Automatyzacja pomiaru pH i potencjału redoks zawiesiny absorpcyjnej w instalacjach mokrego odsiarczania spalin z kotłów energetycznych

Janusz Zajączkowski

Z dniem 17 sierpnia 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe, znacznie ostrzejsze limity emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z obiektów energetycznych. Jednym z najważniejszych monitorowanych związków są tlenki siarki reprezentowane przez SO2.
Dla źródeł o mocy cieplnej wyższej lub równej 300 MW dopuszczalne średnie stężenie roczne SO2 w spalinach wynosi nie więcej niż 130 mg/mn3 dla obiektów istniejących oraz 75 mg/mn3 dla źródeł nowo oddawanych do eksploatacji. Nowe wymagania wymuszają jeszcze ostrzejszy reżim technologiczny pracy instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS), stanowiących podstawową technologię usuwania SO2 dla tej wielkości obiektów. Jednym z kluczowych kryteriów decydujących o skuteczności mokrego odsiarczania jest zachowanie odpowiedniego reżimu pH w wybranych etapach procesu. Dla automatycznej kontroli pH Endress+Hauser oferuje system Liquiline Control, będący następcą sprawdzonego już w polskich elektrowniach systemu Topcal.

Czytaj dalej…

Więcej w numerze 3/2022 Energetyki.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close