Aparatura dla sieci przesyłowych i rozdzielczych

Referaty zaprezentowane na sesji CIGRE 2020 w ramach Komitetu Studiów A3 dotyczyły rozwoju aparatury sieci przesyłowej i dystrybucyjnej pod kątem ograniczenia wpływu gazu SF6, powszechnie stosowanego środka izolacyjnego i gaszeniowego, na środowisko poprzez jego zastąpienie innym gazem o niskim lub zerowym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, wyrażonego współczynnikiem GWP (Global Warming Potential). Referaty poruszały również zagadnienia związane ze zjawiskami, które towarzyszą łączeniom, metodami ograniczenia ich niekorzystnego wpływu na izolację oraz sposobami monitorowania stanu technicznego aparatury i urządzeń, umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie i ocenę stopnia degradacji, zużycia czy uszkodzenia.

Więcej w marcowym numerze Energetyki (3/2021)

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close