Lipiec 2021, Numer 7 (805)

W numerze m.in.:

Herbert Leopold GABRYŚ
Elektroenergetyka w Polsce 2021 – z wyników i wyzwań

 

 

BIULETYN PPTE2050

Jan POPCZYK
PRAWO ELEKTRYCZNE – mapa prac rozwojowych i proponowana struktura (rozdziały) ustawy

Krzysztof BODZEK
Funkcjonalności rynku technicznego systemu(WSE) zapewniające dostęp elektroprosumencki do sieci SN/nN operatora sieciowego OSD

Michał SADOWSKI, Anna SUCHECKA
Aspekty techniczne zarządzania systemem(WSE) dedykowane
dla spółdzielni energetycznych

 

OKIEM OBIEŻYŚWIATA

Stefan GIERLOTKA
Energetyka w Boliwii

 

ELEKTROENERGETYCY POLSCY

Jerzy HICKIEWICZ, Marian PASKO, Piotr RATAJ
Izaak Rosenzweig (1907–1941) – uczeń Stanisława Fryzego, wielka nadzieja polskiej elektrotechniki

 

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił DUDEK
10.30 u Maksymiliana

Streszczenia:

Herbert Leopold Gabryś
Elektroenergetyka w Polsce 2021– z wyników i wyzwań
W artykule podano bilans energii za rok 2020 w porównaniach z rokiem „przedcovidowym” 2018, rokiem 2019, a także w wielu przypadkach z rokiem 2010. Stwierdzono m.in. że na generację węglową będziemy skazani jeszcze przez długie lata. Nie zastąpimy jej szybko energetyką atomową ani w stosownej skali przyrostem nowych mocy gazowych. Nie mamy sprawnych technologii akumulowania energii z OZE. Nie może naszej generacji węglowej całkowicie zastąpić import. Jesteśmy za drodzy, aby konkurować na otwartych rynkach energii, czego przyczyna tkwi w podatku emisyjnym. Wyniki finansowe elektroenergetyki w Polsce są zmienne i nieprzewidywalne. Generacja energii elektrycznej z paliw stałych jest systematycznie rugowana z rynku. W porównaniach produkcji energii elektrycznej w kraju i jej zużycia przez odbiorców finalnych w latach 2018 i 2020, mimo zachwiań z przyczyn pandemii, widoczna jest tendencja do większej dynamiki zużycia energii elektrycznej niż produkcji. Gospodarka istotnie wpływa na sytuację w elektroenergetyce. Głównie na zmiany w zużyciu energii elektrycznej.
Słowa kluczowe: elektroenergetyka w Polsce, bilans energii za lata 2018-2020, wyniki finansowe energetyki

 

Jan Popczyk
PRAWO ELEKTRYCZNE – mapa prac rozwojowych i proponowana struktura (rozdziały) ustawy
Prawo elektryczne w połowie 2021 r. staje się w Polsce tematem o krytycznym znaczeniu, zarówno teoretycznym jak i praktycznym. W ujęciu teoretycznym dlatego, że potrzebuje ono doktryny prawnej na miarę zmian, których w energetyce dotychczas świat nie doświadczył, na miarę celu, jakiego nigdy jeszcze nie musiał realizować. W wielopłaszczyznowym ujęciu praktycznym znaczenie Prawa elektrycznego ujawnia się natomiast w trzech wymiarach. Po pierwsze – ma ono wielką siłę unifikacji dyskusji dotyczącej transformacji energetycznej. Dyskusji, której charakter zmienił się w ciągu kilku lat w trybie przełomowym, ze skrajnie hermetycznego w skrajnie zdemokratyzowany. Dyskusji, która w destrukcyjnym trybie (niestety) ogarnia całą przestrzeń publiczną (polityczno-społeczną). Po drugie – Prawo elektryczne ma w sobie potencjał odbudowy wartości (wiary w społeczeństwie, że się je da odbudować), wykraczający daleko poza przedmiot tradycyjnie rozumianej energetyki – chociaż z naturalnych powodów jest on (ten potencjał) na razie dla dominującej części społeczeństwa jeszcze niewidoczny. Dlatego, bo nowe wartości nie wpisują się łatwo w dotychczasowy dychotomiczny system: wartości oświeceniowe (liberalizm) vs konserwatyzm (nacjonalistyczny). Te nowe wartości będą takie, jakie ukształtuje młode cyfrowe pokolenie. W cyfrowym odhumanizowanym społeczeństwie żyć się jednak nie da. Cyfryzacja umożliwiająca transformację korporacyjnej energetyki w elektroprosumeryzm w lokalnej przestrzeni kapitału społecznego jest za to pożądanym rozwiązaniem, bo prowadzi do obywatelskiego społeczeństwa, innego niż korporacyjne. Innego przez wyższy poziom odpowiedzialności za demokrację i za środowisko, w tym za klimat. I różnego także przez niższy poziom konsumpcjonizmu (wyższy poziom samoograniczenia). Takie społeczeństwo musi pilnie zrównoważyć w Polsce (co najmniej zrównoważyć) społeczeństwo korporacyjne. Trzecim praktycznym wymiarem – jest praktyka legislacyjna. Podjęcie przez legislatorów prac nad przepisami ustawy bez gruntownego zrozumienia mechanizmów transformacji energetycznej w trybie innowacji przełomowej (czyli wpisanie się w dominującą niestety obecnie praktykę) zamiast rozwiązaniem byłoby katastrofą, jedną więcej. Artykuł obejmuje naszkicowaną w streszczeniu problematykę charakterystyczną dla badań rozwojowych i wychodzi na strukturę przepisów Prawa elektrycznego. Tę ostatnią traktuje się jako podstawę umożliwiającą rozpoczęcie prac przez zespoły legislatorów (być może konkurencyjne, konkurencja w tym wypadku byłaby – jak w wypadku całej transformacji TETIP – bardzo pożądana).
Słowa kluczowe: energetyka, transformacja, elektroprosumeryzm, prawo elektryczne

