Maj 2021, Numer 5 (803)

W numerze m.in.:

Szymon ŻUREK, Patryk KUBICKI

Wykorzystanie regulacji skośnej transformatorów do poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Grzegorz MATUSIAK, Robert NADER, Jerzy NOWIKOW, Andrzej ŁASICA
Ochrona przed skutkami łuku elektrycznego
– udoskonalenia konstrukcji i badania prototypów hełmu z osłoną twarzy

ENERGETYKA I PRODUCENCI

HUBIX – lider rynkowy sprzętu do prac pod napięciem!
Rozmowa z przedstawicielem firmy HUBIX – Panem Michałem Włodarczykiem

BIULETYN ENERGOPOMIARU

Rafał CZEKALSKI
Możliwości spalania wodoru w turbinach gazowych

Elżbieta BOEHME, Michał MROZEK
Ocena stanu technicznego żywic jonowymiennych
w aspekcie prawidłowej pracy stacji demineralizacji wody

Krystian Leonard CHRZAN
Zerwania izolatorów kompozytowych

Przemysław SADŁOWSKI, Jerzy HICKIEWICZ
Na 100-lecie Wydziału.
Początki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

ENERGETYKA NA ŚWIECIE

Jacek M. DUBRAWSKI
Indie – kraj, który stoi w obliczu głębokich zmian polityki gospodarczej

DYLEMATY, KONTROWERSJE

Bogumił DUDEK
Na marginesie lektury ponadobowiązkowej
– Klimat dla energii…jądrowej!

 

Streszczenia:

Szymon Żurek, Patryk Kubicki
Wykorzystanie regulacji skośnej transformatorów do poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
System elektroenergetyczny wymaga stałego nadzoru oraz działań regulacyjnych, które umożliwiają bezprzerwowe zasilanie odbiorców energią elektryczną o zestandaryzowanych parametrach. W bieżących warunkach pracy dotychczasowe środki regulacyjne stosowane w KSE okazują się niewystarczające, co powoduje konieczność poszukiwania nowych i skutecznych metod regulacji. Jedną z możliwości jest wykorzystanie transformatorów z regulacją wzdłużno-poprzeczną do sterowania przepływami mocy czynnej oraz utrzymania poziomów napięć w węzłach sieci. W artykule przedstawiono wykorzystanie transformatorów regulacyjnych w działaniach operatorskich.
Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, transformator regulacyjny, regulacja napięcia, rozpływ mocy

Grzegorz Matusiak, Robert Nader, Jerzy Nowikow, Andrzej Łasica
Ochrona przed skutkami łuku elektrycznego
– udoskonalenia konstrukcji i badania prototypów hełmu z osłoną twarzy
W artykule przedstawiono proces rozwoju konstrukcji hełmu elektroizolacyjnego z osłoną twarzy chroniącą przed skutkami termicznego oddziaływania łuku elektrycznego. W ramach przeprowadzonych prac rozszerzono zakres temperatury pracy hełmu, zwiększono odporność na uderzenia mechaniczne oraz dodano osłony boczne twarzy.
Słowa kluczowe: prace pod napięciem, bezpieczeństwo i higiena pracy, elektroizolacyjny hełm ochronny

Rafał Czekalski
Możliwości spalania wodoru w turbinach gazowych
W procesach produkcji, przetwarzania i magazynowania energii coraz większą rolę będzie odgrywał wodór. W artykule omówiono możliwości spalania wodoru w turbinach gazowych. Pod względem właściwości fizykochemicznych wodór różni się od gazu ziemnego, co ma istotny wpływ na przebieg i organizację procesu spalania. Z tym wyzwaniem mierzą się obecnie producenci turbin gazowych. W artykule dokonano także przeglądu możliwości spalania wodoru w turbinach (stan na koniec minionej dekady) oraz przedstawiono plany na najbliższą przyszłość.
Słowa kluczowe: wodór, turbiny gazowe, spalanie, spalanie wodoru, wodór w energetyce

Elżbieta Boehme, Michał Mrozek
Ocena stanu technicznego żywic jonowymiennych w aspekcie prawidłowej pracy stacji demineralizacji wody
W energetyce, nie tylko zawodowej, priorytetowymi urządzeniami pozostają głównie kotły i turbiny. Często przy podziale zakładowych funduszy przeznaczanych na kontrolę eksploatacji urządzeń pomija się stacje demineralizacji wody, a co za tym idzie – również kontrolę techniczną stanu jonitów. Tendencja ta jest w szczególności zauważalna u użytkowników posiadających instalacje starszego typu, tzn. pracujące w mało efektywnych układach współprądowych. Bywa, że eksploatatorzy tych stacji nie do końca są świadomi konsekwencji złego stanu żywic jonowymiennych i ich wpływu na wzrost kosztów eksploatacji. Szeregu nieprawidłowości można by uniknąć kontrolując stan techniczny jonitów pod kątem ich przydatności do dalszego użytkowania.
Słowa kluczowe: żywice jonowymienne, stacja demineralizacji wody, kontrola laboratoryjna, ocena stanu technicznego, eksploatacja jonitów

Krystian Leonard Chrzan
Zerwania izolatorów kompozytowych
Najbardziej niebezpiecznymi uszkodzeniami mechanicznymi izolatorów są złamania izolatorów wsporczych i zerwania izolatorów odciągowych lub izolatorów wiszących. Rdzeń szkłoepoksydowy jest elementem, który zapewnia izolatorom kompozytowym dużą wytrzymałość na rozciąganie. Po 1998 roku w różnych krajach wykryto nowy rodzaj uszkodzeń, nazwany degradacyjnym pęknięciem prętów szkłoepoksydowych (decay-like fracture). Uszkodzenie osłony silikonowej izolatora kompozytowego jak i degradacja pręta szkłoepoksydowego mogą być procesami długotrwałymi. Proces uszkodzenia osłony izolatorów kompozytowych był obserwowany na stacji prób w Hucie Miedzi Głogów. Autorowi nie jest znany przypadek kruchego pęknięcia lub degradacyjnego pęknięcia pręta szkłoepoksydowego w Polsce. Kruche pęknięcia pręta szkłoepoksydowego izolatorów kompozytowych zostały wyeliminowane przez wprowadzenie włókien szklanych typu ECR.
Słowa kluczowe: izolatory kompozytowe, zerwania izolatorów, rdzeń szkłoepoksydowy, pęknięcia kruche i degradacyjne

Przemysław Sadłowski, Jerzy Hickiewicz
Na 100-lecie Wydziału
Początki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
W 2021 r. przypada stulecie powstania Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W artykule przedstawiono jego historię od chwili powstania w 1921 r. aż do wybuchu II wojny światowej. Omówiono rolę jego pierwszych profesorów: Kazimierza Drewnowskiego, Mieczysława Pożaryskiego, Stanisława Odrowąża-Wysockiego, Konstantego Żórawskiego, Leona Staniewicza i Romana Trechcińskiego. Zwrócono uwagę na fenomen szybkiego utworzenia Wydziału Elektrycznego. Do końca roku akademickiego 1924/25, w pustych budynkach po rosyjskiej uczelni, powstał pełnowartościowy Wydział.
Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, transformator regulacyjny, regulacja napięcia, rozpływ mocy

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close