XXIX Konferencja Naukowo-Techniczna Łukasiewicz-KOMEL „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”

W dniach 22-24 września 2021 r. w Rytrze po raz 29. spotkali się uczestnicy Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”, organizowanej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z Katowic.

Tegoroczna konferencja PEMINE została po raz trzeci objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Patronat nad konferencją po raz kolejny objął Komitet Elektrotechniki PAN. Konferencję zorganizowano przy współpracy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Konferencja PEMINE to jedyna w kraju, bardzo wysoko oceniana przez uczestników konferencja o tematyce maszyn i napędów elektrycznych, mająca charakter aplikacyjny. Oprócz przedstawicieli świata nauki licznie uczestniczą w niej goście z zakładów przemysłowych.

Zagadnieniami dominującymi podczas konferencji były m.in.:

  • elektromobilność: projektowanie, eksploatacja pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym,
  • projektowanie i nowe serie maszyn elektrycznych,
  • silniki z magnesami trwałymi do napędu pojazdów elektrycznych i innych urządzeń transportowych,
  • energoelektroniczne układy zasilania i sterowania maszyn elektrycznych,
  • modernizacja silników i ich dobór do układów napędowych,
  • metody badań, diagnostyka i nowoczesna aparatura badawcza,
  • odnawialne źródła energii i transport przyjazny środowisku.

Inaugurując obrady dyrektor Łukasiewicz-KOMEL, prof. Jakub Bernatt omówił program oraz cel konferencji. Następnie dr inż. Stanisław Gawron zaprezentował najważniejsze osiągnięcia Instytutu w ostatnim okresie oraz plany na przyszłość.

W ramach konferencji odbyły się 4 sesje plenarne oraz sesja dialogowa.

Ogółem zaprezentowano 51 referatów: 26 na sesjach plenarnych, pozostałe na sesji dialogowej.

Zgodnie z wieloletnią tradycją odrębną sesją była sesja dotycząca elektromobilności, na której prym wiodły zagadnienia związane z projektowaniem, eksploatacją pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym.

W trakcie konferencji premierę miały dwie monografie przygotowane na cześć wieloletnich, zasłużonych pracowników Łukasiewicz-KOMEL – Panów: Macieja Bernatta oraz Tadeusza Glinki.

Podczas wystawy pojazdów elektrycznych zaprezentowano pierwszy polski zeroemisyjny autobus elektryczny, do którego napęd zaprojektowano w Łukasiewicz-KOMEL, a także nowe pojazdy elektryczne firm FSO z Kutna oraz Melex.

Referaty prezentowane na konferencji wydane zostały w kwartalniku „Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe”. Podczas konferencji 11 firm z branży maszyn i napędów elektrycznych zaprezentowało nowe technologie, wyroby i usługi, zarówno w formie prezentacji reklamowych, jak i na stoiskach firmowych.

Na stoisku Łukasiewicz-KOMEL zaprezentowano szereg nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie napędów elektrycznych, w tym dedykowanych specjalnie na potrzeby obronności kraju.

W konferencji uczestniczyło blisko 130 osób z 64 firm i instytucji, w tym 7 instytutów reprezentujących Sieć Badawczą Łukasiewicz.
Podczas kolacji biesiadnej w Karczmie nad Potokiem, przy ognisku i grillu goście mieli okazję obejrzeć występ barwnej kapeli regionalnej Górali z Łososiny.

W trakcie bankietu wśród uczestników rozlosowano atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Łukasiewicz-KOMEL. Uroczystą kolację uświetnił występ znanego aktora i satyryka Cezarego Pazury oraz zespołu Rifformacja.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe certyfikaty oraz upominki firmowe.

Patronat medialny nad konferencją objęły redakcje następujących czasopism: Energetyka, Napędy i Sterowanie, ElektroInfo, Śląskie Wiadomości Elektryczne, Elektrosystemy, Wiadomości Elektrotechniczne, Energetyka Wodna, Utrzymanie Ruchu, Industrial Monitor, Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, Główny Mechanik, a także wortale branżowe: robotyka.com, energoelektronika.pl, zrobotyzowany.pl oraz staleo.pl.

Na zakończenie dyrektor podziękował uczestnikom za liczne uczestnictwo oraz zaprosił na kolejną, jubileuszową XXX konferencję PEMINE, która odbędzie się we wrześniu 2022 roku.


Mariusz Czechowicz

 

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close