Działalność CIGRE i PKWSE (CIGRE Polska). Sesja CIGRE 2022

Sławomir Samek – przewodniczący PKWSE
Marcin Lizer – sekretarz PKWSE

Przedstawiono podstawowe informacje o Międzynarodowym Stowarzyszeniu CIGRE. Przybliżono strukturę organizacyjną i najistotniejsze cele działalności. Omówiono przebieg, pierwszej po okresie całkowitego zamknięcia kontaktów bezpośrednich wobec pandemii koronawirusa, Sesji Plenarnej CIGRE, która odbyła się w sposób hybrydowy pozwalając na stopniowy powrót do tradycyjnej formy spotkań i rozmów z jednoczesnym utrzymaniem, dla osób z obszarów o zwiększonych rygorach dotyczących przemieszczania, możliwości uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach poprzez komunikację drogą elektroniczną. Sesja miała miejsce w Paryżu w dniach od 28 sierpnia do 2 września 2022 roku. Do udziału w Konferencji zarejestrowało się ponad 3600 delegatów, z czego 2460 było obecnych w Paryżu. Dla Polski liczby te wynosiły odpowiednio 31 i 22. Sesji towarzyszyła wystawa techniczna, na której swoje produkty i usługi prezentowało 280 firm. Niestety nie było wśród nich żadnego przedstawiciela z Polski. Zaprezentowano także podstawowe aspekty związane z bieżącą aktywnością Polski w pracach CIGRE oraz polskie akcenty w trakcie Sesji 2022, w tym referaty przygotowane przez członków PKWSE. Opisano także walory wynikające z przynależności do CIGRE, a dla chętnych wskazano drogę do ubiegania się o członkostwo.

 

Więcej w numerze 3/2023 Energetyki.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close