Nowości PWN – Bezpieczeństwo radiologiczne

Wydawnictwo Naukowe PWN ma ogromną przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą propozycję literatury naukowej dotyczącej najgorętszego chyba ostatnio w przestrzeni publicznej tematu – ENERGETYKI JĄDROWEJ.

To już kolejna propozycja z tego zakresu w bieżącym roku, gdyż całkiem niedawno ukazały się dwie ważne pozycje na polskim rynku:

  • poświęconą reaktorom konwencjonalnym
  • poświęconą technologiom modułowym (HTGR i SMR)

Teraz zaś Autor książki zatytułowanej BEZPIECZEŃSTWO RADIOLOGICZNE, dr inż. Krzysztof Król, przedstawia Państwu publikację, którą można traktować jako kompendium podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa radiologicznego.

 

 

W książce niniejszej Czytelnik będzie mógł m.in. poznać następujące zagadnienia:

  • podstawowe zagadnienia z fizyki atomowej i jądrowej,
  • podstawowe zasady bezpieczeństwa radiologicznego, w tym bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej oraz kultury bezpieczeństwa,
  • przyczyny zdarzeń radiacyjnych i działania ratownicze,
  • postępowanie z odpadami,
  • urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące oraz reaktory jądrowe I, II, III oraz III+ i IV generacji,
  • bogate studia przypadków – katastrofy radiologiczne.

Cytując wybrany fragment Recenzji książki, wykonanej przez prof. Wacława Gudowskiego, przedstawiciela Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz Kungliga Tekniska Högskolan:
W 7 rozdziałach opisane są podstawowe aspekty bezpieczeństwa radiologicznego, przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące bezpieczeństwo jądrowe oraz opisane są główne źródła potencjalnych zagrożeń radiologicznych, czyli urządzenia generujące substancje radioaktywne. Takie podejście sprawia, że książka daje całościowy obraz wszystkich podstawowych aspektów bezpieczeństwa radiologicznego.
Na szczególne uznanie zasługują rozdziały „Wykładnia bezpieczeństwa radiologicznego”, „Zdarzenia radiacyjne” i rozdział „przewodnik” -„Prowadzenie działalności związanej z wykorzystywaniem promieniowania jonizującego” – bardzo potrzebny dla rozwijającego się w Polsce sektora energetyki jądrowej.
Bardzo ważnym tematem jasno przedstawionym w tej książce są biologiczne skutki promieniowania jonizującego i dwie najważniejsze hipotezy w ocenie skutków biologicznych: hipoteza liniowa i hipoteza hormezy. Autor nie promuje żadnej z tych hipotez pozostawiając to inteligentnemu czytelnikowi.”

 

Publikacja BEZPIECZEŃSTWO RADIOLOGICZNE przeznaczona jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców – od studentów reaktywowanych obecnie na wielu polskich uczelniach kierunków studiów „energetyka jądrowa”, przez studentów studiów podyplomowych, ale też inżynierów i specjalistów zajmujących się wdrażaniem technologii jądrowych w Polsce oraz ich bezpieczeństwem, ale również wszystkich zainteresowanych tą nowoczesną dziedziną wiedzy.

 

 

“Z przyjemnością i zainteresowaniem przeczytałem manuskrypt książki p. dr Krzysztofa Króla „Bezpieczeństwo radiologiczne”. Książka napisana jest przez autora posiadającego szeroką wiedzę w tematach związanych z radioaktywnością, począwszy od fizyki promieniotwórczości, zasad i przepisów regulujących bezpieczeństwo radiologiczne i kończąc na znajomości technologii jądrowych, tych podstawowych opartych na technologii chłodzenia wodą jak i reaktorów czwartej generacji, które są bezsprzecznie niedaleką przyszłością energetyki jądrowej. (…) Na szczególne uznanie zasługują rozdziały „Wykładnia bezpieczeństwa radiologicznego”, „Zdarzenia radiacyjne” i rozdział „przewodnik” – „Prowadzenie działalności związanej z wykorzystywaniem promieniowania jonizującego” – bardzo potrzebny dla rozwijającego się w Polsce sektora energetyki jądrowej. Bardzo ważnym tematem jasno przedstawionym w tej książce są biologiczne skutki promieniowania jonizującego i dwie najważniejsze hipotezy w ocenie skutków biologicznych: hipoteza liniowa i hipoteza hormezy. Autor nie promuje żadnej z tych hipotez, pozostawiając to inteligentnemu czytelnikowi. Innymi bardzo ważnymi tematami poruszonym w tej książce – a dość rzadko obecnymi na rynku wydawniczym – są: „Bezpieczeństwo IT” czyli „Cyberbezpieczeństwo”, „Kultura bezpieczeństwa” i szczególnie wyróżniona i ważna „Kultura bezpieczeństwa komputerowego”. (…) Rozdział „Działania ratownicze” może wręcz służyć za instrukcję i materiał szkoleniowy dla służb ratowniczych i dla administracji zarówno państwowej jak i samorządowej. (…) Zakres i poziom pracy oceniam jako bardzo dobry, książka jest napisana w atrakcyjny dla czytelnika sposób i czyta się ją z przyjemnością. To ważna cecha z myślą o potencjalnych czytelnikach. Krąg odbiorców będzie szeroki i rosnący: od studentów reaktywowanych obecnie na wielu polskich politechnikach kierunków studiów „energetyka jądrowa”, przez studentów studiów podyplomowych, przykładowo nie szukając daleko: na Politechnice Warszawskiej, Gdańskiej, Śląskiej, Poznańskiej czy na SGH w Warszawie. Kolejnym kręgiem odbiorców będą firmy wdrażające w Polsce energetykę jądrową, tę dużą i tę małą, czyli SMR-y. Jak wspomniane powyżej książka może służyć za instrukcję i materiał szkoleniowy dla służb ratowniczych i dla administracji zarówno państwowej jak i samorządowej. Egzemplarze tej książki powinny znaleźć się w bibliotece Sejmu tak, aby posłowie decydujący o sprawach związanych z bezpieczeństwem radiologicznym i z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce mieli możliwość zapoznania się z aktualną wiedzą w tej tematyce, pozbawioną autoreklamy i lobbingu. Wiedzy opartej na nauce i faktach! Książkę tę należy także gorąco polecić władzom i mieszkańcom gmin i okolic, gdzie planuje się budowę jądrowych bloków energetycznych.”

prof. Wacław Gudowski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Kungliga Tekniska Högskolan


Przeczytaj! Przedpremierowy fragment książki

Więcej na: Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia internetowa

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close