Jerzy TRZESZCZYŃSKI
Bloki klasy 200 MW dziś i jutro

Jerzy TRZESZCZYŃSKI, Wojciech MURZYNOWSKI, Radosław STANEK, Wojciech MERDALSKI
Zdalna diagnostyka – niewykorzystana szansa na niskonakładowe zapewnienie bezpieczeństwa i dyspozycyjności urządzeń energetycznych

Sławomir RAJCA
Diagnostyka wirników zapewniająca bezpieczeństwo i dyspozycyjność długo eksploatowanych turbozespołów

 

Bogumił DUDEK
Dobre praktyki eksploatacyjne u podstaw instrukcji eksploatacji

Łukasz CZARNECKI
Transformacja energetyczna w Meksyku

 

DYLEMATY, KONTROW ERSJE

Stefan GIERLOTKA
Wpływ dwutlenku węgla powstałego ze spalania kopalin energetycznych na efekt cieplarniany – prawda i mity

 

LISTY DO REDAKCJI

Angelika SZPULAK, Roma K. KONIECZNA, Piotr SZPULAK, Błażej BZOWSKI
Aspekty fotowoltaiki AD 2020

Piotr RAJWA
Kilka uwag do Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030

 

ELEKTROENERGETYCY POLSCY

Piotr RAJWA, Janusz ŻEBRO
Doc. dr hab. inż. Leszek Martini (1922 – 2020)

 

LEKTURA PONNADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił DUDEK
Poszukiwania teorii wszystkiego

 

Streszczenia:

Adam Kwiatkowski
Ekoinwestycje Enei Elektrowni Połaniec
Enea Elektrownia Połaniec jest jedną z najnowocześniejszych elektrowni w Polsce. Jest uznawana za pioniera wielu działań związanych z ochroną środowiska i wykorzystaniem biomasy w procesie produkcji energii elektrycznej. W artykule wymieniono m.in. najważniejsze ekoinwestycje podjęte przez Elektrownię: budowę instalacji umożliwiającej współspalanie biomasy z paliwem podstawowym – węglem, modernizację Stacji Demineralizacji Wody, modernizację Nastawni Centralnej, Instalację Odsiarczania Spalin, Zielony Blok, czyli blok energetyczny opalany wyłącznie biomasą, realizację projektu Feniks, czyli gruntowną modernizację bloków energetycznych elektrowni, prace remontowe nad dostosowaniem bloków do konkluzji BAT, dotyczące modernizacji elektrofiltrów oraz Instalacji Odsiarczania Spalin.
Słowa kluczowe: Enea Elektrownia Połaniec, ochrona środowiska, ekoinwestycje

Zygmunt Kolenda
Zużycie energii podczas światowej pandemii Covid-19
Pandemia Covid-19 jest globalnym i bezprecedensowym kryzysem zdrowotnym, który od identyfikacji w grudniu 2019 rozprzestrzenił się na cały świat powodując pandemię. Obok bezpośredniego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi kryzys ten wskazał na poważne konsekwencje ekonomiczne, głównie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Największy spadek odnotowano w zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Odnawialne źródła energii odnotowały, jako jedyne, wzrost o 1,5% popytu, spowodowany wyższą mocą instalowaną w energetyce wiatrowej i fotowoltaice.
Słowa kluczowe: pandemia Covid-19, konsekwencje ekonomiczne kryzysu, zapotrzebowanie na energię elektryczną

Jerzy Trzeszczyński
Bloki klasy 200 MW dziś i jutro
Długa eksploatacja bloków klasy 200 MW to czas, który pozwolił na zdobycie pełnej wiedzy na temat ich konstrukcji, technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz utrzymania stanu technicznego. Udane na ogół modernizacje i odpowiednia jakość diagnostyki i remontów sprawiły, że ich bezpieczeństwo i akceptowalna dyspozycyjność nie są zagrożone. Te z nich, które będą w dobrej kondycji technicznej i poprawią swoją elastyczność odniosą sukces na Rynku Mocy. Mogą być eksploatowane jeszcze – w zależności od jakości bieżącego utrzymania technicznego – przez paręnaście lat, może tak długo aż znajdzie się dla nich dobra alternatywa.
Słowa kluczowe: bloki klasy 200 MW, diagnostyka i remonty, długa eksploatacja bloków

