Wybitne rody

Stowarzyszenie Elektryków Polskich dba o pamięć wielu energetyków, elektryków – ustala każdy rok poświęcony jakiejś wybitnej postaci – zasłużonego nauczyciela, odważnego przedsiębiorcy, uczonego. Od czasu do czasu zaskakują informacje o rodzinnych powiązaniach takiej osoby lub odgrywaniu ważnej roli także na innych niwach. Jesień (zwłaszcza jesień życia) sprzyja rozważaniom genealogicznym i poszukiwaniom przodków. Przed laty cieszyła się wielkim uznaniem i powodzeniem książka Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego1) Autorki pochodzącej z Gliwic. Zanim rozwiniemy własne badania warto także przyglądnąć się twórczości już dokonanej w badaniu znanych rodów, które tworzyły polską kulturę i naukę2).

 

Wśród opisywanych w polecanej lekturze rodów, np. Curie – najbogatszych w nagrody noblowskie, dwie postaci z innych rodów warto wspomnieć. Są to Marian Lutosławski (1871-1918) i Stanisław Wilhelm Lilpop (1863-1930). W książce poświęcono im całe rozdziały o ich rodach; pierwszemu pod tytułem – Domy z żelbetu, elektryfikacja i endecja, a drugiemu: Siła i światło Podkowy Leśnej.

W rodzie Lutosławskich najsławniejszy był zapewne Witold (1913-1994) – genialny kompozytor porównywany pod względem wybitnych zdolności z Fryderykiem Chopinem. W książce wspomniano pikantny epizod z jego udziałem w czwartej edycji Konkursu Chopinowskiego3) (1949) – zachęcam do przeczytania. Witold uważał, że: …tak matematyka, jak muzyka są skomplikowanymi, wysoce zorganizowanymi, abstrakcyjnymi światami.

W bogatym rodzie Lilpopów, oprócz przedstawicieli tradycji zegarmistrzowskiej, największe uznanie zdobył Stanisław (1817-1866) – urodzony przemysłowiec, doskonały inżynier i menadżer, pionier industrializacji kraju. Projektował całe linie produkcyjne, wytwarzał wagony i auta marki Chevrolet, posiadał ogromne tereny, w tym tereny leśne Wilhelmowa, przemianowane później na Podkowę Leśną.

Zatem Marian Lutosławski uznawany jest za prekursora elektryfikacji i budownictwa żelbetowego w Polsce. W 1900 roku uruchomił w hotelu Bristol w Warszawie pierwszą w kraju elektrownię napędzaną silnikiem spalinowym Diesla. W Drozdowie kierował rozbudową i elektryfikacją rodzinnych zakładów przemysłowych. Publikował fachowe artykuły w „Przeglądzie Technicznym”. Wykładał studentom we Lwowie. Most w Lublinie nad Bystrzycą, zbudowany według jego projektu, od 2012 roku nosi jego imię.

Niezależnie od pracy zawodowej wiele czasu poświęcał aktywności patriotycznej i politycznej, którą ostatecznie przypłacił życiem – rozstrzelany wraz z bratem bez sądu przez bolszewików.

Stanisław Wilhelm Lilpop ukończył Politechnikę Ryską. Choć z racji wielkiego majątku nie specjalnie dbał o powiększanie swojej fortuny (dominowały wówczas łowiectwo i fotografia), to w działalności biznesowej warto odnotować jego działalność. Był jednym z akcjonariuszy przedsiębiorstwa „Siła i Światło”. Było ono wśród pierwszych, założonych w 1918 roku, i najważniejszych polskich spółek akcyjnych, które za cel stawiały sobie popieranie rodzimego kapitału. Spółka działała w sektorze energetycznym i zajmowała się przede wszystkim elektryfikacją kraju, a także budową elektrycznych tramwajów i kolei.

Ale pozostał w pamięci jako inicjator powstania podwarszawskiej miejscowości Podkowa Leśna. W 1925 roku powstała spółka – Miasto-ogród Podkowa Leśna sp. z o.o. – utworzona przez Stanisława Lilpopa (40% udziałów), firmę „Siła i Światło” (36% udziałów) oraz Bank Związku Spółek Zarobkowych (24% udziałów). Podkowa Leśna (o powierzchni 522 mórg) była położona blisko Warszawy, a jej rozkwit zapewniła m.in. Elektryczna Kolejka Dojazdowa.

Także inne opisane wybitne rody, m.in. Estreicherów i Kossaków mogą zaskoczyć.

Dziś stoimy przed problemami aktywności zawodowej schyłkowej i nieukształtowanej wschodzącej edukacji politechnicznej (energetycznej i okołoenergetycznej) młodego pokolenia, umiejętności inwestowania i zarządzania dobrami, zaangażowania młodych kandydatów na specjalistów interdyscyplinarnych, wyboru drogi wejścia na ścieżki energetyki i informatyki XXI wieku. Przedsiębiorczość, innowacyjność, wyobraźnia i odwaga zawodowa, odpowiedzialność i wartościowy rozwój osobisty to cechy pożądane. Możemy je kształtować mając wzory z przeszłości i świadomość uczestnictwa w codziennej żmudnej konstrukcji przyszłości, wymagającej jak przed laty odwagi i męstwa.

Bogumił Dudek

 

1) Małgorzata Nowaczyk, Poszukiwanie przodków, PIW, Warszawa 2005, s.432.
2) Marcin K. Schirmer, Wybitne rody, Wyd. MUZA SA, Warszawa 2017, s. 480.
3) W październiku 2021 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się XVIII Międzynarodowy
    Konkurs im. Fryderyka Chopina.

Zobacz: Październik 2021, Numer 10 (808)

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close