V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” – podsumowanie

W dniach 12-13 października 2020 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbyła się V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” organizowana przez Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. Tegoroczną debatę na temat sektora energetycznego zdominowała problematyka technologii wodorowych.

 

 

Zasadniczym celem wydarzenia (podobnie jak w minionych latach) było wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii.

Utworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów niewątpliwie przyczyniło się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy. W dwóch dniach Konferencji czynny udział wzięło 119 prelegentów (58 stacjonarnie oraz 61 w formule online), w tym m.in.:

 • Ireneusz Zyska – Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu
  Odnawialnych Źródeł Energii;
 • Zbigniew Gryglas – Wiceminister Aktywów Państwowych, Pełnomocnik MAP ds. Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej;
 • Igor Wasilewski – Prezes Zarządu PERN S.A.;
 • Monika Morawiecka – Prezes Zarządu PGE Baltica Sp. z o.o.;
 • Dawid Cycoń – Prezes ML System S.A.;
 • Piotr Woźniak – Prezes PGNiG S.A. w latach 2016 – 2020;
 • Józef Węgrecki – Członek Zarządu ds. Operacyjnych – PKN ORLEN S.A.;
 • Leszek Jesień – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.;
 • Sławomir Sieradzki – Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu w GAZ-SYSTEM S.A.;
 • Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki – PKN ORLEN S.A.;
 • Bartosz Sokoliński – Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i technologii, Agencja Rozwoju Przemysłu
 • dr hab. inż. Jarosław Sęp – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.

Jak co roku, w ramach Konferencji zostały przyznane Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne – za pełnienie funkcji prezydenta szczytu klimatycznego ONZ (COP24) dla ministra klimatu i środowiska dra Michała Kurtyki, a także – za zaangażowanie w politykę dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski dla Piotra Woźniaka (prezesa PGNiG S.A. w latach 2016-2020). Po uroczystym wręczeniu statuetek odbyły się wystąpienia laureatów nagrody. W imieniu ministra Kurtyki wyróżnienie odebrał wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska. Swoje wystąpienie rozpoczął od stwierdzenia, że „polski sektor energetyczny czekają duże zmiany; coraz większą wagę przykładamy do racjonalnego i zrównoważonego wykorzystywania zasobów i surowców energetycznych, a prowadzona przez Unię Europejską polityka klimatyczna zakłada zwiększenie wolumenu energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii”.

W pierwszym dniu Konferencji (12 października 2020 r.) odbyło się 7 paneli plenarnych z udziałem 21 prelegentów w formie stacjonarnej oraz 27 prelegentów w formie zdalnej. Sesje plenarne oglądało łącznie 16 149 internautów (2013 na kanale YouTube, 590 na platformie Twitter i 13 500 na platformie Facebook). Prelegenci podjęli tematy z zakresu zastosowań wodoru w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego wobec transformacji tego sektora oraz występujących w nim zagrożeń, morskiej energetyki wiatrowej, a także innowacji w sektorze energii, w tym wykorzystania sztucznej inteligencji. Równolegle do paneli plenarnych, w sesjach popołudniowych przeprowadzono dyskusje na temat istniejących zagrożeń dotykających dział energetyczny, na który składają się systemy zaopatrzenia
w energię, surowce i paliwa. Zagrożenia te były rozpatrywane w aspekcie działań o charakterze sabotażowym, terrorystycznym oraz informacyjnym.

Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz podkreślał, że „dyskusja plenarna i w ramach paneli dotykała wielu różnych tematów. Przyjęto założenie, że o ile w pierwszym dniu konferencji mówiono o pewnych strategiach, rozwiązaniach długofalowych, pewnych projektach, o tyle w drugim dniu konferencji w ramach paneli starano się pogłębiać wybrane zagadnienia, skupić się na konkretach”.

