XL Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich przeszedł do historii

W dniach 22-25 września 2022 r. w Bydgoszczy obradował XL Walny Zjazd Delegatów SEP. Delegaci dokonali oceny sprawozdań za kadencję 2018-2022 i wybrali na czteroletnią kolejną nowe władze Stowarzyszenia.

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia obrad był wybór prezesa SEP. Spośród dwóch kandydatów na prezesa SEP (kol. Sławomir Cieślik oraz kol. Andrzej Hachoł) XL Walny Zjazd Delegatów SEP wybrał kol. Sławomira Cieślika z Oddziału Bydgoskiego SEP.

Wybrano również członków pozostałych organów na szczeblu centralnym: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 

Zarząd Główny SEP w kadencji 2022-2026

Kol. Andrzej Werkowski – wiceprezes-skarbnik
Kol. Marek Grzywacz – wiceprezes
Kol. Jan Musiał – wiceprezes
Kol. Bolesław Pałac – wiceprezes
Kol. Aleksandra Konklewska – sekretarz
Kol. Ryszard Beniak – członek Zarządu
Kol. Radosław Gutowski – członek Zarządu
Kol. Andrzej Hachoł – członek Zarządu
Kol. Kazimierz Jagieła – członek Zarządu
Kol. Arkadiusz Jurczakiewicz – członek Zarządu
Kol. Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz – członek Zarządu
Kol. Piotr Szymczak – członek Zarządu
Kol. Krzysztof Woliński – członek Zarządu
Kol. Maria Zastawny – członek Zarządu
Kol. Lech Żak – członek Zarządu

 

Główna Komisja Rewizyjna w kadencji 2022-2026

Kol. Maciej Bylica – przewodniczący
Kol. Wojciech Grotowski – zastępca przewodniczącego
Kol. Jerzy Kuciński – sekretarz
Kol. Jan Kapinos – członek GKR
Kol. Andrzej Kubowicz – członek GKR
Kol. Marek Rusin – członek GKR
Kol. Henryk Tymowski – członek GKR

 

Główny Sąd Koleżeński w kadencji 2022-2026

Kol. Bogumił Dudek – przewodniczący
Kol. Ryszard Grochowski – zastępca przewodniczącego
Kol. Ryszard Frydrychowski – sekretarz
Kol. Karol Adamiak – członek GSK
Kol. Adam Borguński – członek GSK
Kol. Jan Kurek – członek GSK
Kol. Jacek Wańkowicz – członek GSK

 

Komisja Wyborcza Walnego Zjazdu Delegatów w kadencji 2022-2026
 
Kol. Jan Strzałka – przewodniczący
Kol. Teresa Skowrońska – zastępczyni przewodniczącego
Kol. Kamil Cierzniewski – sekretarz
Kol. Wojciech Kocańda – członek KW WZD
Kol. Andrzej Liszewski – członek KW WZD
Kol. Ryszard Marcińczak – członek KW WZD
Kol. Andrzej Marusak – członek KW WZD
Kol. Ryszard Niewiedział – członek KW WZD
Kol. Tadeusz Pałko – członek KW WZD

 

Organ opiniodawczy SEP – Rada Prezesów

Dziekan Rady Prezesów w kadencji 2022-2026
– kol. Waldemar Olczak

 

Organ Wykonawczy – Biuro SEP

Sekretarz generalny SEP – kol. Jacek Nowicki

 

Stowarzyszenie ma również 12 nowych Członków Honorowych (o czym informujemy szczegółowo na początku niniejszego numeru „Energetyki”). Godność Członka Honorowego jest najwyższym wyróżnieniem w SEP nadawanym przez Walny Zjazd Delegatów za wybitne zasługi dla rozwoju elektryki lub Stowarzyszenia.

 

 

Więcej w numerze 10/2022 Energetyki.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close