Październik 2022, Numer 10 (820)


SPIS TREŚCI

 

Karolina Kochanowska, Maksymilian Przygrodzki
Długoterminowa analiza scenariuszy miksu energetycznego na tle rozwoju odnawialnych źródeł energii

 

BIULETYN INSTYTUTU TECHNOLOGII PALIW I ENERGII

Lucyna Więcław–Solny, Jarosław Zuwała, Henryk Majchrzak
Wychwytywanie CO2 w energetyce i chemii oraz jego dalsze wykorzystanie
– ważnym tematem konferencji World Energy Council 2022

Ludwik Kosyrczyk, Michał Rejdak, Dariusz Pietrzyk
Innowacyjny remont głowic ścian grzewczych baterii koksowniczej z wykorzystaniem krzemionki amorficznej

Lucyna Więcław–Solny, Aleksander Krótki, Tomasz Spietz
Biogaz jako źródło biometanu – badania procesu rozdziału biogazu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA

 

ENERGETYKA I OCHRONA ODGROMOWA

Jarosław Wiater
Problemy ochrony przeciwprzepięciowej planowo postarzanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych wyposażonych w SPD

 

HISTORIA ELEKTROENERGETYKI POLSKIEJ
doniosłe wydarzenia – znamienite postaci

Wojciech Urbański, Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj, Piotr Szymczak
Fenomen Ustawy Elektrycznej z 1922 roku – znakomitego aktu prawnego odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej

 

SEP. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE

XL Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich przeszedł do historii

 

Bogumił Dudek
Międzynarodowe Targi ENERGETAB’2022 zakończone sukcesem

Bogumił Dudek
Biblioteka techniki prac pod napięciem w ZIAD Bielsko-Biała SA na ukończeniu

 

ELEKTROENERGETYCY POLSCY

Stefan Paszek
Prof. dr hab. inż. Marian Pasko (26 marca 1946 – 22 września 2022)

 

OKIEM OBIEŻYŚWIATA

Stefan Gierlotka
Energetyka w Wenezueli

 

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił Dudek
Turbulencje i pierścienie boromejskie

 

 


STRESZCZENIA

 

Karolina Kochanowska, Maksymilian Przygrodzki
Długoterminowa analiza scenariuszy miksu energetycznego na tle rozwoju odnawialnych źródeł energii
W artykule przeprowadzono syntezę wybranych prognoz miksów energetycznych oraz przedstawiono spojrzenie na przyszłą cenę energii elektrycznej budowaną na podstawie analizowanych prognoz długoterminowych. Wyróżnianym elementem kształtującym staje się udział odnawialnych źródeł energii. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części przedstawiono pojęcie miksu energetycznego wraz z czynnikami, które na niego wpływają. Druga część artykułu poświęcona jest analizie wybranych dokumentów zawierających długoterminową prognozę miksu energetycznego, a także przyszłej ceny energii. Analizie poddane zostały założenia oraz metodyki prowadzenia prognoz. W końcowej części przeprowadzono syntezę wyników prognoz oraz dokonano porównania cen energii na tle rozwoju źródeł odnawialnych.
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, miks energetyczny, cena energii elektrycznej, prognoza długoterminowa

 

Lucyna Więcław–Solny, Jarosław Zuwała, Henryk Majchrzak
Wychwytywanie CO2 w energetyce i chemii oraz jego dalsze wykorzystanie – ważnym tematem konferencji World Energy Council 2022
Jednym z kluczowych wyzwań, przed którym stoi większość podmiotów sektora energetycznego jest obniżenie kosztów związanych z redukcją emisji CO2. Temu tematowi była poświęcona konferencja zatytułowana „Problemy CO2 w energetyce zawodowej – możliwości redukcji kosztów i wpływu na środowisko”, zorganizowana w dniu 27 stycznia 2022 roku przez Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council). Praktyczne doświadczenia w zakresie technologii CCUS zawierał referat przedstawiony na tej konferencji przez prof. Jarosława Zuwałę. Istotna część referatu dotyczyła kluczowego aspektu związanego z możliwością efektywnego wykorzystania CO2 w różnych gałęziach przemysłu i usług. W artykule szczegółowo omówiono te zagadnienia.
Słowa kluczowe: redukcja emisji CO2, redukcja kosztów i wpływu na środowisko, Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, efektywne wykorzystanie CO2 w różnych gałęziach przemysłu i usług

