VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne − filary i perspektywa rozwoju”

W dniach 13-14 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbyła się VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Rolę koordynatora realizacji zadań związanych z organizacją Konferencji pełnił Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. Współorganizatorami byli Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”. Konferencja była wpierana przez NATO.

Ideą organizatorów Konferencji było zbudowanie instrumentu wspomagającego rozwój określonych obszarów wiedzy, powiązanych z bezpieczeństwem energetycznym. Dzięki zapewnieniu płaszczyzny do dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych, dziennikarzy gospodarczych oraz studentów niewątpliwie przyczyniło się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

W dwóch dniach Konferencji czynny udział wzięło ponad 190 prelegentów oraz uczestników sesji posterowej, w tym ponad 20 z zagranicy, w tym m.in.:

 • dr Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,
 • Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
 • dr hab. Marcin Warchoł, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
 • Karol Rabenda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych,
 • Theodore J. Garrish, Były Asystent Sekretarza w Biurze Spraw Międzynarodowych w Departamencie Energii USA (2018-2021),
 • David van Weel, Zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa,
 • dr Bryan Wells, Przewodniczący Rady Naukowo-Technologicznej NATO,
 • Can Ögütcü, Political and Security Analysis Group, Comprehensive Crisis and Operations Management Centre, NATO SHAPE,
 • ppłk rez. Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • dr Paweł Pikus, Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
 • Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • dr hab. Leszek Jesień, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
 • Monika Morawiecka, Prezes Zarządu PGE Baltica Sp. z o.o.,
 • Dawid Cycoń, Prezes Zarządu, współzałożyciel ML System S.A.,
 • Grzegorz Strzelczyk, Prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A,
 • Paweł Śliwa, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
 • dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A.,
 • Mateusz Radecki, Wiceprezes Zarządu PERN S.A.,
 • Andrzej Bondyra, Wiceprezes Zarządu Agencji Rynku Energii S.A, wydawca portalu Cire.pl,
 • Paweł Jakubowski, Prezes Zarządu, Naftoserwis Sp. z o.o.,
 • Tymoteusz Pruchnik, Prezes Zarządu Gas-Trading S.A.,
 • dr Frank Umbach, Kierownik Centrum Badawczego Europejskiego Klastra na rzecz Klimatu, Energii i Bezpieczeństwa Surowcowego, Uniwersytet w Bonn,
 • Michał Horubała, Dyrektor 4Prime Sp. z o.o

Celem VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne − filary i perspektywa rozwoju” było wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką, obejmującą obszar polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii.

Tematyka VI edycji wydarzenia koncentrowała się na transformacji energetycznej, jednocześnie będąc kontynuacją dyskusji naukowych podjętych we wcześniejszych latach. Kluczowe obszary, które zostały poruszone, to: energetyka jądrowa, wodór, materiały kwantowe, morska energetyka wiatrowa, zagrożenia w cyberprzestrzeni, współpraca w cyberbezpieczeństwie, magazynowanie energii, operacje wpływu w kontekście rosyjskich projektów energetycznych, bezpieczeństwo energetyczne państw wschodniej flanki NATO w kontekście polityki Federacji Rosyjskiej, infrastruktura energetyczna na Bałtyku, nowe technologie w bezpieczeństwie obiektów sektora energetycznego oraz w lotnictwie cywilnym, a także bezpieczeństwo energetyczne w świecie po pandemii.

To, co odróżnia tegoroczną konferencję o poprzednich edycji, to pozyskanie jako partnera Pionu Dyplomacji Publicznej Kwatery Głównej NATO. Warto dodać, że to będzie jedyna konferencja na Podkarpaciu i jedna z nielicznych w kraju, w organizację której włączają się struktury Sojuszu. Pion Dyplomacji Publicznej Kwatery Głównej NATO prowadzi i wspiera konferencje, seminaria, imprezy publiczne i inne projekty informacyjne, które pozwalają na podnoszenie świadomości i zrozumienia wartości, polityki i działań Sojuszu. Równocześnie zapewniają podnoszenie poziomu debaty na temat kwestii związanych z pokojem, bezpieczeństwem i obronnością.

