30-lecie obchodów Dnia Energetyka (14 sierpnia) i 30-lecie wydawania Biuletynu „Nazaret”

Przypominamy historię ustanowienia święta – Dnia Energetyka – aby podtrzymując tę tradycję w następnych latach świętowanie przynosiło naszej wspólnocie zawodowej powody do dumy. Jednocześnie jako Katolickie Stowarzyszenie Energetyków pragniemy swoją działalnością ubogacać i poszerzać rozumienie znaczenia ludzkiej pracy opierając się na katolickiej nauce społecznej, m.in. przez znajomość encykliki Laborem exercens (O pracy ludzkiej) papieża Jana Pawła II, ogłoszonej 14 września 1981, w 90. rocznicę wydania encykliki Rerum ­novarum Leona XIII.

W początkach Duszpasterskiej Wspólnoty Energetyków, Elektryków i Elektroników, środowisko zawodowe energetyków skupione w latach 1980/81 wokół NSZZ „Solidarność” podjęło w różnych częściach kraju lokalne inicjatywy o charakterze religijnym, skupiające energetyków wokół idei lokalnych obchodów święta patronalnego energetyków, m.in.: Gdańsk, Warszawa (św. Łucja), Kraków (bł. brat Albert Chmielowski), Elektrownia Rybnik (św. o. Maksymilian Maria Kolbe), Częstochowa (św. Augustyn). Do 1992 roku energetycy obchodzili swoje święto najczęściej w pierwszą niedzielę września.

Energetycy w sposób świadomy i odpowiedzialny podjęli trud ewangelizacji swojego środowiska zawodowego. Głównym nurtem tej działalności stały się pielgrzymki na Jasną Górę, które były ukoronowaniem całorocznej pracy formacyjnej i ewangelizacyjnej. Od samego początku zastanawiano się nad patronem naszego duszpasterstwa. O św. Maksymilianie mówiono już w Rybniku na początku lat osiemdziesiątych. Myśl ta dojrzewała przez lata, aż wreszcie podjęto starania, by św. Maksymilian (1971 r. beatyfikowany, 1982 r. kanonizowany) stał się oficjalnym patronem tej grupy zawodowej.
W czasie V Pielgrzymki w 1990 r. zebrani w Auli Papieskiej energetycy wystąpili do Prymasa Polski o zgodę na obranie św. Maksymiliana Marii Kolbego patronem energetyków i do Premiera Rządu o uchwalenie dnia 14 sierpnia świętem patronalnym energetyków, obchodzonym dziś jako Dzień Energetyka.

Oto treść niektórych telegramów i listów do władz państwowych i Episkopatu Polski o uznanie św. Maksymiliana naszym patronem.

Do premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego:Przedstawiciele załóg zakładów branży energetycznej zebrani na Jasnej Górze w dniach 17-18 sierpnia 1991 r. podczas VI Pielgrzymki Energetyków, Elektryków i Elektroników Polskich w roku IV Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny i obchodów 50. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego z radością popieramy uchwały: Krajowej Sekcji Energetyków i Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność” w sprawie zmiany terminów obchodów Dnia Energetyka na dzień 14 sierpnia, w którym energetycy obchodzą święto patronalne”.

Do Prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa:Energetycy zgromadzeni na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Energetyków, Elektryków i Elektroników na Jasną Górę zwracają się do Waszej Eminencji z prośbą o:

  • uznanie świętego Maksymiliana, wiernego Rycerza Niepokalanej, z wpisaniem do akt kościelnych, jako patrona Duszpasterskich Wspólnot Zawodowych Energetyków;
  • powołanie Krajowego Duszpasterza Energetyków (z siedzibą w Częstochowie);
  • wyznaczenie osoby Krajowego Duszpasterza Wspólnoty Energetyków, tu prosiliśmy o osobę ks. dr. Mariana Dudy, który od czterech lat prowadził Duszpasterską Wspólnotę Energetyków „Nazaret” w Częstochowie;
  • jako energetycy pragniemy obchodzić nasze święto patronalne 14 sierpnia, tj. w dniu liturgicznego wspomnienia św. Maksymiliana, w wigilię Święta Wniebowzięcia NMP.

Jednocześnie dziękujemy Waszej Eminencji za dotychczasową troskę o ruch duszpasterskich wspólnot zawodowych”.

W czasie VI Pielgrzymki powołana została Rada Programowa do organizacji kolejnych pielgrzymek. W skład Rady weszli organizatorzy z różnych ośrodków kraju. Rada Programowa na następnym spotkaniu 18-19 maja 1992 roku ustaliła dwudniowy program uroczystości, który jest utrzymany do dzisiaj. Jesienią tego samego roku w Domu Rekolekcyjnym św. Puszcza w Olsztynie k. Częstochowy powołana została Krajowa Rada Duszpasterskiej Wspólnoty Zawodowej Energetyków Elektryków i Elektroników z siedzibą w Częstochowie. Wybrano siedmioosobową Diakonię i trzyosobową Komisję Rewizyjną. W dniach 2-3 grudnia 1992 roku Diakonia została przyjęta przez Przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa zawodowego ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego, metropolitę gdańskiego i zaprezentowała dorobek naszego Duszpasterstwa.

Wszystkie starania naszej wspólnoty doprowadziły do uznania św. Maksymiliana patronem polskich Energetyków, Elektryków i Elektroników oraz zakończyły się wpisem w 1993 roku do podpisanego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników Przemysłu Energetycznego: „Dzień 14 sierpnia jest Dniem Energetyków – branżowym świętem energetyków. Jest to dzień wolny od pracy” (rozdział II, art. 6 PUZP). Zapis ten wprowadzony został również do Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy i uzupełniony o zapis, że jest to święto branżowe energetyków, przypadające w dniu święta patrona energetyków Świętego Maksymiliana. Dla uczczenia naszego patrona Św. Maksymiliana w 2000 jubileuszowym roku energetycy rozmieścili w swoich zakładach ponad dwieście tablic z wizerunkiem św. Maksymiliana, pod którymi w dniu 14 sierpnia energetycy oddają hołd swojemu Patronowi. Energetycy świętują Dzień Energetyka uczestnicząc 14 sierpnia we mszy świętej w Niepokalanowie, jak również odwiedzają Oświęcim, miejsce śmierci św. Maksymiliana.

 

Jacek Krawczyński
redaktor naczelny Biuletynu „Nazaret”

 

Więcej w numerze 8/2023 Energetyki.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close