 

Ludwik Kosyrczyk, Michał Rejdak, Dariusz Pietrzyk
Innowacyjny remont głowic ścian grzewczych baterii koksowniczej z wykorzystaniem krzemionki amorficznej
W artykule opisano najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją wybranych metod remontowych ścian grzewczych baterii koksowniczej. Wykazano ich wady i zalety. Na ich tle przedstawiono nową, zrealizowaną koncepcję remontu części głowicowej ścian z częściowym użyciem krzemionki amorficznej. Koncepcja ta może się stać przyczynkiem dla projektowania nowych baterii z wymurówką części głowicowej, wykonaną z materiału o różnej rozszerzalności w stosunku do tradycyjnej krzemionki, lecz odpornego na szoki temperaturowe.
Słowa kluczowe: metody remontowe, głowice ścian grzewczych, baterie koksownicze

 

Lucyna Więcław–Solny, Aleksander Krótki, Tomasz Spietz
Biogaz jako źródło biometanu – badania procesu rozdziału biogazu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z możliwością pozyskania biometanu z biogazu. Przedstawiono charakterystykę sektora biogazowniczego, z uwzględnieniem potencjału produkcyjnego krajowych biogazowni. Przedstawiono wstępne wyniki procesu separacji biometanu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej (z ang. Pressure Swing Adsorption – PSA).
Słowa kluczowe: biogaz, biometan metody separacji gazu, adsorpcja zmiennociśnieniowa – PSA

 

Jarosław Wiater
Problemy ochrony przeciwprzepięciowej planowo postarzanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych wyposażonych w SPD
W przypadku urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu sztucznego postarzania wykorzystuje się brak koordynacji energetycznej zewnętrznych i wewnętrznych elementów i urządzeń do ograniczania przepięć (ang. surge protection device – SPD). W artykule przeanalizowano najczęściej spotykany i stosowany układ składający się z warystorowego ogranicznika przepięć i urządzenia poddawanego ochronie, spełniającego wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (oznaczonego znakiem CE). Wyniki zaprezentowanych badań jednoznacznie pokazują, iż skuteczność ochrony przeciwprzepięciowej bez uwzględnienia zagadnienia koordynacji energetycznej SPD z urządzeniem ochronionym jest niewystarczająca, ale sprzyja utrzymaniu produkcji w dobie nasycającego się rynku dóbr konsumpcyjnych.
Słowa kluczowe: ochrona przeciwprzepięciowa, koordynacja energetyczna zewnętrznych i wewnętrznych elementów i urządzeń do ograniczania przepięć (ang. surge protection device – SPD)

 

Wojciech Urbański, Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj, Piotr Szymczak
Fenomen Ustawy Elektrycznej z 1922 roku – znakomitego aktu prawnego odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej
W artykule przedstawiono walory prawne Ustawy Elektrycznej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej dnia 21 marca 1922 roku, na tle sytuacji politycznej i gospodarczej kraju, w kilka lat po wywalczonej niepodległości. Tekst artykułu nie jest jedynie formalną analizą zawartości merytorycznej Ustawy Elektrycznej – wskazuje także genezę tego ważnego aktu prawnego oraz jego znaczący wpływ na życie gospodarcze w Polsce przed- i powojennej. W artykule zachowano w cytatach pisownię oryginalną, obowiązującą wówczas Polsce.
Słowa kluczowe: Ustawa Elektryczna z 21 marca 1922 r., geneza Ustawy, zawartość merytoryczna Ustawy

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close