ENERGETYKA I TECHNIKA ŚWIETLNA

Małgorzata Zalesińska
Zanieczyszczenie światłem i jego negatywne skutki dla człowieka i środowiska
Zanieczyszczenie światłem to zaburzenie środowiska naturalnego poprzez nadmierna i niewłaściwe wykorzystanie światła sztucznego w porze nocnej. Oświetlenie elektryczne, a w szczególności oświetlenie zewnętrzne, które jest źle zaprojektowane i nieprawidłowo eksploatowane ma negatywny wpływ na cały ekosystem. Zakłóca naturalny cykl dobowy zarówno człowieka, jak i zwierząt oraz roślin. Utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia obserwacje nocnego nieba. Skutkuje daleko idącymi konsekwencjami klimatycznymi i ekonomicznymi. Obecnie nie ma uregulowań prawnych dotyczących ograniczenia zanieczyszczenia światłem. Wymagania i zalecenia polskich norm dotyczące ograniczenia światła przeszkadzającego nie są obligatoryjne.


Przemysław Tabaka, Sylwester Kołomański

Wpływ modernizacji oświetlenia zewnętrznego na potencjalny wzrost jasności nocnego nieba
Jednym z niepożądanych skutków ubocznych oświetlenia zewnętrznego jest wzrost jasności nocnego nieba. Zjawisko to powoduje poważne utrudnienia w prowadzeniu obserwacji astronomicznych. Ponadto negatywnie wpływa ono na to, jak ogół społeczeństwa postrzega nocne niebo, które jest dziedzictwem kulturowym ludzkości. Proces sukcesywnego zastępowania w oświetleniu zewnętrznym lamp wyładowczych źródłami LED może mieć znaczący wpływ na to zjawisko. W celu oceny ilościowej przeprowadzona została analiza wpływu źródeł LED na postrzeganą okiem jasność nocnego nieba. Wyniki wskazują, że większość źródeł LED prowadzi do postrzeganej zwiększenia jasności nieba w stosunku do lamp sodowych. Wyjątek stanowią źródła LED o CCT < 3000 K, które pozwalają zachować nocne niebo w stanie nie gorszym od obecnego.


Krzysztof Wandachowicz

Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury dotyczące oświetlenia dróg
W artykule opisano wymagania dotyczące oświetlenia dróg. Przedstawiono wybrane zapisy normy PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg oraz wytyczne Ministerstwa Infrastruktury.

 

Zobacz: 5/2024 Energetyka.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close