Sierpień 2022, Numer 8 (818)


SPIS TREŚCI

 

BIULETYN PPTE2050

Jan Popczyk
POLSKI TRIPLET REALIZACYJNY TETIP DO ELEKTROPROSUMERYZMU
w perspektywie 2022/2023 na trajektorii do nowego porządku świata

 

Krzysztof Konopka, Zdzisław Konopka
Wstępna analiza celowości transformacji energetycznej ciepłownictwa
do elektroprosumeryzmu z zastosowaniem kotła indukcyjnego
w węźle ciepłowniczym w budynkach wielorodzinnych

 

Krzysztof Bodzek
ROZWIĄZANIA DLA RYNKÓW ELEKTROPROSUMERYZMU
Na dziś (kryzysowe), na jutro (budujące odporność elektroprosumencką), na rok 2050

 

KOMUNIKATY
Grzegorz Tomasik, Justyna Modliborska
Platforma techniczno-handlowa wirtualnego rynku energii elektrycznej

Marek Szrot
Od przedłużania czasu życia transformatorów, poprzez odporność elektroprosumencką do usług na rynkach elektroprosumeryzmu

Andrzej Jurkiewicz
Początek rynku mikroelektrowni biogazowych (pierwsze kontrakty inwestycyjne zostały podpisane)

Krzysztof Konopka, Zdzisław Konopka
Autonomiczny mobilny zespół elektrociepłowniczy z kotłem indukcyjnym

Przemysław Rozmysłowicz
„Android” rynku technicznego Wirtualnego Systemu Elektrycznego

 

WYDARZENIE
Rozmowy o elektroprosumeryzmie w Senacie RP z udziałem delegacji SEP

 

ENERGETYKA – NAUKA – PRZEMYSŁ

Łączniki 2022. Podsumowanie Konferencji

 

ENERGETYKA I PRODUCENCI

ANDRA Sp. z o.o.
Pomagamy ograniczyć koszty zużycia energii.
Optymalizacja dobowego rozkładu zużycia w kontekście taryf i opłat

 

OKIEM OBIEŻYŚWIATA

Stefan Gierlotka
Energetyka na Spitsbergenie

 


STRESZCZENIA

 

Jan Popczyk
POLSKI TRIPLET REALIZACYJNY TETIP DO ELEKTROPROSUMERYZMU
w perspektywie 2022/2023 na trajektorii do nowego porządku świata
Połowa 2022 r. stawia przed transformacją energetyki ekstremalne wymagania związane z jej narastającą złożonością będącą skutkiem najpierw pandemii CIVID-19, a następnie napaści Rosji na Ukrainę. Z drugiej strony, nie trzeba być wnikliwym obserwatorem teatru politycznego – i społeczno-gospodarczego – aby dojść do wniosku, że zwiększająca się złożoność zarządzania transformacją w trybie celów politycznych powoduje, że zarządzanie takie (tylko w trybie celów politycznych) staje się niebezpiecznie kontrproduktywne. W tym kontekście w artykule podejmuje się próbę unifikacji celów politycznych transformacji energetycznej i jej podstaw fundamentalnych. Jest to unifikacja tripletu paradygmatycznego monizmu elektrycznego z jednej strony oraz geopolitycznego celu odejścia od paliw kopalnych z drugiej strony. I jest to unifikacja do postaci polskiego tripletu realizacyjnego transformacji TETIP, czyli do jej praktyki, charakterystycznej dla Polski.
Słowa kluczowe: transformacja energetyczna, elektroprosumeryzm, nowy ład ustrojowy

 

Krzysztof Konopka, Zdzisław Konopka
Wstępna analiza celowości transformacji energetycznej ciepłownictwa do elektroprosumeryzmu z zastosowaniem kotła indukcyjnego w węźle ciepłowniczym w budynkach wielorodzinnych
W artykule, autorzy wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP, dotyczącego kotła indukcyjnego wysokotemperaturowego, dokonali analizy kosztów eksploatacyjnych jego zastosowania w węźle elektrociepłowniczym, łącznie z pompami ciepła i ogniwami solarnymi oraz zasilaniem elektrycznym węzła z KSE. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych rzeczywistych zużycia ciepła na cele CO i CWU w dwóch budynkach wielorodzinnych. W rozbudowanym węźle elektrociepłowniczym, zawierającym dodatkowe dostępne źródła ciepła i źródła energii elektrycznej OZE, efekt okazał się zwielokrotniony, co uzasadnia skuteczność tej drogi transformacji energetycznej w ciepłownictwie, transformacji w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu. Taka transformacja związana z reelektryfikacją ciepłownictwa umożliwia zarządzanie optymalne użytkowaniem ciepła według kryterium minimalnych kosztów. Przeprowadzona analiza ma na celu wzbudzić zainteresowanie alternatywną metodą pozyskiwania ciepła w budowanych lub modernizowanych obiektach mieszkaniowych, ciepła wyłącznie z prądu, przez zastosowanie indywidualnych węzłów elektrociepłowniczych (budynki jedno- i wielorodzinne) lub lokalnych, obszarowo ograniczonych połączeń cieplnych pomiędzy domami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, zasilanymi ze wspólnego węzła elektrociepłowniczego OZE. Jest to jednocześnie transformacja z systemu scentralizowanego i monopolistyczno-korporacyjnego do systemu rozproszonego, autonomicznego i zwiększającego odporność elektroprosumencką.
Słowa kluczowe: elektroprosumeryzm, kocioł indukcyjny wysokotemperaturowy, węzeł elektrociepłowniczy, analiza kosztów eksploatacyjnych

 

Krzysztof Bodzek
ROZWIĄZANIA DLA RYNKÓW ELEKTROPROSUMERYZMU
Na dziś (kryzysowe), na jutro (budujące odporność elektroprosumencką), na rok 2050
Aktualna sytuacja geopolityczna oraz duże uzależnienie Europy od dostaw paliw kopalnych z Rosji powodują kryzys na rynku energii związany z wysokimi cenami (na razie) i trudną do przewidzenia sytuację w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym. Jest to kolejna przesłanka świadcząca o przewadze elektroprosumenckich (lokalnych) rozwiązań, mało podatnych na sytuację geopolityczną, nad rozwiązaniami systemowymi. W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania „uśpionych” zasobów energetycznych, w tym układów gwarantowanego zasilania, do zapewnienia zasilania w sytuacjach kryzysowych. Opisano potrzebne zmiany techniczne, prawne, ale i społeczne do wprowadzenia rozwiązań pozwalających na budowę kryzysowej odporności elektroprosumenckiej w ciągu najbliższych kilku lat. Podjęto próbę oszacowania przydatności wprowadzonych rozwiązań w zderzeniu z potrzebami elektroprosumeryzmu w horyzoncie 2050, w aspekcie czasu życia, starzenia się technologii oraz kosztów wdrożenia w środowisku kosztów krańcowych.
Słowa kluczowe: transformacja energetyki, budowanie odporności elektroprosumenckiej, rozwiązania kryzysowe

 

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close