Wstępna analiza celowości transformacji energetycznej ciepłownictwa do elektroprosumeryzmu z zastosowaniem kotła indukcyjnego w węźle ciepłowniczym w budynkach wielorodzinnych

Krzysztof Konopka, Zdzisław Konopka

W artykule, autorzy wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP, dotyczącego kotła indukcyjnego wysokotemperaturowego, dokonali analizy kosztów eksploatacyjnych jego zastosowania w węźle elektrociepłowniczym, łącznie z pompami ciepła i ogniwami solarnymi oraz zasilaniem elektrycznym węzła z KSE. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych rzeczywistych zużycia ciepła na cele CO i CWU w dwóch budynkach wielorodzinnych. W rozbudowanym węźle elektrociepłowniczym, zawierającym dodatkowe dostępne źródła ciepła i źródła energii elektrycznej OZE, efekt okazał się zwielokrotniony, co uzasadnia skuteczność tej drogi transformacji energetycznej w ciepłownictwie, transformacji w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu. Taka transformacja związana z reelektryfikacją ciepłownictwa umożliwia zarządzanie optymalne użytkowaniem ciepła według kryterium minimalnych kosztów. Przeprowadzona analiza ma na celu wzbudzić zainteresowanie alternatywną metodą pozyskiwania ciepła w budowanych lub modernizowanych obiektach mieszkaniowych, ciepła wyłącznie z prądu, przez zastosowanie indywidualnych węzłów elektrociepłowniczych (budynki jedno- i wielorodzinne) lub lokalnych, obszarowo ograniczonych połączeń cieplnych pomiędzy domami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, zasilanymi ze wspólnego węzła elektrociepłowniczego OZE. Jest to jednocześnie transformacja z systemu scentralizowanego i monopolistyczno-korporacyjnego do systemu rozproszonego, autonomicznego i zwiększającego odporność elektroprosumencką.

 

Więcej w numerze 8/2022 Energetyki.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close