Kwiecień 2023, Numer 4 (826)


SPIS TREŚCI

 

BIULETYN PPTE2050

Jan Popczyk
ELEKTROPROSUMERYZM – czyli więcej niż neutralność klimatyczna, i energetyka

Krzysztof Konopka, Zdzisław Konopka
Elektrotechnologie, przemysł 4.0 i elektrociepłownictwo w aspekcie Transformacji Energetycznej w Trybie Innowacji Przełomowej do Elektroprosumeryzmu

Krzysztof Bodzek
Rola osłon kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego w elektroprosumeryzacji Polski

 

ENERGETYKA I PRODUCENCI

Jakub Lenik
Zaawansowany technologicznie prostownik trakcyjny jako odpowiedź na potrzeby sieci tramwajowych i trolejbusowych

 

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił Dudek
Metale rzadkie – Terra incognita?

 


STRESZCZENIA

 

Jan Popczyk
ELEKTROPROSUMERYZM – czyli więcej niż neutralność klimatyczna, i energetyka
Szokowe włączenie energetyki po napaści Rosji na Ukrainę w główny nurt geopolityki przypieczętowało nieuchronność transformacji energetycznej w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu (TETIPE). Z drugiej strony ujawniło ekstremalnie wielkie obciążenie entropijne dotychczasowego porządku ustrojowego funkcjonowania WEK-PK(iEJ), czyli wielkoskalowej energetyki korporacyjnej paliw kopalnych, w tym energetyki jądrowej, i wprowadziło dodatkowo do przestrzeni publicznej wysokoentropijną wojnę informacyjną służącą podtrzymywaniu starego porządku i blokowaniu nowego. To ma fundamentalne i dalekosiężne skutki. Przyspiesza w TETIPE przewagę, wręcz dominację ładu ustrojowego, społeczno-politycznego, nad gospodarczym (techniczno-technologicznym i ekonomicznym). Dla Polski najbardziej praktyczną konsekwencją obecnej geopolitycznej sytuacji, i racją stanu, jest konieczność wycofania się ze skutkiem natychmiastowym z energetyki jądrowej już nie tylko ze względu na jej (entropijną) nieefektywność gospodarczą, ale przede wszystkim ze względu na powodowane przez nią zagrożenie społeczno-polityczne pod postacią autorytarnego korporacyjno-oligarchicznego ładu ustrojowego. Dlatego priorytetem w Polsce jest potrzeba budowy kompetencji społeczno-politycznych ukierunkowanych na redukcję entropii psychospołecznej. Redukcję pozwalającą zmniejszyć opóźnienie poznawcze TETIPE, między innymi przez redukcję błędów fałszywej świadomości i innych błędów poznawczych.
Słowa kluczowe: transformacja energetyczna, błędy poznawcze, umowa społeczna

 