Obrady tradycyjnie rozpoczęły się od wręczenia Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza, wręczanej osobom zaangażowanym w umacnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nagrodę im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne za prowadzenie działań w ramach polsko-amerykańskiego strategicznego dialogu energetycznego, którego celem jest rozwój partnerstwa pomiędzy krajami w sektorze energii otrzymał Theodor J. Garrish, amerykański polityk, urzędnik państwowy i menedżer. Dodatkową Nagrodę im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne za wkład w rozwój energetyki odnawialnej, a także zaangażowanie w implementację rozwiązań opartych o ideę zrównoważonego rozwoju otrzymał Dawid Cycoń, prezes spółki ML System S.A.

W trakcie wydarzenia rozstrzygnięty został także Ogólnopolski Konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. Laureatem nagrody głównej została gmina Przywidz (województwo pomorskie). Kolejne miejsca zajęły: Potęgowo (województwo pomorskie) oraz Sopot (województwo pomorskie). Kapituła Konkursu przyznała także wyróżnienia w poszczególnych obszarach:

 • Inwestor Roku – Potęgowo (województwo pomorskie),
 • Innowator Roku – Rzeszów (województwo podkarpackie)
 • Propagator Wiedzy o Energii Roku – Lubartów (województwo lubelskie)

Swoje wystąpienie dr Piotr Naimski, keynote speaker Konferencji, skupił wokół zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w trakcie transformacji: „Rewolucje zarządzane politycznie to rzecz niebezpieczna. Wymagają pewnych regulacji, pewnych relacji pomiędzy tymi, którzy decydują a tymi, których te decyzję dotyczą. Mówię to dlatego, że w naszym kraju, w Polsce, mamy szczególnie trudny okres przed sobą. Odchodzimy od węgla i to jest decyzja polityczno-administracyjna. Zatem musimy także na poziomie polityczno-administracyjnym sobie uświadomić, że ten węgiel, którego się pozbywamy, musi być czymś zastąpiony. Zastąpiony tym co jest dostępne, a nie tym, co jest wyimaginowane – co jest być może przyszłością, ale na razie tego jeszcze nie ma. W związku z tym w perspektywie, o której możemy myśleć podejmując decyzje, będzie to gaz, energetyka nuklearna i odnawialne źródła energii, które znamy – czyli słońce i wiatr. Równowaga między tymi technologiami, zróżnicowanie między nimi, jest tak samo ważne jak różnicowanie kierunków dostaw surowców energetycznych.

Następnie swoje przemówienie wygłosił Theodore J. Garrish, w pierwszych słowach podkreślając, że Polska znajduje się na dobrej drodze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. „Każdy kraj potrzebuje różnorodności dostaw zasobów i źródeł energii, a także dróg transportu, by je uzyskać. Jeżeli energia importowana jest spoza kraju, potrzebna jest konkurencja na rynkach. Różnorodność jest ważna, ale ważne jest również posiadanie podstawowych zasobów źródeł energii. Pod tym względem Polska jest dalekowzroczna, na tyle, że dostrzega znaczenie atomu.

W pierwszym dniu Konferencji (13 września 2021 r.) odbyło się 12 paneli plenarnych z udziałem 47 prelegentów w formie stacjonarnej oraz 33 prelegentów w formie zdalnej. Sesje plenarne oglądało łącznie 15 200 internautów (2400 na kanale YouTube, 1300 na LinkedIn i 11 500 na platformie Facebook). Prelegenci podjęli tematy z zakresu:

