Kwiecień 2024, Numer 4 (838)


SPIS TREŚCI

 

Krzysztof Konopka, Zdzisław Konopka
Budowanie odporności kryzysowej w elektroprosumenckiej osłonie kontrolnej sektora MMSP
(alternatywa dla „bezpieczeństwa energetycznego”)

Julian Wiatr
Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS.
Warunki ich bezpiecznej eksploatacji i czynniki wpływające na ich żywotność

Bogumił Dudek, Stefan Gierlotka
Oparzenia elektryków w działalności medycznej i naukowej
dr. Stanisława Sakiela

Wojciech Urbański
SZKOŁY NAUKOWE – źródło rozwoju dyscypliny ELEKTROTECHNIKA

 

ENERGETYKA – NAUKA – PRZEMYSŁ

Bogumił Dudek
Akademia Transformacji Energetycznej.
Ogólna agenda konferencji

Bogumił Dudek
Akademia Transformacji Energetycznej wydarzeniem w Szczecinie.
Głos w dyskusji

 


STRESZCZENIA 

 

Krzysztof Konopka, Zdzisław Konopka
Budowanie odporności kryzysowej w elektroprosumenckiej osłonie kontrolnej sektora MMSP
(alternatywa dla „bezpieczeństwa energetycznego”)
W elektroprosumenckiej osłonie kontrolnej, zbudowanej przez firmę należącą do sektora MSP, realizującej zarządzanie optymalne energią, przedstawiono wyniki badań systemu pozyskiwania ciepła za pomocą kotła indukcyjnego, jako źródła podstawowego oraz ciepła odzyskiwanego z układu chłodzenia silnika i gazów wydechowych w agregacie prądotwórczym, będącym źródłem rezerwowym energii. Scharakteryzowano cel, potrzebę, perspektywy i możliwości budowania elektroprosumenckiej odporności kryzysowej w sektorze MMSP, traktując opisaną przemysłową osłonę kontrolną (OK-P) jako wzorzec umożliwiający aplikację rozwiązania na zasadzie jego skalowania.

 

Julian Wiatr
Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS.
Warunki ich bezpiecznej eksploatacji i czynniki wpływające na ich żywotność
Wysokie wymagania dotyczące pewności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym zmuszają projektantów do projektowania układów zasilania wyposażonych w zasilacze UPS. W zasilaczach tych ważnym elementem są baterie akumulatorów, które eksploatowane w niewłaściwy sposób stwarzają zagrożenie wybuchowe oraz porażeniowe. W artykule przedstawiono podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS jako magazyny energii.

 

Bogumił Dudek, Stefan Gierlotka
Oparzenia elektryków w działalności medycznej i naukowej dr. Stanisława Sakiela
Wąską dziedziną dla elektryków są medyczne wysiłki dla wciąż licznych (choć skala ulega z latami zmniejszeniu) wypadków porażeń i poparzeń na skutek działania prądu elektrycznego. Przed blisko 40 laty ówczesny Zakład Bezpieczeństwa Pracy Instytutu Energetyki podjął prace badawcze związane z wypadkami elektrycznymi nawiązując współpracę z dr. Stanisławem Sakielem i jego zespołem. Efektem tych prac są do dziś stosowane zasady udzielania pierwszej pomocy. Ówczesny postęp w dziedzinie leczenia i rozwój środków ochronnych stosowanych dla elektryków zagrożonych porażeniem prądem to okres pionierski. Powstałe po latach praktyki Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich nosi imię dr. Stanisława Sakiela (1926-2013).

 

Wojciech Urbański
SZKOŁY NAUKOWE – źródło rozwoju dyscypliny ELEKTROTECHNIKA
W artykule poddano krytycznej analizie funkcjonujący w ogólnym obiegu termin szkoła naukowa. Wskazano przykłady posługiwania się wymienionym określeniem w języku potocznym, jak i w publikacjach naukowych. Brak precyzji w tym względzie prowadzi do nieporozumień i błędnej oceny wyników badań realizowanych przez ośrodki uniwersyteckie oraz Akademii Nauk. W przypadku sporządzania oficjalnych dokumentów postuluje się korzystanie z trzech określeń hierarchizujących rzeczywistą rangę i dokonania badawcze jednostek, tj. szkoła naukowa, zespół naukowy, grupa badawcza. W artykule podano przykłady właściwego użycia tych terminów w stosunku do wybranych trzech formacji funkcjonujących w obrębie dyscypliny ELEKTROTECHNIKA i merytorycznie ściśle powiązanych z elektroenergetyką.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close