Październik 2020, Numer 10 (796)

Bogumił DUDEK
Implanty medyczne a pola elektromagnetyczne 50 Hz

Bogumił DUDEK
Implanty medyczne a pola elektromagnetyczne 50 Hz

Andrzej BŁASZCZYK, Mariusz NAWROCKI, Andrzej WERNER, Dariusz WOŹNIAK, Maciej OLĘDZKI
Problemy modyfikacji systemu sterowania sprężarek przepływowych w Elektrowni Bełchatów

Antoni SALIJ
Wpływ zmiany źródła zasilania na pracę asynchronicznych silników wentylatora spalin

Krystian Leonard CHRZAN
Izolatory kołpakowe

ENERGETYKA I PRODUCENCI

SONEL S.A.
Szybkie i nowoczesne metody diagnostyczne stacji ładowania pojazdów elektrycznych

ZWAE SP. Z O.O.
ZWAE w Lęborku – to już 20 lat

ECOL SP. Z O.O.
Innowacyjna metoda diagnostyki tribologicznej smarów plastycznych – Grease Thief® już w Polsce!

Za nami wyjątkowe Targi ENERGETAB®2020

OKIEM OBIEŻYŚWIATA

Stefan GIERLOTKA
Energetyka na Filipinach

ELEKTROENERGETYCY POLSCY

Jerzy HICKIEWICZ
Wspomnienie Jerzego Hickiewicza o Mirosławie Rowickim
– redaktorze naczelnym Kuriera Galicyjskiego


LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił DUDEK
Wojna o prąd

 

Streszczenia:

Bogumił Dudek
Implanty medyczne a pola elektromagnetyczne 50 Hz
W artykule zawarto próbę odpowiedzi na pytania: czy osoby z implantami medycznymi mogą przebywać w pobliżu dostępnych urządzeń przesyłowych (pod liniami i w pobliżu stacji) i czy personel energetyki może bezpiecznie pracować na liniach i stacjach? Pytania ważne, gdyż po raz pierwszy Rozporządzenie w sprawie BHP z 2019 roku dopuszcza osoby nieprofesjonalnie związane z energetyką do wykonywania prac pomocniczych na liniach i stacjach. Jednocześnie na stacyjnych obiektach przesyłowych umieszczono znaki informujące o promieniowaniu niejonizującym i zakazie wstępu osób z aktywnymi implantami medycznymi. Zakazy nie dotyczą linii napowietrznych, ale Rozporządzenie w sprawie BHP nie wyklucza takich możliwości. W podsumowaniu artykułu stwierdzono, że pole elektromagnetyczne (o częstotliwości 50 Hz) wokół linii i stacji nie może powodować zakłóceń w funkcjonowaniu implantów aktywnych (np. rozruszników, kardiowerterów-defibrylatorów serca, implantów ślimakowych, pomp insulinowych) oraz nie wywołuje skutków termicznych w otoczeniu implantów pasywnych (np. endoprotez stawu biodrowego lub kolana, endoprotez do rekonstrukcji kości twarzoczaszki, śrub i płytek ortopedycznych, stentów naczyniowych).
Słowa kluczowe: implanty medyczne, pole elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz, urządzenia przesyłowe pod liniami i w pobliżu stacji

Andrzej Błaszczyk, Mariusz Nawrocki, Andrzej Werner, Dariusz Woźniak, Maciej Olędzki
Problemy modyfikacji systemu sterowania sprężarek przepływowych w Elektrowni Bełchatów
Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe HYDRO-POMP Łódź zrealizowało dla Elektrowni Bełchatów modyfikację czterech z siedmiu sprężarek ČKD 6RMY56 pracujących na sieć sprężonego powietrza. Zakres modyfikacji obejmował układy przepływowe i układy regulacji. Celem modyfikacji układu przepływowego było dostosowanie parametrów przepływowych do aktualnych wymagań sieci powietrza. Modyfikacja układu sterowania spowodowana była koniecznością zmian w napędach klap regulacyjnych oraz poprawy sterowania sprężarek. W artykule omówiono dobór algorytmu sterowania. Sprężarki były przed modyfikacją i pozostają sterowane indywidualnymi sterownikami Simatic 7. Bazując na przytoczonych w artykule warunkach pracy równoległej sprężarek oraz na zapisach przebiegów sprzed modyfikacji, dokonano wstępnego doboru algorytmu, który wdrożono i zbadano. Najbardziej zaskakującą obserwacją była relacja wpływów otwierania klapy upustowej: słaba na zapobieganie spadkowi przepływu przez sprężarkę i silna na zmniejszenie podawania powietrza do sieci. Przyczyną okazało się rzadko spotykane umieszczenie klapy upustowej nie bezpośrednio na wylocie ze sprężarki, a za chłodnicą wylotową. Nie zmieniając układu instalacji opracowano i wdrożono z powodzeniem algorytm, który umożliwił pokonanie tej trudności.
Słowa kluczowe: Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe HYDRO-POMP Łódź, Elektrownia Bełchatów, modyfikacja sprężarek ČKD 6RMY56 pracujących na sieć sprężonego powietrza, dobór algorytmu sterowania

Antoni Salij
Wpływ zmiany źródła zasilania na pracę asynchronicznych silników wentylatora spalin
W artykule omówiono wpływ zmiany zasilania na pracę sprzężonych mechanicznie dwóch silników asynchronicznych wentylatora spalin w wypadku, gdy jeden silnik zasilany jest z sieci sztywnej, a drugi przełączy się na zasilanie ze źródła elastycznego. Skutki zaburzeń opisano podając wartości głównych parametrów elektrycznych i mechanicznych, obliczonych na podstawie danych zarejestrowanych w systemie nadzoru bloku energetycznego. Na rysunkach pokazano podstawowe charakterystyki pracy silników wentylatorów, mające ścisły związek z zaistniałą sytuacją zamiany źródła zasilania energią elektryczną w trakcie ich pracy. Omówienie zdarzenia ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie mogą się pojawić w sytuacji zakłóceń w pracy tego typu urządzeń i przedstawienie koniecznych działań zapobiegawczych.
Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, silnik asynchroniczny, praca na wspólny wał

Krystian Leonard Chrzan
Izolatory kołpakowe
Przedstawiono rozwój i konstrukcję izolatorów kołpakowych, ich właściwości i podstawowe typy izolatorów porcelanowych stosowanych w Polsce w XX wieku. Wyjaśniono powody wstrzymania produkcji i stosowania izolatorów kołpakowych porcelanowych. Opisano przykładowy typ izolatora kołpakowego szklanego, stosowanego obecnie w nowych i modernizowanych liniach 400 kV.
Słowa kluczowe: izolatory kołpakowe porcelanowe i szklane, produkcja, zastosowanie

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close