Symulator Bezemisyjnego Systemu Energetycznego NCBR

Marcin Popkiewicz

W artykule opisany jest Symulator Systemu Energetycznego przygotowany w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – dostępne przez Internet proste w obsłudze narzędzie, pozwalające sprawdzić, jak „dopina się” w pełni zelektryfikowany system energetyczny z określonym poziomem zapotrzebowania i mocami źródeł energii. Symulator uwzględnia wszystkie źródła energii o dużym potencjale w Polsce (wiatr, PV, EJ i biomasa) oraz wszystkie sektory gospodarki, łącznie z zelektryfikowanym transportem i ciepłem w budynkach i przemyśle oraz produkcję wodoru na rzecz sektorów niemożliwych do bezpośredniej elektryfikacji. Produkcja energii elektrycznej przez źródła pogodozależne (wiatr, PV) bazuje na rzeczywistych danych pogodowych i profilach pracy w latach 2015-2023. Zapotrzebowanie bazuje na rzeczywistym zapotrzebowaniu w 2023 r., a potrzeby grzewcze dla rzeczywistych temperatur dla wybranego roku analizy. Metodyka pozyskania danych została opisana w załącznikach. W artykule, po wprowadzeniu w kluczowe założenia symulatora, zostały przeprowadzone kolejno analizy:
• możliwości zasilania obecnie zelektryfikowanych sektorów gospodarki za pomocą źródeł pogodozależnych ze wsparciem dyspozycyjnie włączanych elektrowni gazowych (docelowo pracujących na bioCH4 i/lub H2) – w scenariuszach bez magazynów energii elektrycznej i z ich wykorzystaniem,
• scenariusze pośrednie z elektryfikacją pozostałych sektorów gospodarki, rozbudową mocy źródeł energii oraz poprawą efektywności energetycznej,
• scenariusze obejmujące dodatkowo trudne w bezpośredniej elektryfikacji sektory, wprowadzające też magazyny niskotemperaturowego ciepła dla budynków i wysokotemperaturowego dla przemysłu oraz zarządzanie popytem – z wariantami 100% OZE oraz z udziałem kilku GW elektrowni jądrowych.

Zobacz: 5/2024 Energetyka.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close