 • energetyki jądrowej jako elementu transformacji energetycznej,
 • wpływu zmian klimat na bezpieczeństwo transatlantyckie (w języku angielskim),
 • wodoru – nowy wyścig,
 • morskiej energetyki wiatrowa – szans, wyzwań i zagrożeń,
 • transformacji energetycznej Polski,
 • operacji wpływu jako stały element towarzyszący rosyjskim projektom energetycznym, krytycznych minerałów (w języku angielskim),
 • zagrożeń w cyberprzestrzeni – bezpieczeństwa przemysłowego i bezpieczeństwa energetycznego,
 • magazynowania energii,
 • bezpieczeństwa energetycznego państw wschodniej flanki NATO w kontekście polityki Federacji Rosyjskiej (w języku angielskim),
 • wyzwań lokalnych w kontekście transformacji energetycznej Polski,
 • nowych technologii w lotnictwie cywilnym – drony, napędy i paliwa lotnicze niedalekiej przyszłości, bezpieczeństwo energetyczne infrastruktury lotnictwa cywilnego.

Drugiego dnia, w 24 panelach tematycznych udział wzięło 98 uczestników w formule tradycyjnej oraz 43 online. W trakcie obrad poruszano rozmaite zagadnienia, których tematami były:

 • nowe technologie w bezpieczeństwie obiektów sektora energetycznego wobec współczesnych zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych,
 • bezpieczeństwo energetyczne w świecie post-pandemicznym (w języku angielskim),
 • jak zabezpieczyć infrastrukturę energetyczną na Morzu Bałtyckim – przypadek nowych i przełomowych technologii (w języku angielskim),
 • materiały kwantowe przyszłością energetyki,
 • energetyka i gospodarka w obiegu zamkniętym,
 • nezprzewodowa sieć łączności jako kluczowy element bezpieczeństwa funkcjonowania nowoczesnych sieci energetycznych,
 • w jaki sposób transformacja energetyczna będzie budowała potęgę w oparciu o geoekonomię?
 • projektowanie i organizacja bezpieczeństwa w obiektach energetycznych rozwiązania prawne, organizacyjne i techniczne,
 • Bałtyk energetyczną infrastrukturą krytyczną – wyzwania oraz zagrożenia,
 • nowoczesne rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa stosowane w praktyce,
 • wyzwania bezpieczeństwa energetycznego,
 • transformacja energetyczna Polski,
 • Ignacy Łukasiewicz – pionier przemysłu naftowego,
 • rozwój morskiej energetyki wiatrowej i zwiększenie dostaw gazu ziemnego drogą morską – szansa dla polskiego przemysłu i nauki,
 • efektywność energetyczna,
 • Współczesne wyzwania zrównoważonego rozwoju,
 • BIPV VisiON – building and PV fusion,
 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • wyzwania i możliwości dla rynku wodoru w Europie i USA (w języku angielskim),
 • transformacja energetyczna z perspektywy młodzieżowej,
 • nowoczesne fotowoltaiczne systemy energetyczne (w języku angielskim).

Dyskusje panelowe w drugim dniu Konferencji oglądało łącznie 13 600 internautów (2450 na kanale YouTube, 950 na platformie LinkedIn i 10 200 na platformie Facebook).

Podsumowując, dwudniowe wydarzenie łącznie obejrzało 28 800 osób, wykorzystując różne dostępne formy przekazu.

 

PODSUMOWANIE PANELI

Energetyka jądrowa

Tematem otwierającym dyskusję podczas VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” był panel dotyczący energetyki jądrowej.

Prelegentami prezentującymi swoje opinie oraz wnioski byli: dr Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, dr hab. Leszek Jesień – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, dr Artur Kopijkowski-Gożuch – Dyrektor Biura Analiz Energetycznych, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, dr inż. Karol Wawrzyniak – Kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu Analiz Energetycznych Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Panel moderował Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Dr hab. Leszek Jesień z Polskich Sieci Elektroenergetycznych zabierając głos w panelu „Energetyka jądrowa elementem transformacji energetycznej” zasygnalizował, że sieć przesyłowa będzie rozbudowywana w części północno-zachodniej Polski, gdzie jest dużo energii z wiatru. 

