Sierpień 2020, Numer 8 (794)

Herbert Leopold GABRYŚ
Elektroenergetyka w Polsce 2020

Marlena WRÓBEL, Jacek KALINA
Thermodynamic analysis of partial oxidation gas turbine technology

Jacek NOWICKI
Blok jądrowy z reaktorem energetycznym AP1000.
Rozwiązania konstrukcyjne i perspektywy zastosowań

Waldemar DOŁĘGA
Problemy formalnoprawne i środowiskowe przy realizacji elektroenergetycznych
inwestycji sieciowych

Sebastian GURGACZ, Michał JAROSIŃSKI
Czy i komu opłaca się kogeneracja?


ENERGETYKA NA ŚWIECIE

Jacek M. DUBRAWSKI
Sudan Południowy – kraj, który mimo rozwodu nie może żyć bez swojej dawnej połowy


LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił DUDEK
Czarny łabędź

 

Streszczenia:

Herbert Leopold Gabryś
Elektroenergetyka w Polsce 2020
W artykule scharakteryzowano sytuację w elektroenergetyce polskiej po pierwszych pandemicznych miesiącach roku. Z dostępnych danych GUS-u za pięć miesięcy 2020 r. obraz kilku podstawowych wskaźników dla przemysłu liczonego łącznie każe szacować wyniki całego roku gorzej niż sądzono wcześniej. W strukturze produkcji energii elektrycznej według paliw podstawowych dominują nadal źródła węglowe. Łącznie to prawie trzy czwarte. Choć niezmiennie ich udział maleje, to jednak na wiele lat te źródła pozostaną podstawą krajowego systemu. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Fotowoltaika zwiększyła swój udział dwukrotnie. Zmieniła się relacja eksportu i importu energii elektrycznej. Rośnie import, maleje eksport. Dynamika tego procesu jest znaczna. Z wielu przyczyn, także tej ingerującej w reguły rynkowe w trakcie roku, wyniki finansowe elektroenergetyki w Polsce są zmienne w zależności od stanu „rozchwiań” legislacyjnych, przede wszystkim krajowych, i coraz dotkliwiej z kosztów polityki klimatycznej UE. Stwierdzono, że konsumpcja energii elektrycznej przez odbiorców końcowych w Polsce na koniec 2020 roku może się zmniejszyć w relacji do poprzedniego nawet o około 7,5 TWh.
Słowa kluczowe: struktura produkcji energii elektrycznej, źródła odnawialne, fotowoltaika, eksport i import energii elektrycznej

Marlena Wróbel, Jacek Kalina
Thermodynamic analysis of partial oxidation gas turbine technology
Partial oxidation gas turbine (POGT) differs from a typical gas turbine. There is used a chemical reactor in place of combustion chamber. In the reactor fuel is partially oxidized in sub-stoichiometric conditions. This type of turbine has a potential to achieve relatively high overall energy conversion efficiency because of production of two useful products – electricity and syngas. There is also potential for waste heat recovery., The POGT can be used in combination with other energy conversion technologies to generate electricity as well as heat or chemicals in a flexible manner. This study presents a thermodynamic analysis of the POGT cycle and also investigates the impact of key variables such as reactor excess air coefficient, pressure, temperature, oxidant composition, steam injection etc. on performance. The results show energy conversion efficiency, specific work, specific fuel consumption and composition of the syngas. Energy flows within the system and proportions between electric power, heat output and chemical energy output have been also determined.
Keywords: POGT, gas turbine, thermodynamic analysis, partial oxidation

Jacek Nowicki
Blok jądrowy z reaktorem energetycznym AP1000.
Rozwiązania konstrukcyjne i perspektywy zastosowań
Na współczesnym światowym rynku energetycznych reaktorów jądrowych należących do generacji III i III+ zdecydowana większość to konstrukcje oparte na rozwiązaniu ciśnieniowym-wodnym – PWR (ang. Pressurized Water Reactor). Należy do nich zaliczyć reaktory: francuski EPR, południowokoreański APR-1400, rosyjski WWER-1200, chiński Hualong One oraz amerykański AP1000. W artykule skupiono uwagę na amerykańskim reaktorze typu AP1000 produkcji Westinghouse Electric. Sześć reaktorów tego typu zostało już uruchomionych lub znajduje się w końcowej fazie montażu w trzech nowo budowanych elektrowniach jądrowych: dwóch w Chinach i jednej w Stanach Zjednoczonych. Podano genezę reaktorów AP1000, opisano konstrukcję reaktora i budowę bloku jądrowego AP1000 oraz szczegółowo rozwiązania techniczne bezpieczeństwa pasywnego bloku jądrowego. Pokrótce opisano historię bloków jądrowych AP1000, jakie znajdują się obecnie w zaawansowanych fazach budowy lub w eksploatacji.
Słowa kluczowe: energetyczne reaktory jądrowe generacji III i III+, konstrukcje oparte na rozwiązaniu ciśnieniowym-wodnym PWR, reaktor typu AP1000 produkcji Westinghouse Electric

Waldemar Dołęga, prof. PWr
Problemy formalnoprawne i środowiskowe przy realizacji elektroenergetycznych
inwestycji sieciowych
W artykule przedstawiono zarys problematyki elektroenergetycznych inwestycji sieciowych oraz ogólną charakterystykę tego procesu w obszarze formalnoprawnym. Omówiono krajowe uregulowania prawne dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji sieciowych. Przedstawiono analizę przyczyn niedostosowania istniejących rozwiązań prawnych do specyfiki inwestycji liniowych. Ponadto omówiono krajowe uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska. Wskazano na konieczność stosowania rozwiązań, które maksymalnie ograniczają ingerencję inwestycji w środowisko przyrodnicze.
Słowa kluczowe: infrastruktura sieciowa, inwestycja, realizacja, prawo

Sebastian Gurgacz, Michał Jarosiński
Czy i komu opłaca się kogeneracja?
W artykule omówiono powody stosowania kogeneracji opartej na paliwach gazowych. Przedstawiono zasadę działania i korzyści płynące z tego rozwiązania. Omówiono konkretny przypadek zastosowania kogeneracji. Przedstawiono obliczenia opłacalności wybudowania instalacji kogeneracyjnej i wskazano sposoby finansowego wsparcia inwestycji.
Słowa kluczowe: kogeneracja, paliwa gazowe, opłacalność budowy instalacji kogeneracyjnej

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close