Targi ENERGETAB®2021 i nadzieje na powolny powrót do normalności

 

 

Blisko 8 tysięcy gości odwiedziło zakończone 16 września 2021 roku Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB. Tak duża frekwencja występująca w cieniu epidemii koronawirusa pozytywnie zaskoczyła zarówno nas – organizatorów Targów jak i ponad 270 wystawców, wśród których dominowały firmy krajowe, chociaż pojawiło się także kilkanaście firm z dziesięciu krajów europejskich.

Uczestniczący w Targach często wyrażali zadowolenie z możliwości odnowienia osobistych relacji z oferentami urządzeń, po długich miesiącach kontaktowania się jedynie poprzez komunikatory elektroniczne. Zagrożenie epidemią zdecydowanie jednak ograniczyło liczbę zwiedzających z zagranicy, obawiających się konieczności odbycia kwarantanny.

Od lat Targi ENERGETAB wyróżnia bogata oferta ekspozycji plenerowych. W bieżącej edycji Targów ich część skupiona była w kilku specjalnych strefach:

  • strefa odnawialnych źródeł energii (OZE), w której były prezentowane m.in. zestawy paneli PV, ich konstrukcje wsporcze, w tym do montażu paneli dwustronnych (bifacial), magazyny energii, w tym w zestawie z inwerterem, itp.

  • strefa elektromobilności (SEL), w której obok różnorodnych stacji ładowania pojazdów prezentowały się samochody elektryczne, a wspomnienie jazdy elektryczną teslą na pobliskim parkingu u wielu zwiedzających pozostanie na długo w pamięci;

  • strefa praktycznych pokazów technologii (SPP), w której dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy podłączania w technologii prac pod napięciem mobilnego urządzenia zasilającego MUZ, wykonywane przez brygadę TAURON Dystrybucji oraz pokazy montażu tymczasowej, modułowej konstrukcji bramkowej firmy ARINET, wyróżnionej zresztą w konkursie targowym pucharem PTPiREE.

Spore zainteresowanie wzbudziły towarzyszące Targom liczne konferencje. I tak, podczas konferencji na temat sprawiedliwej transformacji energetycznej reprezentanci katowickiego Urzędu Marszałkowskiego i Wielkopolskiej Doliny Energii z Konina przedstawili regionalne plany zmierzające do przekierowania gospodarki podlegającej transformacji na ścieżkę oszczędzającego zasoby środowiska i energii – zielonego oraz cyfrowego wzrostu.

Akademicy z Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wskazali na działania uczelni zmierzające do tworzenia nowych kierunków i specjalności odpowiadających na wyzwania czasów transformacji. Natomiast prowadząca konferencję prof. Irena Jędrzejczyk z ATH w niezwykle interesujący sposób przedstawiła niezbędność transformacji energetycznej jako skutku globalnej polityki Zielonego Ładu, a także meandry wdrażania wspólnego rynku energii i handlu emisjami w UE czy adekwatność stosowania pojęcia sprawiedliwości w tych procesach.

Kolejna konferencja dotyczyła planów rozwojowych dotyczących sieci elektroenergetycznych, na której Tomasz Jakubowski – dyrektor ds. operacyjnych Centralnej Jednostki Inwestycyjnej PSE S.A. przedstawił założenia nowego modelu realizacji inwestycji planowanych w najbliższych latach w zakresie sieci przesyłowej. Wiceprezes TAURON Dystrybucja S.A. – dr hab. inż. Waldemar Skomudek przedstawił priorytety i główne kierunki inwestowania Spółki w okresie do 2028 roku.

Kolejnym prelegentem na tej konferencji był dr inż. Jarosław Tomczykowski z PTPiREE, który przedstawił zmiany ilościowe w sieciach dystrybucyjnych, jakie wystąpiły w latach 2016-2020, szczególnie w zakresie poprawy wskaźników niezawodności dostaw energii SAIDI i SAIFI, powiększenia udziału linii kablowych w sieciach SN, ale (niestety) pogarszającej się struktury wiekowej sieci dystrybucyjnej i 110 kV. W swoich komentarzach przewodniczący konferencji – Bogdan Pilch, Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, starał się zwrócić uwagę na wdrażanie rozwiązań służących zwiększeniu efektywności procesów inwestycyjnych, szczególnie poprzez dążenie do lepszej współpracy i równoważenie ryzyk obu stron kontraktów inwestycyjnych. W ramach dyskusji na temat tych złożonych relacji pomiędzy zamawiającym a dostawcą czy wykonawcą inwestycji wiceprezes Waldemar Skomudek zaznaczył, że także zamawiającym z grup energetycznych zależy na polepszeniu tych relacji, gdyż przypadki niedobrej współpracy stwarzają problemy każdej ze stron. W ramach prac PTPiREE jest on osobiście zaangażowany w opracowywanie Kodeksu Dobrych Praktyk dla energetyki sieciowej i wyraził gotowość wspólnego zorganizowania spotkania czy odrębnych warsztatów na ten temat podkreślając, że decydujące znaczenie ma tutaj przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

W ostatnim wystąpieniu na konferencji Sławomir Cieśla sformułował kilkanaście konkretnych postulatów, które – zdaniem firm skupionych w Polskim Stowarzyszeniu Branży Elektroenergetycznej i realizujących duże zadania inwestycyjne dla energetyki – powinny zostać uwzględnione w umowach, a nawet w kodeksie cywilnym w zakresie robót budowlanych, aby zapobiec powtórce sytuacji, jaka miała miejsce przy budowie autostrad. Wyraził też obawy, że w istniejącym stanie prawnym, występujące ostatnio znaczne podwyżki cen materiałów mogą doprowadzić do kolejnych upadłości firm wykonawczych i zagrozić planowanym terminom oddawania inwestycji energetycznych.