Za 20-30 lat polski system energetyczny będzie oparty o niestabilne źródła wytwarzania. Kluczowe pytanie jest o to, co go będzie stabilizować? – mówił dr hab. Leszek Jesień. – W przyszłości im więcej odnawialnych źródeł, tym więcej musimy ponieść kosztów, aby je zorganizować, przenieść energię dalej. Odchodzenie od węgla to kanibalizowanie stabilnej energetyki.

Eksperci z Polskich Sieci Elektroenergetycznych (dr hab. Leszek Jesień i dr Karol Kopijkowski-Gożuch) oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych (dr inż. Karol Wawrzyniak) przedstawili porównanie kilku elementów możliwych do wdrożenia w polskim systemie energetycznym: porównali energetykę atomową, gaz i rózne odnawialne źródła energii. Jak się okazuje, najniższe koszty osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego (stabilność pracy Krajowego Systemu Energetycznego) według badań NCBJ dla warunków klimatycznych w Polsce, to wykorzystanie energii jądrowej i gazu. Nieco wyższe koszty dają technologie wiatrowe na lądzie i morzu z magazynami energii.

Konieczność zapewnienia nowych źródeł wynika z odchodzenia od węgla. Tu pojawiają się koszty. Jednym z kosztów jest koszt infrastruktury przesyłowej a drugi to koszt bilansowania systemu.

 

Gorąca dyskusja o wodorze

W panelu pt. „Wodór – nowy wyścig”, moderowanym przez dr hab. Mariusza Ruszela, prof. PRz, Szymon Byliński, dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska stwierdził, że Polska musi skupić się przede wszystkim na rozwoju technologii wytwarzania wodoru, a nie wyłącznie jego dystrybucji i wykorzystania. W jego opinii rozwój dolin wodorowych w Polsce ma dać szanse na taki rozwój. Podobnie wypowiadał się Dawid Cycoń, prezes ML System S.A.

Jako kraj powinniśmy budować własne kompetencje w rozwoju gospodarki wodorowej – stwierdził przedsiębiorca, którego firma zaangażowana jest w prace nad rozwojem rozwiązań wodorowych.

 – Rynki węglowodorów (ropy naftowej, gazu ziemnego) oraz rynki węgla przestaną mieć znaczenie po 2050 roku – mówił z kolei Tomoho Umeda – przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej i członek zarządu Hydrogen Poland. – Musimy się do tej myśli przyzwyczaić, w kontekście dekarbonizacji gospodarek krajów rozwiniętych.

Paweł Turowski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaznaczył, że wodór odnawialny jest drogi, ale będzie eliminował inne gatunki wodoru w przyszłości.

Kluczowym i najważniejszym odbiorca wodoru, patrząc na dokumenty UE, będzie infrastruktura gazowa – dowodził Turowski. – Powinien on być odbierany przez sieci gazowe. Strategie unijne wskazują, że system gazowniczy będzie największym odbiorcą wodoru wytwarzanego z wykorzystaniem OZE.

Członkini zarządu województwa podkarpackiego Anna Huk zapewniła, że samorząd województwa podkarpackiego jest otwarty na współpracę w zakresie wykorzystania wodoru szczególnie w transporcie.

Podpisaliśmy w maju listy intencyjne z sektorem przemysłowym i Politechniką Rzeszowską w sprawie budowy Doliny Wodorowej – przypomniała Anna Huk.

Dyrektor Byliński przestrzegał, by nie koncentrować się na „kolorach” wodoru, na tym z jakich źródeł jest on wytwarzany, gdyż teraz ważniejsze jest budowanie źródeł wytwarzania wodoru niskoemisyjnego i możliwości jego dystrybucji i wykorzystywania w kraju.

