VIII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

 

Agresja Rosji na Ukrainę wymusiła zmianę myślenia na temat geopolityki surowców energetycznych w Europie. Przyspieszone reformy w zakresie zmiany w bilansie surowcowo-energetycznym państw Unii Europejskiej stały się elementem silnie oddziałującym na politykę energetyczną. Wielowektorowość, która zawsze była elementarną cechą bezpieczeństwa energetycznego, do tej pory analizowana przez środowisko naukowe, obecnie jest tematem silnie determinującym praktykę jego zapewniania.

Dynamicznie i nieprzewidywalnie zmieniająca się sytuacja polityczno-gospodarcza wymusza konieczność podjęcia wzmożonych wysiłków na rzecz pogłębionej dyskusji w sprawie zapewniania bezpieczeństwa energetycznego w różnych jego wymiarach. Wyzwanie to stanowi punkt wyjścia dla kolejnej – VIII edycji Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” organizowanej przez Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania, która odbędzie się w dniach 11-12 września 2023 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.

W nawiązaniu do uwarunkowań dla nowej architektury bezpieczeństwa energetycznego po 2022 roku podczas tegorocznej Konferencji zostanie poruszonych kilka interesujących tematów odnoszących, się zarówno do transformacji energetycznej, dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw surowców energetycznych, struktury wytwórczej energii elektrycznej, elektryfikacji sektora energii, gospodarki wodorowej, rozwoju sieci elektroenergetycznych, a także cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w sektorze energetycznym. Jednocześnie dostrzegając zmieniające się uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne, będziemy dyskutować o projektach energetycznych, które mogą być dźwignią rozwoju gospodarczego.

Jednocześnie w ramach Konferencji zaplanowane Sesje Posterową, która odbędzie się 25 maja 2023 r. w formule online. Sesja Posterowa to część Konferencji, polegająca na przedstawieniu w formie graficznej (tj. plakatu naukowego) najważniejszych tez, wniosków, wyników badań lub analiz dotyczących rozpatrywanego zagadnienia. Udział czynny jest bezpłatny. Integralną częścią tego wydarzenia jest Konkurs na Najlepszy Poster Naukowy VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, w ramach którego dla zwycięzców przewidujemy: 

  • nagrody pieniężne,
  • udział w panelu dyskusyjnym,
  • praktyki w Instytucie Polityki Energetycznej.

Przypominamy, że 22 maja 2023 r. mija termin nadsyłania prac (postery@instytutpe.pl).

Więcej informacji na stronie Konferencji: https://www.instytutpe.pl/konferencja2023/

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close