Maj 2024, Numer 5 (839)


SPIS TREŚCI

 

Marcin Popkiewicz
Symulator Bezemisyjnego Systemu Energetycznego NCBR

Mateusz Szablicki, Hubert Białas, Marcin Niedopytalski, Piotr Rzepka
Synchroniczne połączenie 400 kV Polski i Ukrainy poprzez linię Rzeszów-Chmielnicka – wybrane analizy symulacyjne stanów przejściowych podczas operacji łączeniowych

 

ENERGETYKA I TECHNIKA ŚWIETLNA

Małgorzata Zalesińska
Zanieczyszczenie światłem i jego negatywne skutki dla człowieka i środowiska

Przemysław Tabaka, Sylwester Kołomański
Wpływ modernizacji oświetlenia zewnętrznego na potencjalny wzrost jasności nocnego nieba

Krzysztof Wandachowicz
Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury dotyczące oświetlenia dróg

 

OKIEM OBIEŻYŚWIATA

Stefan Gierlotka
Energetyka w Indonezji

 

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił Dudek
Transformacja energetyczna analitycznie

 


STRESZCZENIA 

 

Marcin Popkiewicz
Symulator Bezemisyjnego Systemu Energetycznego NCBR
W artykule opisany jest Symulator Systemu Energetycznego przygotowany w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – dostępne przez Internet proste w obsłudze narzędzie, pozwalające sprawdzić, jak „dopina się” w pełni zelektryfikowany system energetyczny z określonym poziomem zapotrzebowania i mocami źródeł energii. Symulator uwzględnia wszystkie źródła energii o dużym potencjale w Polsce (wiatr, PV, EJ i biomasa) oraz wszystkie sektory gospodarki, łącznie z zelektryfikowanym transportem i ciepłem w budynkach i przemyśle oraz produkcję wodoru na rzecz sektorów niemożliwych do bezpośredniej elektryfikacji. Produkcja energii elektrycznej przez źródła pogodozależne (wiatr, PV) bazuje na rzeczywistych danych pogodowych i profilach pracy w latach 2015-2023. Zapotrzebowanie bazuje na rzeczywistym zapotrzebowaniu w 2023 r., a potrzeby grzewcze dla rzeczywistych temperatur dla wybranego roku analizy. Metodyka pozyskania danych została opisana w załącznikach. W artykule, po wprowadzeniu w kluczowe założenia symulatora, zostały przeprowadzone kolejno analizy:
• możliwości zasilania obecnie zelektryfikowanych sektorów gospodarki za pomocą źródeł pogodozależnych ze wsparciem dyspozycyjnie włączanych elektrowni gazowych (docelowo pracujących na bioCH4 i/lub H2) – w scenariuszach bez magazynów energii elektrycznej i z ich wykorzystaniem,
• scenariusze pośrednie z elektryfikacją pozostałych sektorów gospodarki, rozbudową mocy źródeł energii oraz poprawą efektywności energetycznej,
• scenariusze obejmujące dodatkowo trudne w bezpośredniej elektryfikacji sektory, wprowadzające też magazyny niskotemperaturowego ciepła dla budynków i wysokotemperaturowego dla przemysłu oraz zarządzanie popytem – z wariantami 100% OZE oraz z udziałem kilku GW elektrowni jądrowych.

 

Mateusz Szablicki, Hubert Białas, Marcin Niedopytalski, Piotr Rzepka
Synchroniczne połączenie 400 kV Polski i Ukrainy poprzez linię Rzeszów-Chmielnicka
– wybrane analizy symulacyjne stanów przejściowych podczas operacji łączeniowych
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych elektromagnetycznych stanów przejściowych w linii Rzeszów-Chmielnicka, stanowiącej jeden z elementów połączenia synchronicznego 400 kV pomiędzy elektroenergetycznymi systemami przesyłowymi Polski i Ukrainy. Analizom poddano warunki pracy obiektów i aparatury tego połączenia towarzyszące operacjom łączeniowym. Badania były realizowane w celu wsparcia procesu uruchomienia połączenia z wykorzystaniem istniejącej linii przesyłowej 750 kV Rzeszów-Chmielnicka. Było to niezbędne do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy połączenia w stanach normalnych i zakłóceniowych. Wyniki wybranych symulacji przedstawiono w artykule.

 

Małgorzata Zalesińska
Zanieczyszczenie światłem i jego negatywne skutki dla człowieka i środowiska
Zanieczyszczenie światłem to zaburzenie środowiska naturalnego poprzez nadmierna i niewłaściwe wykorzystanie światła sztucznego w porze nocnej. Oświetlenie elektryczne, a w szczególności oświetlenie zewnętrzne, które jest źle zaprojektowane i nieprawidłowo eksploatowane ma negatywny wpływ na cały ekosystem. Zakłóca naturalny cykl dobowy zarówno człowieka, jak i zwierząt oraz roślin. Utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia obserwacje nocnego nieba. Skutkuje daleko idącymi konsekwencjami klimatycznymi i ekonomicznymi. Obecnie nie ma uregulowań prawnych dotyczących ograniczenia zanieczyszczenia światłem. Wymagania i zalecenia polskich norm dotyczące ograniczenia światła przeszkadzającego nie są obligatoryjne.

 

Przemysław Tabaka, Sylwester Kołomański
Wpływ modernizacji oświetlenia zewnętrznego na potencjalny wzrost jasności nocnego nieba
Jednym z niepożądanych skutków ubocznych oświetlenia zewnętrznego jest wzrost jasności nocnego nieba. Zjawisko to powoduje poważne utrudnienia w prowadzeniu obserwacji astronomicznych. Ponadto negatywnie wpływa ono na to, jak ogół społeczeństwa postrzega nocne niebo, które jest dziedzictwem kulturowym ludzkości. Proces sukcesywnego zastępowania w oświetleniu zewnętrznym lamp wyładowczych źródłami LED może mieć znaczący wpływ na to zjawisko. W celu oceny ilościowej przeprowadzona została analiza wpływu źródeł LED na postrzeganą okiem jasność nocnego nieba. Wyniki wskazują, że większość źródeł LED prowadzi do postrzeganej zwiększenia jasności nieba w stosunku do lamp sodowych. Wyjątek stanowią źródła LED o CCT < 3000 K, które pozwalają zachować nocne niebo w stanie nie gorszym od obecnego.

 

Krzysztof Wandachowicz
Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury dotyczące oświetlenia dróg
W artykule opisano wymagania dotyczące oświetlenia dróg. Przedstawiono wybrane zapisy normy PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg oraz wytyczne Ministerstwa Infrastruktury.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close