Potrzebny jest pewien miks energetyczny paliw i źródeł energii do produkcji wodoru, bo same źródła OZE (PV i turbiny wiatrowe) nie dostarczą nam możliwości zapewnienia ciągłości produkcji wodoru i zapewnienia konkurencyjnych cen tego nośnika – mówił dr hab. Jarosław Kupecki, kierownik Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki.

Temat wzbudził polemiki między uczestnikami, m.in. Tomoho Umeda skrytykował niektóre założenia dotyczące sposobu przesyłania wodoru.

Pytanie z sali zgłosił poseł Paweł Poncyliusz, członek sejmowej Komisji Energetyki i były wiceminister gospodarki. 

Gdzie możemy szukać przewag technologicznych na rynku choćby europejskim w kontekście gospodarki wodorowej? Czy polskie firmy technologiczne mogą dostarczyć takie technologie wodorowe? Czy będą to ogniwa paliwowe, elementy infrastruktury magazynowania, przesyłania, a może elektrolizery? – pytał poseł Poncyljusz.

W odpowiedzi Anna Huk przypomniała, że zostały uruchomione programy dofinansowujące projekty B+R przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Około 380 mln zł przeznaczono na projekty z zakresu energetyki wiatrowej, technologii wodorowych, magazynów energii i mikrosieci energetycznych i cieplnych.

 – Klaster wodorowy na Podkarpaciu będzie partycypował w tym programie wsparcia – zadeklarowała członkini zarządu województwa.

 Prof. Jarosław Sęp, prorektor Politechniki Rzeszowskiej ds. współpracy z otoczeniem zapewnił, że w Polsce dysponujemy kadrą inżynieryjną i zapleczem badawczo-rozwojowym, która może podjąć rywalizację na globalnym rynku technologii wodorowych, ale powinniśmy także rozważyć mądry zakup gotowych technologii i know-how, by w taki sposób budować swoje przewagi konkurencyjne w wodorowym wyścigu.

Szczególnie ważne technologie, to ogniwa paliwowe i elektrolizery i to może tu powinniśmy szukać swoich przewag konkurencyjnych na rynku. Analiza potencjału energetyki wodorowej w kontekście rozwoju gospodarczego kraju jest zawarta w Strategii wodorowej, która lada dzień zostanie upubliczniona – mówi Szymon Byliński z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

Wiatr od morza

Podczas panelu „Morska energetyka wiatrowa – szanse, wyzwania i zagrożenia” przedstawiciel Polenergii Maciej Stryjecki zastrzegał, że firmy inwestujące w morskie wiatraki muszą mieć dostęp do więcej niż jednego portu instalacyjnego.

 – Nawet jeśli zbudujemy go w Gdyni, to nie wszyscy się tam nie zmieszczą – argumentował Maciej Stryjecki. – Państwo ma prawo prowadzić taką politykę regulacyjną jaką uważa za stosowną i poprzez nią wspierać publicznych wytwórców. Taka jest specyfika sektora morskiej energetyki wiatrowej. Przy realizacji swoich projektów Polenergia będzie ściśle współpracować z rządem i ze spółkami skarbu.

Wiceminister skarbu państwa Karol Rabenda w swoim wystąpieniu zapewnił, że rządowe plany dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej są aktualne i będą kontynuowane.

Janusz  Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wyjaśnił, że umowa sektorowa rządu z branżą offshore to 40 stron poświęconych konkretnym rozwiązaniom i działaniom, mającym umożliwić Polsce szybki rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej, ale też budowę dla niego krajowego łańcucha dostaw.

 – Dzięki współpracy z inwestorami zagranicznymi PGE, Orlen, czy Polenergia zdobędą doświadczenie, dzięki któremu za kilka lat będą mogły angażować się w projekty morskich farm nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach – wyraził nadzieję prezes Gajowiecki.

Panel moderował kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza).

