Elektroenergetyka w Polsce 2022 … z wyników i wyzwań 2021 roku

Herbert Leopold Gabryś

Pierwsze półrocze 2022 roku w skali problemów szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego skłania do refleksji co do słuszności polityki klimatyczno-energetycznej UE. Przede wszystkim co do tempa zmian, ale i wobec wyzwań propozycji z pakietu FIT FOR 55. W artykule podano dane charakteryzujące produkcję w elektrowniach cieplnych zawodowych na węglu kamiennym i brunatnym. Podkreślono, że bez przychodów ze spełnienia obowiązku mocowego elektrownie te wykazałyby stratę. Podano także kilka spostrzeżeń dotyczących wyników elektrociepłowni, elektrowni wiatrowych i wodnych. Zwrócono uwagę, że przybyło prawie 400 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych. Większa sprzedaż energii elektrycznej z większej produkcji przy wyższych cenach dała znacznie lepsze niż w 2020 roku wyniki finansowe elektroenergetyki w Polsce. Wynik łączny na działalności energetycznej sektora energetyki za 2020 rok to prawie cztery razy więcej niż przed rokiem. Miniony rok przyniósł przestrogę: nie wolno zapominać o ubezpieczeniu energetycznym kraju w nadziei, że dostawy paliw i energii z zewnątrz są stabilne i na zawsze.

Więcej w numerze 7/2022 Energetyki.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close