Drugiego dnia, w 13 panelach tematycznych udział wzięło 37 uczestników w formule tradycyjnej oraz 34 online. W trakcie obrad poruszano zagadnienia dotyczące strategicznych surowców energetycznych, elektromobilności, geopolityki dostaw gazu ziemnego, wodoru jako paliwa przyszłości, przemysłu 4.0 w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego, odnawialnych źródeł energii czy efektywności energetycznej. Dyskusje prowadzone były także na temat dywersyfikacji zarówno źródeł, jak i kierunków dostaw oraz idącej za tym konieczności rozbudowy infrastruktury. W tym ujęciu debacie poddano bezpieczeństwo dostaw surowców, w szczególności gazu ziemnego, do państw Trójmorza. Pytania, na które uczestnicy debat starali się znaleźć odpowiedzi, dotyczyły zagadnień rozbudowy infrastruktury energetycznej i jej wpływu na wzmocnienie odporności regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz dywersyfikowania kierunków dostaw gazu w dobie transformacji energetycznej. Dyskusje panelowe w drugim dniu Konferencji oglądało łącznie 7455 internautów (1828 na kanale YouTube, 27 na platformie Twitter i 5600 na platformie Facebook).

Komandor por. dr Rafał Miętkiewicz (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) silnie akcentował, że „jesteśmy praktycznie w przededniu ogromnych inwestycji. Sama morska energetyka wiatrowa to od 120 do 130 miliardów złotych, poza tym realizowane są ogromne projekty strukturalne. Mam tu na myśli Baltic Pipe, rozbudowujemy terminal LNG w Świnoujściu, który ma uzyskać zdolności gazyfikacyjne od 5 do nawet 7,5 a nawet do 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie”.

Źródła pochodzenia węglowodorów – pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a transformacją

Tematem otwierającym dyskusję podczas V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” odbywającej się w dniach 12–13 października 2020 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza był panel dotyczący źródeł pochodzenia węglowodorów.

Prelegentami prezentującymi swoje opinie oraz wnioski byli: Igor Wasilewski – Prezes Zarządu PERN S.A., prof. Leszek Jesień – Dyrektor PSE S.A., Piotr Woźniak – Prezes PGNiG w latach 2016–2020 oraz Sławomir Sieradzki – Dyrektor OGP GAZ–SYSTEM S.A.. Panel moderował Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Dyskusję rozpoczął Piotr Woźniak, odpowiadając na pytanie dotyczące perspektyw dla branży wydobywczej oraz jak Polska i polski sektor węglowodorów może się zmienić wobec europejskiego zielonego ładu (EGD). Powiedział, że należy opracować program dostosowania sektora do nowych wymagań. Zaznaczył równocześnie, że jest to wyjątkowa sytuacja ponieważ do tej pory zmiany dyktował rynek, natomiast w tym przypadku zmiana ma charakter polityczny.

Prezes PERN Igor Wasilewski przedstawił perspektywy zarządzanej spółki w obliczu wprowadzania wcześniej wspomnianego EGD. Wypowiedział się również nt. przedsięwzięcia dotyczącego budowania ropociągów na pomorzu oraz terminala naftowego w Gdańsku ­– to jest nasz pomysł na hub naftowy na wybrzeżu w Gdańsku – powiedział. Pomimo faktu, iż projekt ten nie może liczyć na dotacje z Unii Europejskiej to ze względu na znaczenie dla bezpieczeństwa oraz dywersyfikacji dostaw ropy naftowej zostanie on zrealizowany.

Trzeba budować i tanio sprzedawać. Jesteśmy pełnoprawnym uczestnikiem elektroenergetyki na dwóch poziomach – powiedział profesor Leszek Jesień z PSE odpowiadając na pytanie odnoszące się do korzystania z energii z importu (co powinniśmy zrobić aby korzystać z własnych źródeł?). Plany wyglądają bardzo racjonalnie – odniósł się również do zamiarów budowy m.in. bloku jądrowego.

Rola GAZ-SYSTEMU jak operatora to jest faktycznie budowa „autostrad” do transportu gazu ziemnego po terytorium całego kraju – powiedział Sławomir Sieradzki, Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu OPG odnosząc się do roli i zadań spółki w procesie transformacji energetycznej. Dodał, iż kluczowa jest współpraca pomiędzy spółkami m.in. PSE.