 

Droga do transformacji

Podczas panelu „Transformacja energetyczna Polski”, ekspert Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Maciej Kołaczkowski zwrócił uwagę na trzy megatrendy: zarządzanie śladem węglowym, przyszłość konsumpcji oraz przyszłość produkcji przemysłowej (biznesu).

– Trajektoria transformacji przez najbliższą dekadę jest jasna w zakresie pierwszego megatrendu. Konsumenci będą centralnym elementem transformacji – wyjaśniał Maciej Kołaczkowski. – Emisja w 80% jest u odbiorcy końcowego, który korzysta z paliw węglowodorowych (paliw ropopochodnych, gazu ziemnego). Pozostałe 20% to wytwarzanie i dystrybucja tych paliw. Trzeci megatrend, to niskoemisyjna produkcja i usługi, które są wytwarzane z wykorzystaniem czystych źródeł paliw i energii.

Prof. Piotr Moncarz z Uniwesytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych zwrócił uwagę, że transformacja energetyczna nie odbędzie się bez współpracy gospodarki komercyjnej i rządu. Rząd musi stymulować biznes do zmian i koniecznych działań.

Polska musi skoncentrować się na badaniach, które wprowadzą do gospodarki „top technologie”, które zapewnią nam rozwój – przekonywał prof.  Moncarz. – To może dokonać się tylko przez wsparcie rządu do rozwoju projektów wdrożeniowych. Drugie ważne uwarunkowanie rozwoju, to rozbudowa sieci dla rozproszonych źródeł wytwarzania czystej, odnawialnej energii.

Dr Paweł Pikus, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zaznaczył, że musimy podejmować teraźniejsze decyzje inwestycyjne w oparciu o dane, które posiadamy dzisiaj, o technologię które są aktualnie dostępne.

Musimy dzisiaj podejmować decyzję o kształcie systemu energetycznego za 20 lat. Plany opierania go o technologie, które nie są jeszcze wdrożone (np. wodorowe) są przejawem optymizmu, a nie realizmu – tonował dr Paweł Pikus. – Kluczowe jest utrzymanie stabilnych rezerw mocy w systemie. Musimy wykorzystywać mix różnych technologii, aby to zapewnić.

Arkadiusz Krakowiak dyrektor Departamentu Monitorowania Rynku w Urzędzie Regulacji Energetyki stwierdził, że „to nie jest czas abyśmy całkowicie rezygnowali z zatwierdzania taryf”

 – Uwolnienie cen możliwe jest w taryfach G, gdy zabezpieczymy odbiorców wrażliwych i zwiększy się aktywność sprzedawców energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w tym segmencie rynku – uważa Arkadiusz Krakowiak.

Dr inż. Magdalena Król z KGHM CUPRUM przypomniała, że w tej chwili KGHM ma 22% energii z własnych źródeł, dlatego w planach jest rozbudowa nowych źródeł.

Proces wydobywczy jest związany z zapotrzebowaniem na energię, która musi być zabezpieczona pod względem ciągłości wytwarzania – mówi dr inż. Król. – Przyglądamy się małym reaktorom jądrowym. Chcemy obniżyć ślad węglowy pozyskiwanej miedzi, która jest ważnym składnikiem rozwoju światowych gospodarek

Dr Marcin Sienkiewicz zwrócił uwagę, że jednym z elementów transformacji energetycznej Polski będzie pomostowa rola gazu ziemnego, co z punktu widzenia TGE jest interesujące biznesowo.

Zakładamy, że będziemy rosnąć wraz z tym rynkiem – ocenia dr Sienkiewicz. –  Trudno powiedzieć dzisiaj czy powstanie rynek dla czystego wodoru czy też będzie to mieszanka gazów. Jesteśmy przygotowani zarówno na jedno, jak i drugie rozwiązanie.

Wiceprezes PGE Dystrybucja Jan Frania zauważył, że zmienia się charakter wytwórcy, bo „staje się bardziej rozproszony, a odbiorca staje się prosumentem”.

