Wrzesień 2023, Numer 9 (831)


SPIS TREŚCI

 

BIULETYN ENERGOPOMIARU

Relacja z II Konferencji Energopomiaru „Energetyczna transformacja w praktyce”

Magdalena Skrzyńska, Patrycja Żupa-Marczuk
Adaptacja do zmian klimatu w świetle unijnej Taksonomii

Magdalena Skrzyńska
Szósty Raport IPCC jako najnowsze źródło informacji o zmianach klimatu


ENERGETYKA I PRODUCENCI

Rudolf Głowocz, Michał Rzeźniczek
Automat APZplus przeznaczony do pracy w dowolnych układach rozdzielni, wykonujący przełączenia szybkie

Radosław Gwardecki
Shell Diala – efektywna ochrona transformatorów olejowych


Ryszard Bartnik

Porównawcza analiza termodynamiczna i ekonomiczna konwencjonalnej elektrowni gazowo-parowej
z elektrownią gazowo-parową zmodyfikowaną


OKIEM OBIEŻYŚWIATA

Stefan Gierlotka
Energetyka w Kolumbii


FELIETONY NA CZASIE

Bogumił Dudek
Czy wszyscy jesteśmy elektrykami?

 


STRESZCZENIA

 

Magdalena Skrzyńska, Patrycja Żupa-Marczuk
Adaptacja do zmian klimatu w świetle unijnej Taksonomii
Taksonomia UE to mechanizm, który pozwala ustalić, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie aspektów związanych z badaniem zgodności z Taksonomią w kontekście adaptacji do zmian klimatu. Zwrócono uwagę na istotne i często problematyczne kwestie techniczne, występujące podczas oceny zgodności. Opisano warunki związane z zasadą DNSH dla celu 2, przybliżono kwestie związane z analizami ryzyk klimatycznych i podatności na ryzyko, a także opisano zagadnienia związane z oceną zasady istotnego wkładu dla adaptacji do zmian klimatu, tj. dla celu 2.


Magdalena Skrzyńska

Szósty Raport IPCC jako najnowsze źródło informacji o zmianach klimatu
Według VI Raportu IPCC temperatura powietrza wzrosła o 1,1oC względem epoki przedprzemysłowej, a ekstremalne zjawiska pogodowe zaczęły pojawiać się coraz częściej. Głównym celem IPCC, czyli Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, jest dostarczanie obiektywnych, naukowo popartych informacji dotyczących zmian klimatu, ich skutków i potencjalnych dostosowań oraz działań zaradczych adresowanych do władz i społeczeństwa. W raporcie przedstawiono przede wszystkim sposoby łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Wskazano również możliwości i skuteczne metody ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu zahamowania wzrostu temperatury powietrza. Zmiany w różnych sektorach działalności gospodarczej i wzrost finansowania w działania mające na celu łagodzenie i adaptację do zmian klimatu są niezbędne do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.


Ryszard Bartnik

Porównawcza analiza termodynamiczna i ekonomiczna konwencjonalnej elektrowni gazowo-parowej z elektrownią gazowo-parową zmodyfikowaną
W artykule przedstawiono porównawcze analizy termodynamiczną i ekonomiczną konwencjonalnej elektrowni w technologii gazowo-parowej z elektrownią gazowo-parową zmodyfikowaną. Analizowana technologia gazowo-parowa w porównaniu z technologią gazowo-gazową ma większą sprawność wytwarzania energii elektrycznej. Większe są jednak wówczas nakłady inwestycyjne na nią. Dzięki jednak większej sprawności można oczekiwać, że nie przełożą się one na wyższy jednostkowy koszt produkcji w niej elektryczności w porównaniu z elektrownią działającą według technologii gazowo-gazowej.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close