Krzysztof Konopka, Zdzisław Konopka
Elektrotechnologie, przemysł 4.0 i elektrociepłownictwo w aspekcie Transformacji Energetycznej w Trybie Innowacji Przełomowej do Elektroprosumeryzmu
Zaprezentowana w artykule tematyka dotyczy zagadnień technicznych teorii elektroprosumeryzmu, opracowanej przez prof. dr. hab. inż. Jana Popczyka i rozwijanej w ramach Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Jest jednocześnie perspektywą działań praktycznych i zadaniem dla pretendentów do elektroprosumeryzmu, kreujących te zagadnienia w ramach „panelu 3” Konwersatorium IE o nazwie „Przedsiębiorcy MMSP jako pretendenci do innowacyjnych rynków elektroprosumeryzmu”. W wielopłaszczyznowej strukturze teorii elektroprosumeryzmu, opisanej w literaturze, zagadnienia omawiane w artykule dotyczą dwóch dziedzinowych rynków elektroprosumeryzmu o priorytetach: drugim (ciepłownictwo sieciowe i pozasieciowe, inaczej elektrociepłownictwo) oraz czwartym (użytkowanie energii i elektrotechnologie, w tym przemysł 4.0) [1]. Elektrotechnologie, przemysł 4.0, elektrociepłownictwo, to tylko pozornie trzy różne zagadnienia. Pozornie, gdyż wszystkie trzy w transformacji do elektroprosumeryzmu związane są z optymalnym zarządzaniem energią, wykorzystującym technikę cyfrową, charakterystyczną dla idei o nazwie „Przemysł 4.0”. Nowoczesne technologie, oparte na sztucznej inteligencji, charakterystyczne dla przemysłu 4.0 i wdrażane do zastosowania w gospodarce komunalnej, „na naszych oczach” tworzą model zintegrowanego i zrównoważonego świata, mającego u podstaw ochronę środowiska i poszanowanie energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Idealnym byłby model energetyczny, w którym 100% energii byłoby energią odnawialną, w środowisku życia typu „inteligentny dom”, „inteligentna fabryka”, „inteligentne miasto”. Istotne znaczenie ma w tej wizji inteligentne zarządzanie wytwarzaniem energii zielonej, jej przesyłaniem, magazynowaniem i optymalnym użytkowaniem. Ten zbliżony do idealnego model energetyczny jest możliwy do zrealizowania przy uwzględnieniu tripletu paradygmatycznego – z paradygmatami: elektroprosumenckim, egzergetycznym i wirtualizacyjnym [1]. Artykuł uwzględnia doświadczenia autorów w budowie elektroprosumeryzmu w obszarze elektrotechnologii przemysłowych, w obszarze przemysłu 4.0 oraz uwzględnia propozycje rozwiązań w elektrociepłownictwie, ważnym obszarze transformacji energetycznej w przemyśle i w gospodarce komunalnej. Jest ujęciem zbiorczym, korespondującym z artykułem [1] i odnoszącym się do wcześniej prezentowanych przez autorów artykułów oraz materiałów szczegółowych.
Słowa kluczowe: elektroprosumeryzm, elektrotechnologie przemysłowe, elektrociepłownictwo, przemysł 4.0

 

Krzysztof Bodzek
Rola osłon kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego w elektroprosumeryzacji Polski
Budowanie oddolne, czyli transformacja energetyki w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu (TETIPE) wymaga integracji wielu obecnie odrębnych (silosowych) sektorów energetycznych. Są to sektory energii elektrycznej, ciepła, gazu, paliw ciekłych i stałych. Integracja realizowana w transformacji TETIPE doprowadzi do wygaszanie większości z nich, a to powoduje bardzo duży opór. W artykule proponuje się przeprowadzić transformację z wykorzystaniem osłon kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego. Propozycja wynika, z jednej strony, z dużego dopasowania infrastruktury sieciowej do obszarów funkcjonowania samorządu, a z drugiej strony z możliwości wykorzystania doświadczeń samorządów w realizacji działań integrujących różne obszary, w tym mieszkańców, edukację, służbę zdrowia, ale również sektory energetyczne i przedsiębiorców. W artykule przedstawiono elektroprosumeryzację Polski za pomocą rozproszonych osłon kontrolnych powiązanych z jednostkami JST, w tym sposób pokrycia zapotrzebowania za pomocą źródeł OZE, oraz przedstawiono koszty krańcowe i średnioroczne wytwarzania energii w osłonach OK(JST). Opisano uwarunkowania wpływu osłon na sieć, zwłaszcza ze względu na rzeczywiste jej wykorzystanie przez rozproszone osłony elektroprosumenckie. Przedstawiono funkcjonalności wybranych rozwiązań technicznych przyłączanych na różnym poziomie napięć oraz zasygnalizowano kwestię wymiany danych i bezpieczeństwa. Opisano również przykłady oddolnych działań samorządów, weryfikujące koncepcję elektroprosumeryzmu.
Słowa kluczowe: osłony kontrolne JST, działania oddolne, rozwiązania hierarchiczne, funkcjonalności przekształtników i magazynów energii, wymiana i bezpieczeństwo danych

 

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close