Pojawiła sie cicha nadzieja wśród prosumentów, że będą oni wytwórcami „na sieć” przejmując niejako rolę wytwórców energii w systemie elektroenergetycznym – mówił Jan Frania. – Wytworzona energia o niskim napięciu nie powinna przechodzić na wyższy poziom napięcia, szczególnie że ma ona charakter pikowy. Rozwiązaniem są małe magazyny u prosumentów.

Dr hab. inż. Piotr Janusz z Polskiej Spółki Gazowniczej ocenił, że sektor gazowy będzie miał bardzo istotne znaczenie w transformacji elektroenergetyki. Chodzi tu jednostki jądrowe w połączeniu z gazem ziemnym w scenariuszach koszyków technologicznych wcześniej cytowanych prognoz NCBJ.

Drugi aspekt wyzwań dla sektora gazowego, to rozbudowa sieci dystrybucyjnych na obszary z problemem niskiej emisji czyli smogiem – mówił przedstawiciel PSG. – Trzeci obszar wyzwań dla operatora PSG, to zazielenienie gazu ziemnego i dostosowanie infrastruktury u odbiorców końcowych.

 

Zagrożenia w cyberprzestrzeni

Mateusz Radecki, wiceprezes PERN zaznaczył w panelu „Zagrożenia w cyberprzestrzeni – bezpieczeństwo przemysłowe – bezpieczeństwo energetyczne”, że jego firma ma świadomość możliwości ataków i prowadzi ciągłe szkolenia zespołów, testuje posiadane systemy zabezpieczeń, aby mieć świadomość zagrożeń zewnętrznych. Po wykryciu potencjalnego ataku lub sytuacji niebezpiecznej jest to pokazywane pracownikom, alby lepiej rozumieli zagrożenia.

Mateusz Horubała, dyrektor w firmie 4Prime IT Security parafrazując wizję Michaela Assante (przedwcześnie zmarłego wybitnego amerykańskiego eksperta ds. cyberbezpieczeństwa), stwierdził brak energii elektrycznej może doprowadzić w Europie w krótkim czasie do anarchii. W jego ocenie ataki cybernetyczne na centra dystrybucji energii elektrycznej, dokonywane poprzez skopiowanie software’u do zarządzania energią, były testowaniem jak na poligonie możliwości cyberataku na infrastrukturę elektroenergetyczną.

Wiceminister sprawiedliwości dr hab. Marcin Warchoł zwrócił uwagę, że jego resort przygotowuje przepisy, które mają uniemożliwiać ataki, a jeśli do nich dojdzie, to wypracowywać takie mechanizmy, które pozwolą ścigać sprawców.

– Tworzona jest specjalna komórka działania operacyjnego, która ma liczyć 1800 etatów oraz specjalny fundusz na jej działanie – dodał wiceminister Warchoł. – Część przepisów już została przygotowana i wprowadzona już w czerwcu tego roku do walki z cyberprzestępczością.

 

Materiały pokonferencyjne

Organizatorzy Konferencji serdecznie zachęcają do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, w tym retransmisjami wszystkich paneli plenarnych i tematycznych, które umieszczone zostaną na kanale YouTube Instytutu Polityki Energetycznej: www.youtube.com/channel/UCbTNxMMts_5TZGZG26xkjHQ

Pozostałe elementy, w tym retransmisje wszystkich paneli plenarnych i tematycznych oraz wywiady z uczestnikami VI Konferencji, fotorelacja z wydarzenia, Księga abstraktów – ISBN: 978-83-958517-1-1, Księga posterów – ISBN: 978-83-958517-0-4, dostępne są na stronie internetowej: www.instytutpe.pl/konferencja2021.