Morska Energetyka Wiatrowa

Jednym z tematów podnoszonym w czasie tegorocznej edycji Konferencji była morska energetyka wiatrowa w ujęciu możliwości rozwoju polskiego łańcucha dostaw, innowacyjności oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem funkcjonowania instalacji offshore. Minister Gryglas zwrócił uwagę, iż w związku z trwającym boomem, zachodzi potrzeba zweryfikowania przez Polskę w górę wstępnych założeń co do 11 GW mocy planowanych do osiągnięcia do roku 2040. Prezes Monika Morawiecka mówiła o roli lidera do jakiej aspiruje w obszarze morskiej energetyki wiatrowej PGE Baltika. O konkurencji i potencjale PKN Orlen w zakresie pozyskania energii z wiatru mówił także dyrektor wykonawczy ds. energetyki PKN Orlen Jarosław Dybowski. Wskazał on na cel polegający na osiągnięciu neutralności emisyjnej przez firmę w perspektywie roku 2050. W czasie panelu zwrócono uwagę na liczne kwestie związane z potrzebą szerokiego i interdyscyplinarnego podejścia do problematyki rozwoju morskich farm wiatrowych oraz wyzwaniach jakie stoją przed polskimi podmiotami w ramach budowania polskiego łańcucha dostaw. Uwagę poświęcono także kwestiom budowania kompetencji narodowych w omawianym obszarze i perspektywach jego wykorzystania w najbliższych latach. Panel moderował kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza).

Wodór jako paliwo przyszłości głównym tematem V Konferencji

Niezwykle interesującym punktem wydarzenia okazała się debata  dotycząca wodoru jako paliwa przyszłości, w trakcie której swoje przewidywania, wnioski oraz opinie przedstawili: Ireneusz Zyska (MKiŚ), Józef Węgrecki (PKN ORLEN), dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn (Instytut Energetyki), Dawid Cycoń (ML System), Tomoho Umeda (KIG), Rafał Kwiatkowski (PSG) oraz prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp (PRz). Prelegenci jednogłośnie stwierdzili, że wodór to przyszłość sektora energii i należy jak najszybciej zaangażować się
w projekty mające na celu rozwijanie technologii wodorowych.

Józef Węgrecki przedstawił rolę jaką w rozwoju technologii wodorowych odgrywać będzie PKN ORLEN. Jesteśmy na pewno największą spółką multienergetyczną w kraju, więc musimy mieć tutaj rolę wiodącą. W jakim kierunku idziemy? Oczywiście: offshore, OZE – rozwój tego kierunku jest niezbędny, aby móc mieć zielony wodór – powiedział. W kontekście transportu ORLEN w pierwszej kolejności planuje zaspokoić potrzeby transportu zbiorowego. Nie jest problemem produkcja wodoru. Problemem jest to żeby stworzyć łańcuch wartości – wyjaśnia w kontekście rozwijania technologii.

W ocenie dra hab. inż. Jakuba Kupeckiego, prof. IEn, Polska może szukać przewag konkurencyjnych w zakresie technologii wodorowych przede wszystkim w rozwiązaniach niekonwencjonalnych, dotyczących wytwarzania i przetwarzania zielonego wodoru w skali małej lub mikro. Zaznaczył przy tym również, że polskie zespoły opracowały już pewne technologicznie rozwiązania w tym zakresie.

Dawid Cycoń prezes ML System wyjaśnił, iż zielony wodór to przyszłość m.in. ze względu na podatek od śladu węglowego, który będzie determinował nowe, bardziej ekologiczne rozwiązania. Zaznaczył także, że firma ML System może mieć znaczący wpływ na rozwój technologii wodorowych w Polsce, ze względu na zakres badań oraz wprowadzanych na rynek technologii fotowoltaicznych.

Uczelnia jako instytucja funkcjonująca w określonym miejscu i otoczeniu ma dwa podstawowe zadania. Po pierwsze prowadzenie kształcenia. Po drugie realizację badań naukowych, także takich badań naukowych, które mają potencjał komercjalizacyjny – powiedział prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp wyjaśniając rolę Politechniki Rzeszowskiej w procesie tworzenia gospodarki wodorowej. Istotną konkluzją Rektora PRz było również stwierdzenie, że biznes oraz uczelnie powinny działać w synergii i współpracować na różnych płaszczyznach, dzięki czemu będą mogły realizować wspólne cele.

