ANALIZATOR PROCESOWEJ ODPORNOŚCI ELEKTROPROSUMENCKIEJ JST. Budowa trajektorii transformacyjnej JST do elektroprosumeryzmu

Krzysztof Bodzek

Transformacja energetyki w trybie innowacji przełomowej wymaga podjęcia szeregu działań lokalnych niezależnych od aktualnych uwarunkowań prawnych. Działania te powinny być realizowane przy wsparciu jednostek samorządu terytorialnego, których rola w transformacji energetyki znacząco zwiększa się. Rosną więc wymagania względem nich w zakresie zrozumienia elektroprosumeryzmu. W szczególności chodzi o wymagania dotyczące rankingu działań pozwalających na osiągnięcie odporności elektroprosumenckiej JST w możliwe krótkim czasie. Rankingu uwzględniającego kryterium kosztu elektroekologicznego (w wymiarze środowiskowym) i kosztu zaspokojenia potrzeb energetycznych (w wymiarze gospodarczym). Analizator procesowej odporności elektroprosumenckiej to narzędzie, które umożliwia szybką analizę możliwości realizacji transformacji do elektroprosumeryzmu w osłonie JST (w analizatorze wykorzystuje się do tego celu zbiór trajektorii referencyjnych). Analizator jest narzędziem adresowanym do samorządów, które w trybie kryzysowym stanęły już przed zadaniem wytworzenia odporności elektroprosumenckiej nie tylko w zakresie zadań własnych, ale całych społeczności w obrębie jednostek JST. Efektem działania analizatora jest struktura (miks) technologii wytwórczych, które po wdrożeniu czterech rynków elektroprosumeryzmu, zapewnią pokrycie wszystkich potrzeb energetycznych mieszkańców.

 

Więcej w numerze 1/2022 Energetyki.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close