Jerzy Trzeszczyński, Wojciech Murzynowski, Radosław Stanek, Wojciech Merdalski
Zdalna diagnostyka – niewykorzystana szansa na niskonakładowe zapewnienie bezpieczeństwa i dyspozycyjności urządzeń energetycznych
Zdalna diagnostyka posiada w polskiej energetyce ponad 15-letnią historię i możliwą, długą przyszłość. Nie tylko ze względu na doświadczenia pandemii powinna być intensywnie rozwijana zwłaszcza na długo eksploatowanych blokach tej samej klasy w końcowej części ich resursu. Nowym blokom, prawdopodobnie gazowo-parowym będzie towarzyszyła od początku ich eksploatacji. Pozwala zapewnić bezpieczeństwo i dyspozycyjność w niskonakładowy sposób na podstawie analizie w trybie on-line informacji oraz systematycznie powiększanej wiedzy i kompetencji personelu nie tylko wykonującego diagnostykę. Skojarzona z metodami zaawansowanej analityki oraz sztucznej inteligencji może być jednym ze źródeł strategii w zakresie zarządzania majątkiem produkcyjnym elektrowni.
Słowa kluczowe: urządzenia energetyczne, zdalna diagnostyka, bezpieczeństwo, dyspozycyjność

Sławomir Rajca
Diagnostyka wirników zapewniająca bezpieczeństwo i dyspozycyjność długo eksploatowanych turbozespołów
Wśród elementów krytycznych turbozespołów wirniki turbin i generatorów mają status szczególny. Skutki awarii ich wałów i elementów nasadzanych na wał oraz układów łopatkowych mogą wywołać groźne i kosztowne konsekwencje. Diagnostyka wirników powinna obejmować pełne badania nieniszczące, badania niszczące w odpowiednim zakresie oraz analizy wytrzymałościowe. W artykule opisano i udokumentowano wykonane przez Pro Novum badania diagnostyczne w ostatnich kilku latach w tym towarzyszące ekspertyzom poawaryjnym. Są one ważnym źródłem wiedzy na temat wpływu jakości eksploatacji oraz remontów na stan techniczny poszczególnych elementów wirników oraz możliwy horyzont czasowy ich dalszej eksploatacji. Zwrócono uwagę na szczególne znaczenie kompetencji personelu wykonującego diagnostykę, naprawy, regeneracje i montaż wirników podczas remontów turbozespołów.
Słowa kluczowe: turbozespół, wirniki turbin, generatory, diagnostyka turbin, interpretacja wyników badań

Bogumił Dudek
Dobre praktyki eksploatacyjne u podstaw instrukcji eksploatacji
W artykule podano listę warunków użytkowania i obsługiwania własnych lub powierzonych obiektów technicznych przedsiębiorstwa, zwłaszcza urządzeń energetycznych, w realizacji jego zadań operacyjnych. Ich spełnienie i przestrzeganie umacnia dobrą praktykę eksploatacyjną.
Słowa kluczowe: instrukcje eksploatacji, obsługa urządzeń energetycznych, dobre praktyki eksploatacyjne

Łukasz Czarnecki
Transformacja energetyczna w Meksyku
Przypadek Meksyku, a zwłaszcza wdrożenie nowych instytucji w sektorze regulacji energetyki, to bardzo nowoczesne, głębokie zmiany w sferze publicznej. Ustanowiono nowe prawo, jak Ustawa o transformacji energetycznej, której celem jest uregulowanie zrównoważonego wykorzystania energii oraz zobowiązań dotyczących czystych energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń z przemysłu elektrycznego, przy zachowaniu konkurencyjności sektorów produkcyjnych. Kontrola krajowego systemu elektroenergetycznego i publicznej usługi dystrybucji energii elektrycznej pozostaje wyłączną działalnością państwa. Utworzono nowe organy posiadające autonomię prawną: Krajową Komisję ds. Węglowodorów (Comisión Nacional de Hidrocarburos) i Komisję Regulacji Energetyki (Comisión Reguladora de Energía). W nowych ramach prawnych zmieniono prawo energetyczne umów, w których uczestniczą różne instytucje rządowe. W artykule omówiono szczegóły wprowadzonych zmian.
Słowa kluczowe: Meksyk, transformacja energetyczna, sektor regulacji energetyki, kontrola krajowego systemu elektroenergetycznego

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close