Tomoho Umeda – Przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej zgodził się z wypowiedzią profesora Kupeckiego, równocześnie uzupełniając, że głównym nośnikiem dla rozwoju gospodarki wodorowej mogą być samorządy, tudzież zakłady produkcyjne średniej wielkości, a tym samym mały i średni biznes, który ma szansę być na poziomie lokalnym dostawcą dla tego typu rozwiązań. Do kwestii regulacji prawnych w zakresie wodoru odniósł się w następujący sposób: prawo musi pozostać elastyczne na to, że zmiany będą następować. Jako element, w którym Polska może skutecznie rywalizować z innymi międzynarodowymi konkurentami, wyznaczył wysokosprawną kogenerację.

Wiceminister Ireneusz Zyska podsumowując panel podkreślił, że Polska obecnie jest trzecim w UE i piątym na świecie producentem wodoru. Istotnym było również stwierdzenie,
że wodór może stać się polską specjalnością m.in. ze względu na znaczący potencjał informatyczny oraz doświadczenia polskich przedsiębiorstw. Ważnym elementem rozwijania gospodarki wodorowej będą również odpowiednie uwarunkowania legislacyjne, które muszą zostać wprowadzone wraz z rozwojem technologii. Prawo musi być: stabilne, regulujące rynek, stwarzające parametry bezpieczeństwa; definiować czym jest wodór jako paliwo, jako nośnik energii –  żeby odpowiadało na wyzwania rynku, które dzisiaj być może nie zostały jeszcze zdefiniowane – odpowiadał na pytanie dotyczące ustawy o prawo wodorowe, którego – jak zaznaczył – gospodarzem jest ministerstwo.

Prelegenci po przeprowadzeniu dyskusji przedstawili konkluzje wśród których dominowały stwierdzenia:

 • elementem mającym znaczący wpływ na rozwój technologii wodorowych będą instalacje w skali małej oraz mikro;
 • polska polityka wodorowa powinna być rozbudowywana i oparta o polską myśl technologiczną;
 • przemysł wodorowy powinien ściśle współpracować i wykorzystywać potencjał polskiej nauki;
 • należy rozwijać wielkoskalowe systemy OZE w celu uzyskania zielonego wodoru.

Panel moderował dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza).

Surowcowa dogrywka: Czy poprzez rozbudowę infrastruktury energetycznej wzmacnia się odporność regionu Europy Środkowo-Wschodniej?

W trakcie V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” na jednym z paneli miała miejsce dyskusja na temat tego, czy rozbudowa infrastruktury energetycznej wzmacnia odporność Europy Środkowo-Wschodniej. W tej kwestii wypowiedzieli się: dr Anna Mikulska (Baker Institute for Public Policy), Agata Łoskot–Strachota (Ośrodek Studiów Wschodnich), Dominik Jankowski (Kierownik Wydziału Politycznego – Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO), prof. Jakub Godzimirski (Norwegian Institute of International Affairs), Dr Marcin Sienkiewicz (Wicedyrektor Biura Strategii i Projektów ds. Gazu Towarowej Giełdy Energii) i Sławomir Sieradzki (Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu OGP GAZ-SYSTEM S.A.).

Dyskusję rozpoczął moderator – Wojciech Jakóbik (redaktor naczelny BiznesAlert), który określił, że „surowcowa dogrywka” jest rywalizacją podmiotów publicznych i prywatnych w celu dostaw surowców do Europy Środkowo-Wschodniej. Dodał, że wiążą się z tym dylematy związane z kierunkiem importu surowców, czy to byłby import równoleżnikowy czy południkowy.

Głos zabrała dr Anna Mikulska. Stwierdziła, że ceny gazu są obecnie rekordowo niskie. Związane jest to z dużą podażą gazu LNG, zwłaszcza z nowych ośrodków wydobywczych. Natomiast popyt na gaz obecnie jest niski, lecz ma tendencję wzrostową, co oznacza, że należy spodziewać się wzrostu cen gazu ziemnego. Niskie zapotrzebowanie jest efektem epidemii COVID-19. Odpowiadając na pytanie moderatora, jak projekty polityczne USA wpłyną na potencjał dostaw LNG do krajów Trójmorza, dr Mikulska stwierdziła, że Polska ma do odegrania znaczącą rolę w imporcie LNG, gdyż ma zakontraktowane dostawy gazu. Natomiast USA nieprzychylnie patrzą na projekt Nord Stream 2, nakładając sankcje. Postępowanie Stanów Zjednoczonych ma sens ekonomiczny i polityczny. Z kolei Rosja po upadku ZSRR stara się utrzymać wpływy w regionie poprzez dostawy surowców energetycznych. Prelegentka podkreśliła, że kontrakty na dostawy są bardzo elastyczne, dzięki czemu gaz nawet nie musi być sprowadzany do Polski, a może być odsprzedany dalej, dzięki czemu można na nim zarabiać w nowej rzeczywistości ekonomicznej.

