Narzędzia na czas transformacji energetycznej – możliwości oceny postępów w dążeniu do neutralności klimatycznej

Tomasz Słupik

Transformacja energetyczna nabiera tempa, a towarzyszące jej aspekty makroekonomiczne w postaci cen surowców energetycznych i uprawnień do emisji CO2 znacząco utrudniają analizę scenariuszy zarówno dla okresu przejściowego, jak i dla stanu docelowego. Zgodnie z polityką Unii Europejskiej dążenie do neutralności klimatycznej wymaga działań w takich obszarach jak technologie nisko- i zeroemisyjne, energia ze źródeł odnawialnych, gospodarka o obiegu zamkniętym, efektywność energetyczna. Są one sukcesywnie opisywane nowymi aktami prawnymi, mającymi za zadanie stworzenie odpowiednich ram prawnych wspierających stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych. W dobie cyfryzacji biegnącej równolegle z transformacją energetyczną tworzone są nowe metody i narzędzia informatyczne, które umożliwiają systematyczne opisywanie postępów w dążeniu do neutralności klimatycznej. Ich zadaniem jest także wspieranie optymalizacji procesów przemysłowych. W artykule skrótowo opisano modułową strukturę systemu informatycznego opracowanego w Energopomiarze, który służy wsparciu służb eksploatujących instalacje energetyczne i przemysłowe. Przedstawione doświadczenia dotyczą implementacji systemów TKE® (Technicznej Kontroli Eksploatacji) pracujących na większości bloków energetycznych w KSE oraz SAI (System Analiz Inżynierskich), który ma szersze zastosowanie w przemyśle.

Więcej w numerze 2/2022 Energetyki.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close