SZKOŁY NAUKOWE – źródło rozwoju dyscypliny ELEKTROTECHNIKA

Wojciech Urbański

W artykule poddano krytycznej analizie funkcjonujący w ogólnym obiegu termin szkoła naukowa. Wskazano przykłady posługiwania się wymienionym określeniem w języku potocznym, jak i w publikacjach naukowych. Brak precyzji w tym względzie prowadzi do nieporozumień i błędnej oceny wyników badań realizowanych przez ośrodki uniwersyteckie oraz Akademii Nauk. W przypadku sporządzania oficjalnych dokumentów postuluje się korzystanie z trzech określeń hierarchizujących rzeczywistą rangę i dokonania badawcze jednostek, tj. szkoła naukowa, zespół naukowy, grupa badawcza. W artykule podano przykłady właściwego użycia tych terminów w stosunku do wybranych trzech formacji funkcjonujących w obrębie dyscypliny ELEKTROTECHNIKA i merytorycznie ściśle powiązanych z elektroenergetyką.

Zobacz: 4/2024 Energetyka.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close