Drugi dzień Targów obfitował w kilka konferencji – należy jeszcze wspomnieć o konferencji Fotowoltaika dziś i jutro, która podczas targów ENERGETAB®2021 planowała jedynie podsumowanie swoich dwudniowych obrad, które miały miejsce w formie hybrydowej w dniach 26 i 27 maja. Duże zainteresowanie konferencją spowodowało jednak, że podsumowanie stało się końcowym fragmentem wielowątkowej konferencji, na której kilka referatów dotyczyło zastosowania magazynów energii w systemach OZE, a w kolejnych – przedstawiono badania porównawcze falowników fotowoltaicznych oraz autonomiczny system prewencji pożarowej, skonstruowany z użyciem nanotechnologii. Omawiana na tej konferencji tematyka znalazła swoje praktyczne odzwierciedlenie na pokazach w strefie OZE i stoiskach wybranych firm.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się też konferencja zorganizowana przez spółkę Energopomiar-Elektryka i zatytułowana „Energetyka rozproszona – wyzwania dla operatorów sieci i wytwórców”.

Ostatniego dnia targów jest zazwyczaj mniejsza frekwencja zwiedzających i wystawcy mają nieco więcej czasu na wzajemne odwiedziny, nawiązywanie związków kooperacyjnych i podpatrywanie konkurencji. W tym dniu odbyła się konferencja na temat zastosowania robotów w przemyśle elektromaszynowym i energetyce, która była skierowana głównie właśnie do wystawców targowych. W pierwszej jej części, której przewodniczył Janusz Nowastowski – wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki, przedstawione zostały „Dylematy i bariery decyzji o pierwszej automatyzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym”, a także próba odpowiedzi na pytanie, co zrobić, by robotyzacja była skuteczna? W kolejnych prezentacjach zademonstrowano platformę robotów DBR77 ułatwiającą projektowanie potrzebnej infrastruktury automatyzacji produkcji oraz nową generację robotów współpracujących firmy Fanuc.

W drugiej części konferencji zatytułowanej „Robotyka w energetyce i dla potrzeb energetyki” interesujące prezentacje przedstawili: dr inż. Marek Łoboda i mgr inż. Bogumił Dudek – obaj reprezentujący Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP. Stosowanie robotów w pracach eksploatacyjnych i modernizacyjnych w energetyce jest właściwie nierozerwalnie związane z technologią prac pod napięciem i to praktycznie niezależnie od poziomu napięcia elektroenergetycznej linii czy stacji. Szczególnie interesujące były ilustracje i zdjęcia, ukazujące wykorzystanie robotów pracujących samodzielnie na liniach napowietrznych WN czy z wykorzystaniem śmigłowców, dronów lub aerostatów.

Wielu słuchaczy wzięło udział w indywidualnie organizowanych przez wystawców prezentacjach promocyjnych czy warsztatach – na przykład organizowanych przez firmę SONEL, a dotyczących pomiarów instalacji PV czy diagnostyki stacji ładowania pojazdów.

Wśród produktów zgłoszonych do konkursu targowego najwyższe uznanie komisji konkursowej zdobyło innowacyjne urządzenie służące do podnoszenia całego słupa energetycznego firmy ENPROM, ponadto wspomniana już modułowa konstrukcja bramkowa firmy ARINET, teleskopowy drążek izolacyjny krakowskiej AKTYWIZACJI, System Optymalizacji Produkcji i Magazynowania Energii ze ZPUE czy sterownik polowy MIKRONIKI z rozbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa, pomiarów i automatyki. Pełny wykaz nagrodzonych produktów zamieszczamy w dalszej części artykułu.
Sytuacja epidemiologiczna i obowiązujące przepisy sanitarne oraz dążenie organizatorów do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom Targów powodowało pewne utrudnienia, jak konieczność rejestracji uczestników, stosowanie odstępów – czyli ograniczenia miejsc w salach konferencyjnych, itp.

Zapewne też wielu potencjalnych uczestników nie zdecydowało się na przyjazd na Targi.

Dlatego też liczne konferencje i ważniejsze wydarzenia targowe były bezpośrednio relacjonowane w Internecie, zdecydowanie powiększając grono ich uczestników. Na stronie Targów oraz w mediach społecznościowych można obejrzeć zarejestrowane konferencje i kilkanaście reportaży, w tym z wręczenia prestiżowych wyróżnień targowych bezpośrednio na stoiskach laureatów.

Piękne słońce, gwar rozmów dobiegających z hal namiotowych, pełne alejki zwiedzających – to były marzenia organizatorów targów ENERGETAB®2021, które w dużym stopniu się spełniły.
Przywołajmy słowa pana Zbigniewa Przedpełskiego – radnego Sejmiku Śląskiego, wypowiedziane podczas inauguracji tegorocznych targów: „…chciałbym podziękować Targom za organizację, za tę nieustępliwość. Pandemia bardzo nas doświadczyła, na szczęście organizatorzy wychodzą z jej konsekwencji obronną ręką. (…) widząc dzisiaj tak duże zainteresowanie imprezą mogę śmiało powiedzieć: Bielsko-Biała jest prawdziwą stolicą energetyki!”.

Po trudnym 2020 roku wracamy powoli do „normalności” i tym bardziej doceniamy możliwość osobistego spotkania z wystawcami i wszystkimi uczestnikami targów ENERGETAB®2021.

Zapraszamy na ENERGETAB®2022 w dniach 13-15 września 2022 roku.
Organizator Targów ENERGETAB

Zdjęcia: ZIAD S.A., B.Dudek, K.Woliński

 

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close