Biuletyn Instytutu Technologii Paliw i Energii nr 1/2022

Lucyna Więcław–Solny, Jarosław Zuwała, Henryk Majchrzak
Wychwytywanie CO2 w energetyce i chemii oraz jego dalsze wykorzystanie – ważnym tematem konferencji World Energy Council 2022
Jednym z kluczowych wyzwań, przed którym stoi większość podmiotów sektora energetycznego jest obniżenie kosztów związanych z redukcją emisji CO2. Temu tematowi była poświęcona konferencja zatytułowana „Problemy CO2 w energetyce zawodowej – możliwości redukcji kosztów i wpływu na środowisko”, zorganizowana w dniu 27 stycznia 2022 roku przez Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council). Praktyczne doświadczenia w zakresie technologii CCUS zawierał referat przedstawiony na tej konferencji przez prof. Jarosława Zuwałę. Istotna część referatu dotyczyła kluczowego aspektu związanego z możliwością efektywnego wykorzystania CO2 w różnych gałęziach przemysłu i usług. W artykule szczegółowo omówiono te zagadnienia.
Czytaj dalej…

 

Ludwik Kosyrczyk, Michał Rejdak, Dariusz Pietrzyk
Innowacyjny remont głowic ścian grzewczych baterii koksowniczej z wykorzystaniem krzemionki amorficznej
W artykule opisano najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją wybranych metod remontowych ścian grzewczych baterii koksowniczej. Wykazano ich wady i zalety. Na ich tle przedstawiono nową, zrealizowaną koncepcję remontu części głowicowej ścian z częściowym użyciem krzemionki amorficznej. Koncepcja ta może się stać przyczynkiem dla projektowania nowych baterii z wymurówką części głowicowej, wykonaną z materiału o różnej rozszerzalności w stosunku do tradycyjnej krzemionki, lecz odpornego na szoki temperaturowe.
Czytaj dalej…

 

Lucyna Więcław–Solny, Aleksander Krótki, Tomasz Spietz
Biogaz jako źródło biometanu – badania procesu rozdziału biogazu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z możliwością pozyskania biometanu z biogazu. Przedstawiono charakterystykę sektora biogazowniczego, z uwzględnieniem potencjału produkcyjnego krajowych biogazowni. Przedstawiono wstępne wyniki procesu separacji biometanu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej (z ang. Pressure Swing Adsorption – PSA).
Czytaj dalej…

 

Więcej w numerze 10/2022 Energetyki.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close