 

Krzysztof Bodzek
Funkcjonalności rynku technicznego systemu(WSE) zapewniające dostęp elektroprosumencki do sieci SN/nN operatora sieciowego OSD
Udział przekształtników w KSE systematycznie zwiększa się, jednak są one postrzegane przez obecną energetykę jedynie przez pryzmat spełnienia warunków technicznych i ograniczenia wpływu na sieć. Gwałtowny rozwój zarówno samych przekształtników, metod ich sterowania jak i systemów komunikacji znacznie poszerzył możliwości ich wykorzystania. W artykule opisano funkcjonalności, jakie mogą oferować przekształtniki w zintegrowanych strukturach terminali dostępowych, zapewniające elektroprosumencki dostęp do sieci SN/nN. Możliwe do świadczenia usługi są jeszcze większe i efektywniejsze, gdy terminale współpracują z hybrydowymi sieciami AC/DC oraz transformatorem energoelektronicznym.
Słowa kluczowe: przekształtniki, transformator energoelektroniczny, sieciowy terminal dostępowy

 

Michał Sadowski, Anna Suchecka
Aspekty techniczne zarządzania systemem(WSE) dedykowane dla spółdzielni energetycznych
W artykule opisano system besmart.energy – czyli narzędzia AI i Big Data dla nowoczesnej energetyki. System wspiera cztery główne funkcje, niezbędne z punktu widzenia zarządzania systemem(WSE), czyli – gromadzenie danych, tworzenie predykcji, bilansowanie i rozliczanie. Przeprowadzenie transformacji w kierunku energetyki rozproszonej nie będzie możliwe bez cyfryzacji. Technologia i innowacyjne podejście są kluczowe, by móc zarządzać systemami(WSE). Oprócz cyfryzacji kluczowa jest inteligentna infrastruktura, czyli sieć liczników, z którymi można komunikować się w czasie rzeczywistym. Istotną częścią aplikacji jest również autorski moduł udostępniający precyzyjną prognozę pogody. Aplikacja umożliwia wygenerowanie danej pogodowej dla każdego punktu kraju. Oprócz danych o ścisłym charakterze energetycznym system obejmuje również zagadnienia typowo kosztowe. Do predykcji wykorzystywane są algorytmy sztucznej inteligencji, które na bazie cech przebiegów historycznych generują przewidywane ceny energii. W ramach projektu besmart.energy zdecydowano się także na stworzenie inteligentnego licznika energii nowej generacji. Opisane rozwiązanie ze względu na skalowalność, elastyczność i koszty jest szczególnie interesujące dla energetyki obywatelskiej i społeczności energetycznych, które w dużej mierze mają pozwalać na lepsze lokalne bilansowanie energii.
Słowa kluczowe: spółdzielnie energetyczne, lokalne bilansowanie energii, zarządzanie systemem(WSE), system besmart.energy

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close