Sierpień 2021, Numer 8 (806)

ENERGETYKA I ENERGETYKA ODNAWIALNA

Jacek NOWICKI
Elektrownie wiatrowe na morzu – rozwiązania techniczne

 

ENERGETYKA I PRODUCENCI

Tomasz GORZELAŃCZYK, Marcin SZKUDNIEWSKI
Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT

Piotr KOLANOWSKI, Michał FILIPIAK, Paweł NOWAK
Technologie obliczeniowe w systemie ADMS SYNDIS
na rzecz wzrostu bezpieczeństwa systemów elektroenergetycznych

 

Biuletyn INSTYTUTU CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA

Jarosław ZUWAŁA
Współspalanie biomasy typu „paddy”
– sposób na częściowe rozwiązanie problemu smogu w aglomeracji Delhi?

Mateusz SZUL, Tomasz ILUK, Krzysztof SUPERNOK, Karina IGNASIAK
Przygotowanie niskojakościowych frakcji węglowych do ich energetycznego wykorzystania

 

Andrzej JAROMINIAK
Wodór i amoniak środkami osiągnięcia neutralności klimatycznej

 

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił DUDEK
Przygody matematyka…, który nie został inżynierem elektrykiem

 

Streszczenia:

Jacek Nowicki
Elektrownie wiatrowe na morzu – rozwiązania techniczne
W artykule omówiono zagadnienia związane z dotychczasowym i przyszłym rozwojem morskich elektrowni wiatrowych w kontekście zastosowanych w nich rozwiązań technicznych: turbin wiatrowych i ich wirników, generatorów, układów wyprowadzenia mocy (konwersji i transformacji), rozwiązań posadowienia turbin wiatrowych na morzu, morskich stacji kolektorowych, montażu i integracji morskich elektrowni wiatrowych oraz ich aspektów środowiskowych.
Słowa kluczowe: morskie elektrownie wiatrowe, morskie turbiny wiatrowe, morskie stacje kolektorowe

Jarosław Zuwała
Współspalanie biomasy typu „paddy”
– sposób na częściowe rozwiązanie problemu smogu w aglomeracji Delhi?
W artykule omówiono problem emisji pyłów drobnych (PM2,5 i PM10) pochodzącej z wypalania pozostałości słomy poryżowej (ang. „paddy straw”) na polach wybranych indyjskich prowincji rejonu Delhi oraz NCR. Rozważono skierowanie części odpadowej słomy poryżowej do współspalania z węglem kamiennym w istniejących elektrowniach prowincji Haryjana i zaproponowano technologię, która została już zweryfikowana w warunkach przemysłowych, a także model logistyczny do wdrożenia na etapie jednostek pilotażowych. Analiza efektów emisyjnych zaproponowanego podejścia wykazała, iż możliwe jest znaczące obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza, w tym całkowita eliminacja emisji pyłów drobnych generowanych w stanie Haryjana w wariancie odniesienia, w którym pozostałości słomy wypalane są na polach.
Słowa kluczowe: biomasa, współspalanie, słoma poryżowa, smog, emisja pyłów drobnych PM2,5 i PM10

Mateusz Szul, Tomasz Iluk, Krzysztof Supernok, Karina Ignasiak
Przygotowanie niskojakościowych frakcji węglowych do ich energetycznego wykorzystania
W artykule przedstawiono metody przygotowania niskojakościowych węgli w celu ich wykorzystania w energetyce przemysłowej i zawodowej. Podstawowym problemem zagospodarowania odpadowych frakcji węglowych jest ich niestabilność pod kątem parametrów fizykochemicznych, znaczna zawartość zanieczyszczeń i balastu (wilgoć, popiół) oraz niejednorodne uziarnienie. Niska jakość stosowanych paliw może przyczynić się do występowania zaburzeń w procesach termicznego przekształcania w różnych typach kotłów spalania bądź reaktorów zgazowania. Aby temu zapobiec konieczna jest waloryzacja niskojakościowych frakcji węglowych w paliwa o stabilnej, jednorodnej formie, gwarantującej powtarzalną jakość. Metody przygotowania paliw stałych, takie jak granulacja, brykietowanie bądź preparacja paliw zawiesinowych, pozwalają na poprawę ich parametrów użytkowych oraz stabilność paliw, co pozytywnie wpływa na sprawność procesu spalania oraz ograniczenie emisji do środowiska. Ponadto technologie przygotowania niskojakościowych węgli pozwalają na zwiększenie gęstości energetycznej wytwarzanego paliwa, zmniejszając koszty transportu i ułatwiając jego magazynowanie. Odpowiednie przygotowanie niskojakościowych frakcji węglowych wraz z doborem niezbędnych sorbentów i wypełniaczy jest istotne m.in. z punktu widzenia maksymalnego zagospodarowania zalegających depozytów węglowych oraz rewaloryzację terenów pogórniczych.
Słowa kluczowe: przygotowanie paliw, niskojakościowe frakcje węglowe, energetyka, spalanie, zgazowanie, brykietowanie, granulacja, paliwo zawiesinowe

Andrzej Jarominiak
Wodór i amoniak środkami osiągnięcia neutralności klimatycznej
W ostatnim czasie stosowanie wodoru należy do często omawianych zagadnień światowej energetyki. Oczekuje się, że wodór zastąpi paliwa na bazie węglowodorów. Będzie podstawowym paliwem dalekosiężnych środków transportu lądowego i morskiego. Pomoże rozwiązać problemy dekarbonizacji wysokotemperaturowego ciepła przemysłowego i ciepła ogrzewającego budynki, uzyskiwanego obecnie z gazu ziemnego i węgla. W artykule opisano inicjatywy mające na celu wspieranie badań oraz rozwoju energetyki wodorowej w państwach Unii Europejskiej i niektórych krajach na świecie. Dalszą część artykułu poświęcono amoniakowi, nieorganicznemu związkowi chemicznemu azotu i wodoru, który jest idealnym nośnikiem energii przekazywanej na duże odległości. Ponadto umożliwia dekarbonizację produkcji nawozów dla rolnictwa oraz nadaje się do napędu statków. Ogniwa paliwowe amoniaku nie wymagają dużej przestrzeni, można je rozmieszczać w modułach oszczędzając miejsca na statkach. Wymieniono kraje, w których stosuje się technologie produkcji zielonego amoniaku.
Słowa kluczowe: neutralność klimatyczna, zielony wodór, zielony amoniak

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close