Awaryjność kotłów odzysknicowych (HRSG) w początkowej fazie ich eksploatacji

Filip Klepacki

Udział awaryjności kotłów w blokach energetycznych jest największy spośród wszystkich pozostałych urządzeń układu. W przypadku układów gazowo-parowych, kotły odzysknicowe HRSG odznaczają się mniejszą awaryjnością, gdyż są pozbawione wielu dodatkowych instalacji (układy podawania paliwa, odprowadzania produktów spalania itd.), ponadto pracują w środowisku spalin powstałych w wyniku spalania gazu, co również wpływa pozytywnie na ich eksploatację. Pomimo wszystko, z uwagi na swą konstrukcję (wiele połączeń spawanych, duże zagęszczenie powierzchni ogrzewalnych, dwa układy ciśnienia pary) w pierwszym etapie eksploatacji, również ulegają uszkodzeniom charakterystycznym dla kotłów odzysknicowych. W artykule przedstawiono niektóre przykłady dotyczące uszkodzeń powstałych w początkowej fazie eksploatacji, których źródłem głównie były szeroko pojęte błędy montażowo-wykonawcze. Ponadto zaprezentowano analizę przyczyn uszkodzeń (Root Cause Analysis) połączenia komora-króciec, powstałych w pierwszych miesiącach pracy kotła odzysknicowego, wraz z określeniem przyczyny bezpośredniej (mechanizm niszczenia metalu) i pośredniej (warunki i źródło powstawania procesu niszczenia). W wyniku tej analizy zaproponowano zalecenia do wykonania zmian konstrukcyjnych, które spowodowałyby zmniejszenie oddziaływania zidentyfikowanego procesu niszczenia i zwiększenie niezawodności kotła.

Czytaj dalej…

Więcej w numerze 11/2021 Energetyki.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close