Następnie Agata Łoskot-Strachota rozpoczęła swój referat od stwierdzenia, że obecnie na rynku gazu widać duże zmiany, które są spowodowane także przez rozbudowę infrastruktury gazowej przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej, umożliwiające dywersyfikację dostaw. Natomiast powstają projekty, które omijają wspomniany region, przez co traci on znaczenie tranzytowe. Równocześnie następuje zmiana zasad panujących na rynku gazu: dużo kontraktów wygasło, a nowe są zawierane na bardziej elastycznych warunkach, które zawierają implementacje unijnych zasad obrotu gazem. Dzięki tym zmianom osiągnięto wzrost przejrzystości reguł oraz konkurencyjności, ale również wzrost nieprzewidywalności rynku.

Dr Marcin Sienkiewicz powiedział, że oprócz Polski i Ukrainy, szansę na budowę hubu gazowego ma również Rumunia. Swoją rolę w budowie hubu ma też Towarowa Giełda Energii w zakresie prac koncepcyjnych na temat organizacji obrotu w celu określenia modelu funkcjonowania centrum dystrybucyjnego gazu. TGE aktywnie działa również w sferze biznesowej dotyczącej tego projektu. Firma również współdziała z Gaz-Systemem w ramach prac nad hubem gazowym.

Dominik Jankowski zabrał głos na temat zagrożeń dla budowy infrastruktury energetycznej. Jako przykłady podał działania Rosji w tej materii, wykup infrastruktury energetycznej przez Chiny oraz ataki terrorystyczne. NATO, patrząc na bezpieczeństwo energetyczne, widzi je w czterech elementach:

 • bezpieczeństwo dostaw dla sił zbrojnych,
 • efektywność energetyczna sił zbrojnych,
 • odporność,
 • infrastruktura sojusznicza.

Z kolei prof. Jakub Godzimirski rozpoczął od przytoczenia czterech aspektów dekarbonizacji:

 • zmiana uregulowań regulacyjnych – presja Unii Europejskiej na ograniczenie śladu węglowego,
 • ekonomiczny – tańsza energia może być produkowana ze źródeł odnawialnych, niż ze źródeł konwencjonalnych, wpływ na cenę energii ma handel uprawnieniami CO2,
 • rewolucja technologiczna – coraz bardziej rozwijająca się technologia pozwala na wykorzystywanie wodoru w energetyce, czy uda się opracować nowe możliwości magazynowania energii,
 • dostępność zasobów energetycznych.

Następnie Sławomir Sieradzki stwierdził, że kluczowym dla rynku gazu rokiem będzie 2022. Wówczas ukończone zostaną gazociągi Baltic Pipe, Polska – Litwa, Polska – Słowacja. Jednocześnie w tym roku zakończy się izolacja energetyczna państw bałtyckich. Natomiast gazociąg Polska – Słowacja połączy dwa rynki, które działały obok siebie, lecz nie były ze sobą w żaden sposób połączone. Inwestycje łączą się z tym, że zapotrzebowanie na gaz będzie wzrastać.

Moderator zapytał, czy Nord Stream II zagraża w jakiś sposób omawianym projektom infrastrukturalnym. Na pytanie odpowiedziała Agata Łoskot-Strachota. Stwierdziła, że obawy wywołuje niemiecko-rosyjska współpraca w zakresie energetyki. Ominięcie Europy Środkowo-Wschodniej gazociągiem Nord Stream II może powodować, że cena gazu dla państw w niej położonych będzie wyższa przez mniejsze znaczenie tranzytowe.

