Czerwiec 2021, Numer 6 (804)

W numerze m.in.:

Wojciech KOSTOWSKI, Aleksandra STARZAK, Krzysztof PAJĄCZEK, Piotr NIEDZIELSKI, Jacek KALINA, Andrzej JEDYNAK, Adam PRZYBYŁ, Sylwia RUSEK

Potencjał wykorzystania ciepła odpadowego w wybranych tłoczniach gazu

Julian WIATR
Uziemienia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia

Waldemar DOŁĘGA
Eksploatacja stacji elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach energetycznych

 

ENERGETYKA I PRODUCENCI

Michael T. JOBCZYK
Transformatory olejowe – ryzyko eksplozji i pożaru kluczowym aspektem ochrony środowiska

 

Krzysztof BILLEWICZ
Produkcja energii a usługi systemowe – możliwe konsekwencje odchodzenia od węgla
Artykuł dyskusyjny

Stefan GIERLOTKA
Wpływ temperatury i wilgotności względnej na impedancję ciała człowieka

 

DYLEMATY, KONTROWERSJE

Krzysztof RZYMKOWSKI, Jacek NOWICKI
Kryteria wyboru dostawcy technologii bloków jądrowych dla energetyki polskiej

 

OKIEM OBIEŻYŚWIATA

Stefan GIERLOTKA
Energetyka w Patagonii

 

ELEKTROENERGETYCY POLSCY

Jerzy HICKIEWICZ, Piotr RATAJ, Przemysław SADŁOWSKI
150. rocznica urodzin Jana Rzewnickiego (1871–1944)

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił DUDEK
Wiek energetyków

Streszczenia:

Wojciech Kostowski, Aleksandra Starzak, Krzysztof Pajączek, Piotr Niedzielski, Jacek Kalina, Andrzej Jedynak, Adam Przybył, Sylwia Rusek

Potencjał wykorzystania ciepła odpadowego w wybranych tłoczniach gazu

W artykule przedstawiono potencjał ciepła odpadowego w tłoczniach gazu na przykładzie trzech obiektów. Na podstawie danych pomiarowych i znamionowych sporządzono charakterystyki generacji ciepła odpadowego. Następnie określono trzy potencjalne grupy odbiorców: odbiorca własny tłoczni, odbiorcy komunalni w pobliskich miejscowościach, hipotetyczny odbiorca przemysłowy. Dla tych odbiorców również sporządzono charakterystyki poboru. Przeprowadzono bilanse w układzie 8760 h/rok. Stwierdzony potencjał ponad 300 000 GJ ciepła odpadowego na Tłoczniach 1–3 może być zagospodarowany, przy czym najwyższy stopień zagospodarowania (65%) można uzyskać na Tłoczni 2 przy zasilaniu odbiorców komunalnych. Stopień pokrycia potrzeb cieplnych odbiorców waha się od 35 do 83%, co wynika z nieciągłej podaży ciepła odpadowego. Kierunkiem dalszych prac jest badanie możliwości akumulacji ciepła.
Słowa kluczowe: ciepło odpadowe, tłocznie gazu, charakterystyki generacji ciepła odpadowego, akumulacja ciepła

 

Julian Wiatr

Uziemienia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia

W sieciach elektroenergetycznych nn uziemienia stanowią bardzo ważny element ochrony przeciwporażeniowej. Wymagania w tym zakresie zostały określone w normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. Wymagania te są jednak bardzo często błędne interpretowane wskutek przyjętych upraszczających założeń.
Słowa kluczowe: sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia, uziemienia, norma N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa

 

Waldemar Dołęga

Eksploatacja stacji elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach energetycznych

W artykule przedstawiono problematykę eksploatacji stacji elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach energetycznych. Omówiono wagę prawidłowej eksploatacji stacji dla jej poprawnej pracy. Przedstawiono dokumenty zawierające wymagania i zalecenia dotyczące eksploatacji stacji elektroenergetycznych. Przedstawiono dokumentację techniczną i prawną stacji, zwracając szczególną uwagę na dokumentację eksploatacyjną i ruchową. Omówiono wybrane zagadnienia dotyczące eksploatacji stacji związane z dokonywaniem oględzin, przeglądów, oceny stanu technicznego oraz konserwacji i remontów stacji elektroenergetycznej lub urządzeń i instalacji w niej zlokalizowanych.
Słowa kluczowe: stacja elektroenergetyczna, eksploatacja, przedsiębiorstwo energetyczne

 

Krzysztof Billewicz

Produkcja energii a usługi systemowe – możliwe konsekwencje odchodzenia od węgla
Artykuł dyskusyjny

W artykule poruszono następujące zagadnienia: produkcja energii a usługi systemowe, nadprodukcja energii słonecznej, poziom systemu dystrybucyjnego, zmiany struktury taryf, magazynowanie energii elektrycznej, magazynowanie a taryfy, celowość stosowania magazynowania energii a korzyści dla inwestora. Wraz z zamykaniem wielkich elektrowni konwencjonalnych zmieni się paradygmat wytwarzania energii elektrycznej i jej przesyłu. Konieczne będzie przeprojektowanie sieci przesyłowych i zapewne również dystrybucyjnych.
Słowa kluczowe: produkcja energii elektrycznej, nadprodukcja energii słonecznej, magazynowanie energii elektrycznej

 

Stefan Gierlotka

Wpływ temperatury i wilgotności względnej na impedancję ciała człowieka

Podatność człowieka na działanie prądu rażeniowego jest uzależniona od wartości impedancji ciała w chwili rażenia. Przyczyną zwiększającą prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych skutków rażenia prądem elektrycznym są specyficzne warunki środowiskowe. W artykule przedstawiono adaptację wcześniejszych badań zmian impedancji ciała człowieka od klimatu określonego metodą katatermometryczną na bardziej przydatną zależność od temperatury i wilgotności względnej środowiska.
Słowa kluczowe: prąd rażeniowy, wartość impedancji ciała człowieka w chwili rażenia, warunki środowiskowe

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij