Luty 2020, Numer 2 (788)

Jubileusz 80. urodzin obchodził wieloletni Redaktor Naczelny Energetyki

Herbert Leopold GABRYŚ
Elektroenergetyka w Polsce 2020 … jak jest i co dalej

Ryszard NOWICKI
Monitorowanie ekscentryczności wirników turbin
– zróżnicowanie w implementacji czujników

BIULETYN ENERGOPOMIARU
Bartłomiej DZIUBEK
Sytuacja na rynku mocy po czterech aukcjach głównych

Michał KWIECIEŃ, Hanna PURZYŃSKA
Właściwości wytrzymałościowe i mikrostruktura austenitycznej stali TP347HFG
po 40 000 godzin eksploatacji w warunkach pełzania

Akcelerator MIT Enterprise Forum CEE:
realne wsparcie w rozwoju innowacji z Polski i regionu CEE

Bogumił DUDEK
Podstawowe dylematy komunikacji społecznej w procesie lokalizacji inwestycji sieciowych

ENERGETYKA – NAUKA – PRZEMYSŁ
Jerzy HICKIEWICZ, Piotr RATAJ
Konferencja w Narodowym Uniwersytecie „Lwowska Politechnika”

ENERGETYKA I CIEKAWE KSIĄŻKI
Tadeusz GLINKA
Jerzy Przybysz: Hydrogeneratory diagnostyka i naprawy

ELEKTROENERGETYCY POLSCY
Krystian Leonard CHRZAN
Profesor Jarosław Roman Juchniewicz (26 kwietnia 1928 – 16 września 2019)

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…
Bogumił DUDEK
Zmarszczki czasoprzestrzeni

 

Streszczenia:

Herbert Leopold Gabryś
Elektroenergetyka w Polsce 2020 … jak jest i co dalej
W artykule podano bilans energii za rok 2019 w porównaniach z rokiem poprzednim. Scharakteryzowano zmiany w produkcji elektrowni zawodowych. Wskazano na utrzymującą się od kilku lat tendencję zmniejszania produkcji energii elektrycznej z elektrowni węgla kamiennego, a zwłaszcza brunatnego. Odnotowano fakt, iż w całym 2019 roku nie było przerw w dostawach energii elektrycznej z niedostatków generacji. Te, które miały miejsce nastąpiły z przyczyn awarii sieciowych, dystrybucyjnych głównie wskutek ekstremalnych wiatrów. W grudniu 2019 r. pojawiła się propozycja KE „Europejskiego Zielonego Ładu” (Green Deal), która wnosi nową koncepcję klimatyczną Unii Europejskiej. „Polityka Energetyczna Polski do roku 2040” już do niej nie przystaje. Aby podjąć polityczne zobowiązanie co do jej przyjęcia trzeba mieć możliwość oglądu dokumentów w ramach kompetencji KE.
Słowa kluczowe: elektroenergetyka w Polsce, bilans energii za rok 2019, koncepcja klimatyczna UE Green Deal

Ryszard Nowicki
Monitorowanie ekscentryczności wirników turbin – zróżnicowanie w implementacji czujników
Miarą statycznej deformacji wału/wirnika jest ekscentryczność. Deformacja ta jest szczególnie groźna w skutkach dla maszyn z wirnikami elastycznymi po osiągnięciu przez nie prędkości obrotowej bliskiej pierwszej częstotliwości drgań rezonansowych wirnika. W strefie obrotów rezonansowych wirniki podlegają dodatkowo odkształceniom dynamicznym prowadzącym do wzrostu utraty prostolinijności osi wału. Ich deformacja dynamiczna będzie tym większa, im większa jest niewywaga wirnika, a znaczącym komponentem tej ostatniej może być niepożądana deformacja statyczna. W artykule skoncentrowano się wyłącznie na problemie monitorowania ekscentryczności turbin, natomiast problem ten może także dotyczyć niektórych innych maszyn wirnikowych, które transportują gorące media, jak np. pompy wody gorącej. W przypadku potrzeby monitorowania innych maszyn wykorzystywany w tym celu monitoring powinien być podobny do stosowanego na turbinach.
Słowa kluczowe: wirniki turbin, system monitorowania i zabezpieczania ekscentryczności

Bartłomiej Dziubek
Sytuacja na rynku mocy po czterech aukcjach głównych
Przedmiotem artykułu jest identyfikacja struktury zakontraktowanego wolumenu mocy w wyniku aukcji głównych rynku mocy w podziale na: rodzaje jednostek rynku mocy, grupy kapitałowe, długość zawieranych umów mocowych oraz rodzaj paliw, jakimi zasilane są jednostki, a także identyfikacja struktury umów mocowych ze względu na grupy kapitałowe oraz rodzaj paliw, po uwzględnieniu wieloletnich umów mocowych zawartych we wcześniejszych aukcjach głównych.
Słowa kluczowe: rynek mocy, aukcje główne rynku mocy, struktury umów mocowych

Michał Kwiecień, Hanna Purzyńska
Właściwości wytrzymałościowe i mikrostruktura austenitycznej stali TP347HFG po 40 000 godzin eksploatacji w warunkach pełzania
Nowo budowane jednostki wytwórcze to kotły na nadkrytyczne, ultranadkrytyczne oraz superultranadkrytyczne parametry pary. Zwiększenie wydajności konwencjonalnych jednostek wytwórczych związane jest ze wzrostem temperatury i ciśnienia czynnika obiegowego, co powoduje konieczność zastosowania nowych materiałów konstrukcyjnych. Materiały te to żarowytrzymałe stale austenityczne i stopy niklu mogące pracować w temperaturze ponad 600oC. Żarowytrzymałe stale austenityczne powstały w wyniku modyfikacji składu chemicznego klasycznej stali typu 18/8. Obecnie w nowo wybudowanych kotłach zastosowano stale austenityczne TP347HFG i Super304H oraz stal HR3C. W artykule przedstawiono wyniki badań niszczących wycinka rury przegrzewacza pary wtórnej wykonanej ze stali TP347HFG eksploatowanej w warunkach pełzania przez ponad 40 000 godzin.
Słowa kluczowe: stal TP347HFG, badania niszczące, rura przegrzewacza pary wtórnej eksploatowana w warunkach pełzania przez 40 000 godzin

Bogumił Dudek
Podstawowe dylematy komunikacji społecznej w procesie lokalizacji inwestycji sieciowych
W oryginalnym artykule o podstawowych dylematach komunikacji społecznej w procesie lokalizacji inwestycji sieciowych Autor zastosował analizę sposobu argumentowania budowy nowych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć według logiki poprawności językowej, stworzonej i zastosowanej przez wybitnego naukowca o. Bocheńskiego (1902-1995). To podejście ma zaletę oderwania od dotychczasowych metod analitycznych i wskazanie problemów porozumiewania się (dialogu) zarówno ze strony Inwestora, jak i uczestników konsultacji zainteresowanych lokalizacją inwestycji. Analiza zdarzeń ze spotkań związanych z licznych inwestycjami sieciowymi w kraju daje obraz nieuzasadnionych niepokojów społecznych związanych z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na otoczenie.
Słowa kluczowe: komunikacja społeczna, inwestycje sieciowe, linie elektroenergetyczne

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close