Dr Mikulska podkreśliła, że ważne jest, by kontynuować politykę dywersyfikacji źródeł dostaw. Ważne jest określenie, czemu będzie służył hub gazowy, czy będzie jedynie centrum dystrybucji, czy również na nim będą określane ceny. Przekonywała, że na rynek gazu należy wprowadzić elementy zrównoważonej liberalizacji. Wówczas, stosując politykę „otwartych drzwi” można sprowadzać gaz ziemny z dowolnego źródła na jak najkorzystniejszych warunkach. Dlatego ważne jest rozwijanie infrastruktury energetycznej.

W podsumowaniu, Wojciech Jakóbik podkreślił, że historia gazu ziemnego trwa nadal oraz wiąże się z szeregiem wyzwań. Pomimo zmian, uczestnicy tego rynku starają się dalej rozwijać technologie, dzięki czemu są do nich przygotowani.

Bezpieczeństwo uczestników priorytetem organizatorów

Monitorując na bieżąco wytyczne przeciwepidemiczne, dotyczące wirusa
SARS-CoV-2, organizatorzy Konferencji dołożyli wszelkich starań, aby wydarzenie priorytetowo traktowało bezpieczeństwo uczestników. Specjalistyczną ochronę sanitarno-epidemiologiczną podczas Konferencji, w formie stacjonarnej, zapewniła firma DFE Security. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa zastosowano m.in. następujące rozwiązania: bezdotykowy czytnik pomiaru temperatury, zautomatyzowanie rejestracji uczestników przy użyciu identyfikatorów wykorzystujących kody QR, ozonowanie przekazywanych dokumentów dzięki urządzeniu, które zapewnione zostało przez PGE Dystrybucja S.A., dezynfekcję sal oraz powierzchni części wspólnych w cyklu jednogodzinnym, cyrkulację powietrza dzięki systemowi wentylacji nawiewno-wywiewnej auli, obowiązkowe noszenie maseczek oraz rękawiczek jednorazowych, dezynfekcję dłoni dzięki licznym stanowiskom dezynfekcyjnym i żelom sponsorowanym przez firmę ML System. Istotnym elementem bezpieczeństwa było zastosowanie robota mobilnego z lampami sterylizującymi UV-C firmy ControlTec, który pozwolił na kompleksową dezynfekcję pomieszczeń z bakterii, wirusów oraz innych szkodliwych drobnoustrojów.

 

Materiały pokonferencyjne

Organizatorzy Konferencji serdecznie zachęcają do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, w tym retransmisjami wszystkich paneli plenarnych i tematycznych:

Materiał przedkonferencyjny:

II etap Konkursu na najlepszy Poster Naukowy

https://www.youtube.com/watch?v=hcUYtrVw-V0

I Dzień Konferencji (12.10.2020 r.):

Otwarcie Konferencji i wręczenie Nagród im. I. Łukasiewicza

https://www.youtube.com/watch?v=gzhQ1Yp-fBM

Panel plenarny I – Źródła pochodzenia węglowodorów pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a transformacją

https://www.youtube.com/watch?v=cvzttHoO61g

Panel plenarny II – Wyzwania i perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej – polski łańcuch dostaw – wzmacnianie innowacyjności – bezpieczeństwo funkcjonowania

https://www.youtube.com/watch?v=K96jXAhrBPg

Panel IIIA – Wodór paliwo przyszłości

https://www.youtube.com/watch?v=nllVj52Bl60

Panel IIIA – Surowcowa dogrywka: Czy poprzez rozbudowę infrastruktury energetycznej wzmacnia się odporność regionu Europy Środkowo-Wschodniej?

https://www.youtube.com/watch?v=p0VeniYfzBQ

Panel IIIB – Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych

https://www.youtube.com/watch?v=x9pdNGzieFY

Panel IVA – Źródła innowacyjności: wyzwania i działania: elektromobilność – fotowoltaika – sztuczna inteligencja

https://www.youtube.com/watch?v=5A4OgWLcR60

Panel IVB – Zagrożenia informacyjne i narracyjne w sektorze energetycznym

https://www.youtube.com/watch?v=w-1iUIjOeDQ

Sesja posterowa – wyniki:

https://www.youtube.com/watch?v=MiPMrXyH82E

II Dzień Konferencji (13.10.2020 r.):