 

PARTNERZY VI KONFERENCJI:

This conference is supported by NATO’s Public Diplomacy Division

Partnerzy Strategiczni: ML System S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., GK PGNiG

Główny Partner: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Srebrni Partnerzy: OGP GAZ-SYSTEM S.A., PKN ORLEN S.A., Polska Spółka Gazownictwa, Samorząd Województwa Podkarpackiego, Olesiński i Wspólnicy, Asseco Poland, Electro Marine Service

Brązowi Partnerzy: Lotos S.A., PERN S.A., EuRoPol GAZ S.A., Towarowa Giełda Energii S.A., MPWiK Rzeszów, IBG Instalbud, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., INTEGRA, OMIS S.A.

Sponsorzy wspierający: Gas Trading S.A., 4Prime, Inżynieria Rzeszów S.A., FAKRO, ICsec S.A., DFE Security, Zakłady Magnezytowe “ROPCZYCE” S.A., Euro-Eko Sp. z o.o.

Partner Instytucjonalny: Agencja Rynku Energii S.A.

Patronat medialny nad VI Konferencją objęli: Polska Agencja Prasowa Biznes, Interia, Centrum Informacji Rynku Energii CIRE.PL, BiznesAlert.pl, Baltic Wind, 24/7Communication, TVP3 Rzeszów,  Polskie Radio Rzeszów, EURACTIV.pl,  Wprost,  WysokieNapiecie.pl,  Energetyka24.com,  ISBnews, Gram w zielone, GlobEnergia.pl, Green-News.pl, CNG-LNG.pl, Smart-Grids.pl, Biomasa, Miesięcznik Instal, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Napędy i Sterowanie,  Nowa Energia, Wydawnictwo Seidel-Przywecki,  Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego, European Foreign Affairs,  Energetyka, Info OPS Polska,  Energia i Recykling, Portal Stoczniowy, Portal Gospodarka Morska, GospodarkaPodkarpacka.pl, Trendy w Energetyce, Teraz Środowisko,  Świat OZE, Energetyka Wodna, Forum Polskiej Gospodarki,  Energetyka Cieplna i Zawodowa, Energetykacieplna, Elektroinżynieria, Ochrona i Bezpieczeństwo,  Rynek Inwestycji, Wodorowy Świat, portalkomunalny.pl, Tankuj LNG, Nowiny24, Mój Rzeszów, Radio VIA, Gazeta Politechniki, Gazeta Rzeszowa i Okolic, Radio Centrum

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezes Rady Ministrów, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Aktywów Państwowych, Minister Edukacji i Nauki, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Prezes Urzędu  Regulacji Energetyki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii, Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Przewodniczący Komisji Gospodarki  i Rozwoju Sejmu RP, Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,  Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Czasopisma naukowe współpracujące w ramach VI Konferencji: Sustainability (70 pkt), Rocznik Instytutu Europy Środkowo–Wschodniej (70 pkt), International Agrophysics (70 pkt), Sprawy Międzynarodowe (70 pkt), Journal of Elementology (40 pkt), Studia Wschodnioeuropejskie (40 pkt), Przegląd Europejski (40 pkt), Environment, Development and Sustainbility (40 pkt), Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego (20 pkt), Eastern Review (20 pkt), Energy Policy Journal (20 pkt), Polityka i Społeczeństwo (20 pkt), Studia i Materiały (20 pkt), Instal (20 pkt), Problemy Jakości (20 pkt), Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (5 pkt), Forum Eksploratora (5 pkt), Gaz, Woda i Technika Sanitarna (5 pkt),  Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie (5 pkt), Energy Policy Studies (5 pkt)

 

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza to pozarządowy ośrodek naukowo-badawczy założony w 2015 r., którego najważniejszą misją jest wspieranie i rozpowszechnianie działań związanych z budową społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój działalności popularyzującej naukę i wiedzę o polityce energetycznej.

Strona internetowa wydarzenia: www.instytutpe.pl/konferencja2020

 

Kontakt dla mediów:

Paulina Zwolenik, zastępca sekretarza Komitetu Organizacyjnego,
e-mail: pzwolenik@instytutpe.pl,
tel.: 737 880 413

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close