Energetyka wobec Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

https://www.youtube.com/watch?v=uckXFtmDblc

Zarządzanie w sektorze energetycznym

https://www.youtube.com/watch?v=7Uj7DC36YqY

Bezpieczeństwo energetyczne w ujęciu międzynarodowym

https://www.youtube.com/watch?v=kvAujJGlnKE

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej na rzecz budowy konkurencyjności gospodarczej

https://www.youtube.com/watch?v=kRh-o_Z8Q-4

Bezpieczeństwo energetyczne państwa

https://www.youtube.com/watch?v=mhTXfpknYCs

Czy Trójmorze jest narzędziem wzmacniania czy osłabiania Unii Europejskiej?

https://www.youtube.com/watch?v=LMeeu_NBLu8

Wojna informacyjna i działania dezinformacja w ramach Trójmorza – studium przypadku

https://www.youtube.com/watch?v=3emBGobKqEU

Gospodarka o obiegu zamkniętym

https://www.youtube.com/watch?v=etmNOKAg0f0

Rynek gazu ziemnego i ropy naftowej

https://www.youtube.com/watch?v=wzrywZ0XCpw

Innowacje i modelowe rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa

https://www.youtube.com/watch?v=EmdpZNmthyA

Ignacy Łukasiewicz – pionier przemysłu naftowego

https://www.youtube.com/watch?v=c1WdqjFUNCA

Polityka energetyczna na świecie wobec zmian świadomościowych i technologicznych

https://www.youtube.com/watch?v=YaJ0cvXuf7o

Wyzwania i szanse dla bezpieczeństwa energetycznego (sesja studencka)

https://www.youtube.com/watch?v=iq8YmkhqZ7g

 

Pozostałe elementy, w tym retransmisje wszystkich paneli plenarnych i tematycznych oraz wywiady z uczestnikami V Konferencji, fotorelacja z wydarzenia, Księga abstraktów wyd. 2 – ISBN: 978-83-946727-9-9, Księga posterów – ISBN: 978-83-958517-0-4, dostępne są na stronie internetowej: www.instytutpe.pl/konferencja2020.

W sesji posterowej, która odbyła się 28 września 2020 r. ze zdalnym udziałem 35 prelegentów i stacjonarnym organizatorów, udział wzięło łącznie 4 329 internautów (4 100 na kanale YouTube, 56 na platformie Twitter i 173 na platformie Facebook).

W pierwszym dniu Konferencji (12 października 2020 r.) odbyło się 7 paneli plenarnych z udziałem 21 prelegentów w formie stacjonarnej oraz 27 prelegentów w formie zdalnej. Sesje plenarne oglądało łącznie 15 762 internautów (1 372 na kanale YouTube, 590 na platformie Twitter i 13 500 na platformie Facebook).

Natomiast drugiego dnia (13 października 2020 r.)  w trakcie 13 równoległych paneli poruszono wiele zagadnień merytorycznych, a dyskusja toczyła się z udziałem 37 uczestników w formule tradycyjnej oraz 34 online. Dyskusje panelowe w drugim dniu Konferencji oglądało łącznie 7 119 internautów (1 495 na kanale YouTube, 24 na platformie Twitter i 5 600 na platformie Facebook).

Post zamieszczony na platformie Facebook.com z odnośnikiem do relacji na żywo z Konferencji dotarł łącznie do 92 896 internautów (14 751 w czasie sesji posterowej, 56 953 w I dniu Konferencji oraz 21 192 w II dniu Konferencji). Na Twitterze post z odnośnikiem do relacji na żywo dotarł do 2 505 internautów.

 

Partnerzy V Konferencji Naukowej

Główni Partnerzy: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., OGP GAZ-SYSTEM S.A., PKN ORLEN S.A., PGNiG S.A., ARP S.A.

Srebrni Partnerzy: Województwo Podkarpackie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, MPWiK Rzeszów, ML-SYSTEM, Polska Spółka Gazownictwa, Towarowa Giełda Energii, PERN

Brązowi Partnerzy: Gas-Trading S.A., Asseco Poland, Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Inżynieria Rzeszów S.A., DFE SECURITY,  ControlTec

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezes Rady Ministrów, Minister Klimatu, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, Parlamentarny Zespół Energii i Klimatu, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Dyrektor Central Europe Energy Partners, Komisja Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Patronat: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close